WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ chín trong Giáo huấn của Mẹ

“Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em mới thật là tấm lòng đẹp.”

6796 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Mẹ trên trời đã phán rằng tấm lòng rộng lớn như biển cả mới thật là tấm lòng đẹp. Tấm lòng rộng lớn như biển cả là tấm lòng che đậy sai sót và lỗi lầm của anh em chị em, có thể làm cho tấm lòng của đối phương được tinh sạch và thoải mái. Hơn nữa, đó là tấm lòng không dễ nổi giận và bốc đồng, nhưng hiểu cho đối phương bằng tư thế nhu mì và khiêm tốn. Tấm lòng thể này là tấm lòng mà Mẹ trên trời coi là đẹp đẽ.

Thế thì phải làm thế nào mới có được tấm lòng rộng lớn như biển cả? Phải nghĩ đến Đức Chúa Trời – Đấng thứ tha tội lỗi rất lớn của chúng ta. Chúng ta là tội nhân đã phạm tội lớn không thể tha thứ trên trời rồi xuống đất rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đích thân đã trở nên của lễ chuộc tội, đã trả thay cái giá tội lỗi mà chúng ta phải trả, và thứ tha mọi tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ tới ân huệ và tình yêu thương thể này của Đức Chúa Trời thì có thể sẵn lòng tha thứ và bao bọc lỗi lầm và sai sót nhỏ bé của anh em chị em.

Khi sinh hoạt đức tin thì có lúc trông thấy điểm lỗi lầm hoặc thiếu sót của anh em chị em. Nhưng khi ấy, người không nén nhịn cảm xúc của bản thân mà lại làm lộ ra sai sót và lỗi lầm của anh em chị em chính là người không nhận ra bản thân mình là ai. Chúng ta tuyệt đối không nên ở trong hình ảnh thể này. Trong khi không quên mình là tội nhân, và luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, hãy có tấm lòng rộng lớn như biển cả có thể bao bọc lỗi lầm của mọi anh em chị em. Nhờ đó hết thảy chúng ta có thể được Mẹ khen ngợi rằng đã có được tấm lòng đẹp đẽ chân chính.

Phierơ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Mathiơ 18:21-22

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ chín trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói xem tấm lòng rộng lớn như biển cả là tấm lòng thế nào.