WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

खुशी परिवार

‘खुशी परिवार’चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने परिवार हो ।
परमेश्वरको अनुग्रहभित्र हामी दिनहुँ हर्षले चम्किने परिवार बनाउँदछौं ।

खुशी परिवारको मिसन

परिवारसँग एक कदम अझ नजिक रहनको निम्ति सबै परिवारजनले सानो कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न एकसाथ प्रयत्न गर्नुहोस् ।

अझ हेर्ने