WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lễ Vượt Qua, Lý Do Tai Nạn Vượt Qua

4173 Xem

Đức Chúa Trời đã quy định ra lẽ thật Lễ Vượt Qua để đẩy lùi ma quỉ và ban sự sống đời đời cho các con cái. Tôi tin rằng đã là người nhà Siôn thì ai cũng biết rõ về tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua. Song, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ lưỡng hơn xem lý do vượt qua tai nạn thông qua Lễ Vượt Qua là gì.

Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm hiểu xem ý nghĩa chân thật của Lễ Vượt Qua là gì, và đâu là cội rễ quyền năng của Lễ Vượt Qua giúp vượt qua tai nạn. Đồng thời hãy trở thành người khiêm tốn, khiêm nhường hơn nữa trước Đức Chúa Trời.

Miễn tai nạn nhờ huyết của chiên con Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời được quy định ra từ cách đây 3500 năm về trước. Khi dân tộc Ysơraên sống như phu tù ở xứ Êdíptô, Đức Chúa Trời đã phán lệnh thả cho dân Ysơraên đi, nhưng vì Êdíptô không vâng lời, nên mười tai nạn đã giáng xuống xứ Êdíptô. Tai nạn thứ mười giáng xuống vào ban đêm ngày 14 tháng giêng thánh lịch là tai nạn diệt tất thảy con đầu lòng. Song, Đức Chúa Trời đã giúp tai nạn vượt qua nhà nào bôi huyết chiên con lên hai cây cột và mày cửa nhà. Ngày này chính là Lễ Vượt Qua.

“Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Đức Giêhôva. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Đức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”Xuất Êdíptô Ký 12:11-13

Kinh Thánh ghi chép rằng vào ngày này, mọi con đầu lòng tại xứ Êdíptô đều bị chết, từ thái tử của vua Pharaôn, cho đến con cả người bị tù, chẳng một nhà nào trong xứ Êdíptô là không có người chết cả (Xuất Êdíptô Ký 12:29-30). Song gia đình Ysơraên bôi huyết chiên con Lễ Vượt Qua lên hai cây cột và mày cửa nhà thì đều vượt qua tai nạn và được cứu rỗi.

“Đức Giêhôva sẽ đi qua đặng hành hại xứ Êdíptô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại”Xuất Êdíptô Ký 12:23

Tại đây, chúng ta phải suy nghĩ xem tai nạn đã vượt qua khi trông thấy huyết của chiên con, hay vượt qua khi trông thấy người giữ Lễ Vượt Qua. Kể cả nhà của học giả được coi là khôn ngoan, kể cả nhà của người giàu có báu vật của thế gian, kể cả hoàng cung đầy quyền lực cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi tai nạn. Duy chỉ nhà có bôi huyết của chiên con mới được miễn khỏi tai nạn.

Sở dĩ tai nạn vượt qua ta không phải bởi ta, người giữ Lễ Vượt Qua, là người tuyệt vời và có năng lực đâu, mà là bởi duy chỉ huyết của Lễ Vượt Qua đang ở trong ta đó. Đức Chúa Trời luôn yêu thương và bảo vệ ta. Vì ân điển vô hình của Đức Chúa Trời ấy đang bao bọc ta, nên ta được vượt qua tất thảy mọi tai nạn, còn các ác thần bị hủy diệt, và ta được cứu rỗi khỏi thế gian tội ác này. Tôi mong rằng chúng ta hãy vừa suy nghĩ sâu sắc về điều này, vừa cảm nhận đôi tay của Đức Chúa Trời luôn gìn giữ và bảo vệ chúng ta thông qua Lễ Vượt Qua, thay vì chỉ nhìn vào mỗi bản thân Lễ Vượt Qua.

Tồn tại đáng sợ thật sự

Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: Một ngày nọ, trông thấy hổ, cáo bèn nói với hổ rằng “Cậu có biết điều này không? Các con thú đều sợ tớ hơn cậu đấy!” và chủ trương rằng mình chính là tồn tại đáng sợ nhất ở trong rừng.

