WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội nghị Quốc tế “Gia đình hạnh phúc”

Tình yêu thương của Mẹ, là chìa khóa của gia đình hạnh phúc

Hàn Quốc

6/4/2019 2911 Xem

Vào ngày 6/4, Hội nghị Quốc tế “Gia đình hạnh phúc” được tổ chức tại phòng hội thảo Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Đó là sự kiện những người chăn ở Hàn Quốc và nước ngoài chụm đầu thảo luận để giúp sinh hoạt gia đình hạnh phúc của các thánh đồ và người dân. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol là chủ tọa, còn những người phát biểu xuất thân từ Anh, Mỹ, Ecuador, Ấn Độ, Peru chia sẻ tiền lệ và kinh nghiệm trong các vùng văn hóa của mỗi người và nêu ra ý kiến.

“Gia đình là yếu tố hạt nhân để cấu tạo xã hội. Nếu gia đình hạnh phúc thì xã hội và quốc gia cũng hạnh phúc. Để giảm bất hòa và hiểu lầm nhỏ bé trong gia đình thì phải thấu hiểu sự khác biệt của nhau và tôn trọng vai trò của mỗi người.” Ridgewood, NJ, Mỹ / John Power

“Các trẻ con học trong gia đình các đức mục như ý nghĩa của cuộc sống, nhường nhịn, khoan dung. Mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại không giống như xưa do công việc bận rộn, học hành và sinh hoạt sở thích của mỗi người. Nhưng vào thời đại thể này, vai trò của gia đình vẫn quan trọng.” Callao, Peru / Geraldo Emanuel Diaz Fiestas

“Trong Hội Thánh Esmeraldas mà tôi trực thuộc, các thánh đồ tích cực sử dụng nguyệt san “Gia đình hạnh phúc chuẩn bị ngày Sabát”. Sách ấy giúp ích lớn để thực hiện tình yêu thương của gia đình.” Elias Caicedo / Esmeraldas, Ecuador

“Trong xã hội Ấn Độ vẫn còn bầu không khí gia trưởng, ban tráng niên Hội Thánh của Đức Chúa Trời trở nên tấm gương tốt đẹp. Có nhiều người ngạc nhiên vì các tráng niên xử lý các sự kiện lớn và nhỏ và trực tiếp chuẩn bị thức ăn ở Hội Thánh và nhà với hình ảnh khiêm nhường theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh.” New Delhi, Ấn Độ / John S.

Mẫu số chung của ý kiến của hội thảo là “tình yêu”. Khi học tập và thực tiễn thuộc tính của tình yêu thương của mẹ, là người hiến thân ở nơi thấp nhất và chăm sóc mọi người nhà thì có thể làm tăng cường đoàn kết giữa gia đình. Truyền đạo sư Alexander Laurence Toby Holmes (London, Anh) nói rằng “Có thống kê cho biết rằng 42% trong vợ chồng Anh ly hôn. Với tư cách là người chăn, tôi sẽ nỗ lực để những người khó khăn trong mối quan hệ giữa gia đình có thể giải quyết mâu thuẫn và tận hưởng hòa bình trong gia đình bởi tình yêu thương hay nhịn nhục, chẳng làm điều trái phép, chẳng nóng giận, hay nhân từ mà Đức Chúa Trời dạy dỗ.”