WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Arise & Shine Global Bible Seminar 2019

Những người phát biểu đến từ 5 quốc gia rao truyền sự tồn tại của Đức Chúa Trời Êlôhim và giá trị của giao ước mới

Hàn Quốc

4/4/2019 939 Xem

Vào ngày 4/4 trong lịch trình Tổng Hội định kỳ, “Hội thảo Kinh Thánh quốc tế Arise & Shine 2019” được tổ chức tại Ðền thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Sự kiện này được tổ chức nhằm dạy dỗ về Đức Chúa Trời Êlôhim và lẽ thật giao ước mới một cách ngay thẳng và dẫn dắt cả loài người vào sự cứu rỗi. Những người chăn Hàn Quốc và nước ngoài cùng các thánh đồ địa phương tham dự, lấp đầy đền thờ, phòng hội thảo v.v…

Hội thảo được bắt đầu bởi cầu nguyện của Mẹ mong ước rằng 7 tỷ nhân loại nhận biết lẽ thật của sự cứu rỗi. 8 người phát biểu đến từ 5 quốc gia: Đức, Mỹ, Argentina, Peru, Ấn Độ, kết hợp giữa Kinh Thánh với các học vấn: Sinh vật, Y khoa, Giáo dục, Nhân văn, Lịch sử hiện đại, Mỹ thuật v.v… và phát biểu với hình thức TED (Buổi thuyết giảng nói về công nghệ – Technology, giải trí – Entertainment, thiết kế – Design, phát biểu những ý tưởng đáng lan truyền và không giới hạn chủ đề). Họ phát biểu các chủ đề: Người cố vấn của bạn là ai?; Tầm quan trọng của sữa mẹ – White blood; Đức Chúa Trời Êlôhim, đặt trưng riêng của Đấng Sáng Tạo” v.v…

Các khán giả xác minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời Êlôhim, vừa là Đấng Sáng Tạo, vừa là Đấng Cứu Chúa của loài người, và giá trị của lẽ thật giao ước mới. Họ đồng cảm ý kiến chung của những người phát biểu rằng “Hãy mau chóng rao truyền thông điệp của sự cứu rỗi cho 7 tỷ nhân loại, những người khát khao lẽ thật.”

Truyền đạo sư Hayami Kensaku tham dự Hội thảo, bày tỏ ý chí rằng “Tôi nhận biết rõ ràng rằng chỉ cần nhìn trông thiên nhiên ở xung quanh chúng ta, thì cũng có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ gắng sức rao truyền cho cả người dân Nhật Bản về Đức Chúa Trời Êlôhim là Đấng Sáng Tạo và cho biết về Nước Thiên Đàng.”

Nhà truyền giáo Im Ja Rang (Kota Kinabalu, Malaysia) cũng nói rằng “Có nhiều trường hợp di truyền tôn giáo như văn hóa hoặc truyền thống. Sứ mệnh của đấng tiên tri là truyền đạt y nguyên lời Kinh Thánh để người ta nhận biết lẽ thật và lựa chọn tín ngưỡng đúng đắn.” và bày tỏ ý chí gấp rút làm việc Tin Lành Malaysia.

Mẹ vỗ tay cho những người phát biểu và chúc phước rằng “Họ đã làm chứng lẽ thật mạnh mẽ hơn Phierơ và Giăng cách đây 2000 năm trước. Hãy siêng năng rao truyền lời sự sống và làm nên lịch sử lớn hơn Hội Thánh sơ khai đã dẫn dắt một ngày 5 nghìn người.” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol kết thúc sự kiện, mong nguyện rằng không chỉ những người tham dự Hội thảo mà các người chăn và các thánh đồ trên làng địa cầu còn lập đức tin vững chắc và kêu lên tin tức của sự cứu rỗi trong sự nhận thức trọn vẹn về lẽ thật.”

Đi tới Trang Web Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế