WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ ba trong Giáo huấn của Mẹ

“Tấm lòng đẹp không chứa sự ghen ghét và luôn đạt được tình yêu thương trọn vẹn.”

21243 Xem

Giữa những người đội lốt tội lỗi trên trái đất này, không có một người nào trọn vẹn cả. Bất cứ ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Mặc dù là người có vẻ có nhân phẩm tuyệt vời nhưng cũng có khuyết điểm, và mặc dù là người có vẻ có nhiều lỗi lầm nhưng cũng có những điểm mà người ta phải học tập. Nếu nhìn đối phương bằng tấm lòng ghen ghét thì chỉ thấy được điểm xấu thôi, nhưng nhìn bằng tấm lòng đẹp thì có thể thấy những điều ân huệ và tốt đẹp.

Nhìn tất cả bằng tấm lòng đẹp, tuyệt đối không phải là việc dễ dàng đâu. Tuy nhiên nếu nỗ lực nhìn anh em chị em bằng tấm lòng đẹp nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời thì có thể hoàn thành tình yêu thương trọn vẹn không chứa sự ghen ghét và có thể dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời như lời giáo huấn của Mẹ.

Hơn nữa, chúng ta phải nhớ rằng giống như Ðức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời cũng yêu mến linh hồn của anh em chị em tôi nữa. Thỉnh thoảng chúng ta quên mất rằng linh hồn của anh em chị em là quý báu dường bao và lại chỉ trích lỗi lầm của họ và có tấm lòng ghen ghét họ. Tuy nhiên khi nhìn theo quan điểm của Đức Chúa Trời, thì các anh em chị em ở xung quanh tôi đều là sự tồn tại quý báu mà Đức Chúa Trời nhịn nhục trong 6000 năm và nặn nên thành cái được trọn vẹn. Nếu chúng ta hiểu lầm hoặc ghen ghét anh em chị em mà Đức Chúa Trời muốn cứu dù phải chịu sự chết, thì Ngài đau lòng biết bao đây? Cho nên dù thấy được khuyết điểm của anh em chị em thì chúng ta phải nhớ tấm lòng của Đức Chúa Trời coi trọng linh hồn ấy và chúng ta cũng phải quý trọng họ và nhìn bằng tấm lòng đẹp. Nếu suy nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời nhìn đẹp linh hồn tôi có nhiều tội lỗi thì chúng ta đủ lý do để nhìn anh em chị em bằng tấm lòng đẹp.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ ba trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về lý do tại sao chúng ta phải có tấm lòng biết nhìn đẹp đẽ kể cả lỗi lầm và hình ảnh thiếu thốn của anh em chị em.