WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

पुनर्स्थापित “अन्तिम भोज” अनि निस्तार-चाड

674 हेरेको संख्या

674

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।