प्रतिनिधि मण्डली

योचाहिँ जीवनको पानीको मूल हुनुभएकी माता परमेश्वरको प्रेम सिक्नको
निम्ति विश्वभरिका सन्तहरूले भ्रमण गर्ने परमेश्वरको मण्डलीको प्रतिनिधि मन्दिर हो ।

नयाँ यरूशलेम फान्ग्यो मन्दिर

यरूशलेम मन्दिरबाट बगेको जीवनको पानीले सबै ठाउँलाई ताजा बनाइदिएजस्तै (इजकिएल ४७:१-१२) नयाँ यरूशलेम मन्दिरबाट माताको प्रेम र मुक्तिको असल खबर विश्वभरिका मानव-जातिमाझ फैलिरहेको छ । यो ठाउँ विश्वभरिका मानिसहरूले न्यानोपन, सान्त्वना र शान्तिको अनुभूति गर्ने विश्रामस्थल हो ।

छिमेक तथा समाजको लागि सहयोगी हातहरू

योचाहिँ परिवार तथा छिमेकीबीच सञ्चार र मेलमिलाप कायम गर्ने, अनि सहयोगको खाँचो परेकाहरूको निम्ति स्वयंसेवा, कन्सर्ट, प्रदर्शनी, फोरम, गोष्ठी जस्ता विभिन्न गतिविधिहरूद्वारा समाजमा सञ्चार कायम गर्ने ठाउँ हो ।

‘हाम्री आमा’ लेख तथा तस्वीर प्रदर्शनी

मसीह अर्केस्ट्रा कन्सर्ट

कोरियामा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि बाइबल गोष्ठी

Arise & Shine अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठी

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी टक कन्सर्ट

विदेशका सन्तहरूको कोरिया भ्रमण

ठेगाना

नयाँ यरूशलेम फान्ग्यो मन्दिर

३५, फान्ग्योयग-रो, बुन्दाङ-गु, सङनाम-सी, ग्यङगी-दो, गणतन्त्र कोरिया
फोन नं. : +82-31-738-5999
फ्याक्स नं. : +82-31-738-5998