WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ tám trong Giáo huấn của Mẹ

“Khi khen anh em thì sự khen trở về mình.”

15530 Xem

Có câu tục ngữ rằng “Lời nói đi có đẹp thì lời nói lại mới đẹp”. Câu tục ngữ này cho thấy rõ đặc tính của lời nói. Lời nói thể như tiếng vang, nên tùy theo mình nói lời thể nào thì đối phương cũng phản ứng giống hệt. Khi khen đối phương thì sự khen ngợi trở về mình, nhưng khi chỉ trích đối phương thì lời chỉ trích cũng trở về mình. Cho nên Mẹ trên trời cũng giáo huấn rằng “Khi khen anh em thì sự khen ngợi trở về mình.” Khi chúng ta ghi nhớ lời này, khen ngợi và khích lệ anh em chị em dù là việc nhỏ, thì sự khen ngợi ấy rốt cuộc sẽ trở về chúng ta. Và dù lời khen ngợi không trở về từ miệng anh em chị em chăng nữa, nhưng chúng ta sẽ nhận được phước lành và khen ngợi từ Đức Chúa Trời – Đấng ghi nhớ việc làm của chúng ta.

Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Mathiơ 7:12

Hơn nữa, chúng ta phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời vui lòng và coi là đẹp đẽ hình ảnh anh em chị em Siôn hòa thuận nhau (Thi Thiên 133:1-3). Thế thì các người nhà đức tin ở trong Siôn phải làm thế nào để hòa thuận và chia sẻ tình yêu thương lẫn nhau? Cần khen ngợi và khích lệ chứa đựng tình yêu thương.

Hết thảy chúng ta đều là tội nhân thiếu thốn, nên đôi khi có ngôn hạnh không đúng, đôi khi sai sót. Nhưng mỗi lúc ấy, nếu chỉ trích và làm lộ ra yếu điểm hoặc lỗi lầm của anh em chị em, thì sẽ không đạt được sự liên hiệp của Siôn mà Đức Chúa Trời coi là đẹp đẽ. Kể cả khi trông thấy lỗi lầm của anh em chị em, hãy ghi nhớ sự thật rằng mình cũng là tội nhân thiếu thốn, và che đậy lỗi lầm của anh em chị em, tìm ra điểm tốt của họ và khen ngợi. Khi ấy mới có thể đạt được sự liên hiệp của Siôn mà Đức Chúa Trời coi là đẹp đẽ. Hãy thực tiễn khen ngợi anh em chị em nhờ đó đạt được sự liên hiệp và hòa thuận mà Đức Chúa Trời vui lòng, và trở nên con cái của Đức Chúa Trời được nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ tám trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói xem làm như thế nào thì tốt khi trông thấy lỗi lầm của anh em chị em.