WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy.”

Giăng 20:19-29

2721 Xem

Vào buổi chiều của ngày thứ ba kể từ khi Đức Chúa Jêsus hy sinh trên thập tự giá, trong lúc các môn đồ cùng nhóm lại một chỗ, những cửa đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Jêsus, Đấng đã phục sinh thình lình hiện ra giữa các môn đồ.

Trong khi tất cả các cửa đều đóng kín, Đức Chúa Jêsus đã bước vào, gọi các môn đồ mà phán “Bình an cho các ngươi!”. Chỉ đến khi đó, các môn đồ mới xác tín vào sự phục sinh của Đấng Christ và đầy sự mừng rỡ. Tuy nhiên, riêng Thôma đã không có mặt ở đó, nghe được tin này thì nghi ngờ.

“Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.”

Tám ngày sau, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra tại nơi các môn đồ nhóm lại. Lần này Thôma đã ở với họ.

Đức Chúa Jêsus đến và đứng chính giữa môn đồ mà phán cùng Thôma rằng:

“Thôma à! Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin!”

Thôma cất giọng run rẩy:

“Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”

Về lời xưng tội của người, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng:

“Thôma à, vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”

Thôma là một trong mười hai môn đồ đã được xem thấy nhiều chứng cứ khi ở cạnh Ngài trong suốt cuộc đời Tin Lành, mà qua đó người có thể tin Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ. Tuy nhiên, vào ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh, “đức tin” của người được bộc lộ như bản chất vốn có.

Phải thấy thì mới tin được. Làm sao có thể dễ dàng tin vào điều chúng ta chưa từng thấy? Thế nhưng những gì thấy được chỉ là một phần của sự việc thôi. Còn rất nhiều thứ chúng ta không thể cảm nhận được bằng mắt trong thế giới này.

Và sức mạnh của thế giới không thấy được đang tạo nên lịch sử của thế giới thấy được. Sở dĩ những người chưa từng thấy mà tin được phước lớn hơn là bởi sức mạnh của thế giới không thấy được vô cùng vĩ đại vậy.

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Hêbơrơ 11:1

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã hy sinh chính Ngài cho đến chết để cứu rỗi chúng ta, không thể được xem thấy trọn vẹn bằng mắt của loài người, cũng như không thể hiểu được bằng sự khôn ngoan của loài người. Sự này chỉ có thể được xem thấy và nhận ra khi chúng ta nhìn bằng đôi mắt của đức tin thông qua Kinh Thánh. Đây không phải là điều quý vị tin vì thấy, mà là điều quý vị thấy vì tin.