WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ hai trong Giáo huấn của Mẹ

“Khi dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình.”

22623 Xem

Khi nhìn cây kết trái dư dật thì chúng ta thường chú ý đến trái và cành thấy được, nhưng quên mất rễ cây không thấy được. Tuy nhiên rễ cây đóng vai trò hoàn toàn cần thiết để cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho đến tận khi kết trái ngon miệng. Nếu không có rễ cây thì cây không thể được tồn tại và dù nhánh cây cứng và vững chắc biết bao, nhưng nếu rễ cây không đóng vai trò thì cây ấy không thể duy trì sự sống được, cũng không thể kết trái được.

Giống như vậy, chúng ta phải biết sự thật rằng tất cả mọi công việc có vẻ như bản thân chúng ta hoàn thành lại được hoàn thành không phải bởi năng lực và sự khôn ngoan của chúng ta nhưng tất thảy đều được hoàn thành bởi năng lực của Đức Chúa Trời – Đấng đã làm công việc ở nơi không trông thấy. Suy nghĩ rằng “chính ta đã làm” là suy nghĩ rất ngốc nghếch và nguy hiểm. Nêbucátnếtsa, vua Babylôn, đã không nghĩ đến Ðức Chúa Trời, và đã nói lời kiêu ngạo rằng ta đã dựng nên tất cả, thế nên bị mất tất cả mọi trí khôn, bị buộc phải ăn cỏ như bò. Nếu tự dâng vinh hiển lên bản thân mình thì sẽ trở nên kiêu ngạo và mất tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời, cuối cùng lỡ mất phước lành mà thôi. Vì thế Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta được nhận phước lành, muốn chúng ta nhờ cậy vào Đức Chúa Trời bằng lòng khiêm tốn nhờ dâng tất cả mọi vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ghi khắc trong lòng rằng chẳng có nhánh được kết trái không bởi rễ cây, và sống cuộc sống dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời – Đấng luôn ở cùng và giúp đỡ chúng ta.

Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán rằng khi dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban sự vinh hiển ấy cho chúng ta lại. Việc chúng ta dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời – Đấng làm hoàn thành cho tất thảy mọi công việc là việc rất đương nhiên, nhưng Ngài đã hứa thậm chí phước lành về công việc ấy. Chúng ta hãy nhớ lời hứa thế này của Đức Chúa Trời, và trở thành các con cái của Đức Chúa Trời thật khôn ngoan và nhận phước lành nhờ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời về tất cả mọi công việc.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ hai trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về lý do tại sao chúng ta phải dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.