WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज

408 हेरेको संख्या

408

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।