WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वर कहाँ वास गर्नुहुन्छ होला ?

681 हेरेको संख्या

681

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।