WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको प्रतिज्ञा, ‘अनन्त जीवन’

450 हेरेको संख्या

450

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।