WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

विश्वभरिका मानव-जातिलाई आशा प्रदान गर्ने परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज

597 हेरेको संख्या

597

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।