WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ năm trong Giáo huấn của Mẹ

“Lòng hờn dỗi là lòng kiêu ngạo.”

12610 Xem

Con người cảm thấy hờn dỗi khi không được nhận ưu đãi hoặc sự tiếp đãi mà đã kỳ vọng rằng bản thân mình sẽ đáng được nhận. Như thế này, tấm lòng cảm thấy hờn dỗi bắt nguồn từ tấm lòng muốn đối phương công nhận và hầu việc mình, tức là tấm lòng muốn được lên cao.

Chúng ta là các tội nhân đã phạm tội phản nghịch trên trời rồi xuống đây. Vì thế tuyệt đối không nên có tấm lòng kiêu ngạo. Bởi vì tội nhân không có quyền lợi được công nhận lẫn quyền lợi được tiếp đãi. Dù là xét theo chế độ của thế gian này, tội nhân mắc tội lớn thì bị giam cầm trong nhà tù, bị tước đoạt mọi quyền lợi và bị hạn chế tự do.

Thế mà thỉnh thoảng chúng ta quên mất sự thật rằng mình là tội nhân phần linh hồn. Lãng quên rằng mình là tội nhân thì có tấm lòng muốn được lên cao, và muốn được hầu việc. Nếu những người khác không công nhận hoặc không hầu việc mình thì có cảm xúc hờn dỗi và bất bình bất mãn. Thế rồi quên mất tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, rốt cuộc bị cách xa kể cả sự cứu rỗi nữa.

Cho nên, nếu là người mong chờ sự cứu rỗi, mỗi khi có tấm lòng muốn được lên cao hoặc tấm lòng hờn dỗi thì phải nhớ lại sự thật rằng mình là tội nhân, và nỗ lực có tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời – Đấng ban phước lành cứu rỗi cho tội nhân.

Hơn nữa, chúng ta phải nghĩ tới Đức Chúa Trời – Đấng bước đi trên con đường hy sinh với hình ảnh hạ mình xuống. Đức Chúa Trời là Đấng phải được nâng lên cao nhất, nhưng để cứu rỗi chúng ta, Ngài đã sống cuộc sống hy sinh, hạ mình xuống, chịu đựng chế giễu và miệt thị thay vì được thờ lạy và tán dương.

Thế mà, sao chúng ta lại muốn được hầu việc và cảm thấy hờn dỗi trước cách đối đãi của anh em chị em đây? Khi suy nghĩ tới Đức Chúa Trời – Đấng cho thấy tấm gương hầu việc tại vị trí thấp nhất, và nỗ lực có tấm lòng khiêm tốn tự hạ mình xuống theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì tấm lòng hờn dỗi sẽ biến mất như thể tuyết tan và thốt ra được lời tán dương và cảm tạ Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ năm trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về phương pháp có thể khắc phục tấm lòng hờn dỗi.