WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दिन

500 हेरेको संख्या

500

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।