WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ mười ba trong Giáo huấn của Mẹ

“Sở dĩ kiên nhẫn và nhịn nhục gian nan hôm nay là vì đối với tôi có Nước Thiên Ðàng.”

14648 Xem

Khi sinh hoạt đức tin thì những giây phút đau đớn và khó nhọc tìm đến. Có khi đối mặt với bắt bớ về lẽ thật, có khi bị thử thách bởi Satan. Và có khi phát sinh vấn đề mang tính hiện thực hoặc nảy sinh xung đột với anh em chị em trong Siôn. Hết thảy các thánh đồ đều bước đi trên con đường đức tin trong khi chịu đựng đau đớn và khó khăn của từng người. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy nhẫn nhịn và chịu đựng các đau đớn thể này trong khi suy nghĩ tới vương quốc trên trời sắp đến.

Đức Chúa Trời đang sắm sẵn cho chúng ta vương quốc trên trời tràn đầy phước lành không thể tưởng tượng tới nổi. Nơi đó là nơi không có đau đớn, đau ốm và buồn rầu, mà chỉ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đời đời. Suy nghĩ đến vinh hiển của vương quốc trên trời thể này thì chẳng phải có thể chiến thắng được dù cuộc sống trên đất này mệt nhọc và đôi khi đau đớn hay sao?

Đau đớn và đau khổ trên đất này chẳng qua chỉ là phút chốc khi so sánh với phước lành của vương quốc trên trời vĩnh cửu. Không nên trở thành người ngốc nghếch từ bỏ vương quốc trên trời đẹp đẽ và vinh hiển chỉ vì thứ nhỏ bé trên đất này chẳng qua chỉ là chốc lát. Giờ vương quốc trên trời đang đến thật gần như thể có thể với tay tới. Chúng ta phải trở thành các con cái của Đức Chúa Trời nhẫn nhịn cho đến cuối cùng trong khi trông mong sâu sắc trong lòng vương quốc trên trời vĩnh cửu sắp được đi vào, nhờ đó được nhận lấy hết thảy phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Rôma 8:17-18

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ mười ba trong Giáo huấn của Mẹ là gì?