Hổ, vốn tự xưng là vua của các loài thú, thấy thật nực cười khi con thú mà nó chỉ cần đá một nhát là lăn quay đơ, lại đang lớn tiếng trước nó. Song, cáo nói rằng “Tớ sẽ cho cậu thấy tận mắt tất thảy các con thú trong rừng đều sợ tớ. Hãy đi theo sau tớ.”

Hổ bán tín bán nghi bởi thái độ quá tự tin của cáo, nên đã thử đi theo sau nó. Thế rồi, thực sự là mỗi nơi cáo đi qua thì tất thảy các loài thú đều rất ngạc nhiên mà chạy trốn. Chẳng cần nói đến các con thú nhỏ như thỏ, mà thậm chí cả gấu mạnh mẽ, tất thảy đều cắm đầu bỏ chạy.

“Nào, đã thấy chưa? Các loài thú sợ hãi tớ biết bao?”

Cáo hân hoan và nói như vậy với hổ. Song, thực ra các loài thú bỏ chạy không phải bởi sợ hãi sói, mà bỏ chạy bởi sợ hãi hổ đang đi đằng sau cáo.

Xung quanh chúng ta thỉnh thoảng cũng có trường hợp giống như thế này. Đôi khi cũng có trường hợp người lớn cũng không biết phải làm gì ngay cả trước đứa bé. Trường hợp này thường là bởi bố mẹ của đứa bé ấy có tài chính cao hoặc quyền thế lớn mạnh, thực ra họ không sợ chính đứa bé mà sợ điều kiện của đứa bé.

Sở dĩ kẻ thù ma quỉ không làm hại chúng ta được, mà lại bỏ chạy mỗi khi chúng ta làm chứng về lẽ thật, cũng là bởi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua đang ở trong chúng ta. Vì Đức Chúa Trời phán rằng kể cả tất thảy các thần của xứ Êdíptô cũng bị xét đoán bởi Lễ Vượt Qua, nên chúng ta có thể biết được rằng thứ mà ma quỉ sợ hãi nhất cũng chính là huyết của chiên con Lễ Vượt Qua. 

Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua

Các sứ đồ đã làm chứng rằng thật thể của chiên con Lễ Vượt Qua này chính là Đấng Christ.

“Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ… ” I Côrinhtô 5:7-8

Kinh Thánh nói rằng vì huyết hy sinh của Đấng Christ, là Chiên Con Lễ Vượt Qua, chính là huyết của chiên con Lễ Vượt Qua, nên chúng ta nhất định phải giữ lễ, tức là Lễ Vượt Qua. Không phải ma quỉ sợ hãi ta bởi ta là người có đức tin lớn mạnh và nhiều năng lực đâu, mà thực ra ma quỉ sợ hãi huyết báu của Đấng Christ đang ở trong ta đó.

“vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.”I Phierơ 1:18-19

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài.”Êphêsô 1:7

Chúng ta đã được cứu chuộc, tức là được tha tội bởi huyết của Đấng Christ, chứ không phải bởi sự khôn ngoan và thông sáng của bản thân đâu. Kinh Thánh đang làm thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng sự cứu rỗi không ra bởi bản thân chúng ta, mà ra bởi huyết báu của Đấng Christ.

Khi nghĩ rằng chúng ta đến được với sự cứu rỗi là bởi huyết hy sinh của Đấng Christ đang ở trong chúng ta, thì chúng ta có thể biết được rằng tại sao chúng ta phải vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và tại sao chúng ta phải trở nên người khiêm tốn trước Đức Chúa Trời.

Thịt và huyết của Đấng Christ ở trong Lễ Vượt Qua

Đức Chúa Jêsus đã cho lời dạy dỗ như sau về huyết của chiên con cứu chuộc chúng ta khỏi hiện thực ghê gớm, cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.

“Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người… người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”Giăng 6:53-57

Tai nạn đương nhiên lui đi, mà kể cả tội lỗi và sự chết thảy cũng đều lui đi bởi huyết của Đấng Christ. Để hầu cho huyết báu này được ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lẽ thật sự sống, là giao ước mới Lễ Vượt Qua.

“… mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”Mathiơ 2:17-19, 26-28

“… Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”Luca 22:7-8, 19-20

Lễ Vượt Qua là giao ước đích thân Đức Chúa Trời lập ra bởi huyết Ngài. Không bởi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua thì không thể vượt qua tai nạn, cũng không thể đẩy lùi ma quỉ được. Cho nên, Đấng Christ, là Đấng thực thể của chiên con, đã cho phép bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua làm thịt và huyết của Ngài, và ban cho chúng ta lời hứa rằng nếu ăn thịt và uống huyết của Ngài thì chúng ta được ở trong Đức Chúa Jêsus, và Đức Chúa Jêsus cũng ở trong chúng ta.

Dù vậy mà ngày nay rất nhiều hội thánh chủ trương rằng không cần phải giữ Lễ Vượt Qua. Liệu không cần phải giữ Lễ Vượt Qua hay chăng? Không có huyết của chiên con của Lễ Vượt Qua thì ấy trở thành điều kiện thích hợp nhất để ma quỉ Satan xâm phạm. Chính vì lý do này mà Đức Chúa Trời đã phán rằng người nào không giữ Lễ Vượt Qua sẽ bị truất khỏi vòng dân sự của Đức Chúa Trời.

“hãy nói cùng dân Ysơraên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt qua cho Đức Giêhôva… Những còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ Vượt qua thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình, vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giêhôva trong kỳ nhứt định; người sẽ mang lấy tội mình.”Dân Số Ký 9:10-13

Bị truất khỏi vòng dân sự của Đức Chúa Trời, thì không những không được miễn khỏi tai nạn mà còn không được cứu rỗi và rốt cục chịu vận mệnh đi xuống địa ngục nữa. Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán dặn người dân của Ngài bôi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua lên hai cây cột và mày cửa nhà để giúp họ vượt qua tai nạn. Vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Trời đã phán dặn người dân của Ngài ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus, là thực thể của chiên con Lễ Vượt Qua, để giúp họ được miễn khỏi tai nạn và được cứu rỗi. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán sáng tỏ rằng không bởi Lễ Vượt Qua thì không thể trở thành người dân của Đức Chúa Trời, và nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.

Tình yêu thương cao cả chứa đựng trong huyết báu của Đấng Christ

Vậy thì tại sao trong huyết báu của Đấng Christ có quyền năng giúp vượt qua tai nạn vậy? Đó là bởi trong đó chứa đựng sự hy sinh và tình yêu thương cao cả. Đấng tiên tri Êsai tiên tri như sau về hình ảnh của Đức Chúa Jêsus, Đấng sẽ xuất hiện vào 700 năm sau.

“…“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giêhôva đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người…””Êsai 53:1-12

Mọi tội lỗi là do chúng ta gây ra, song thảy mọi đau đớn đáng phải chịu bởi tội lỗi ấy là do Đấng Christ đảm đương. Đấng Christ đã gánh vác tội lỗi của chúng ta, đã bị gai đâm và chịu thay đòn roi bởi cái giá của tội lỗi ấy, hy sinh cho tới tận khi bị đóng đinh trên cây thập tự và trút hơi thở, để làm chứng xác tín về tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Bởi có huyết báu Ngài đổ ra trong sự hy sinh  và tình yêu thương ấy, nên các thiên sứ hủy diệt mà biết rõ điều ấy hoặc ngay cả kẻ thù ma quỉ gian ác cũng không dám tiếp cận được.

Trong huyết của giao ước Lễ Vượt Qua có chứa đựng tình yêu thương của Đấng Christ, là Đấng ban sự sống cho chúng ta ngay cả trong nỗi đau đớn tột cùng bị xẻ thịt và đổ huyết. Trước huyết hy sinh cao cả ấy, trước tình yêu thương cao quý chí thánh ấy, tất thảy muôn vật đều khuất phục.

Huyết hy sinh như thế này đã được đóng ấn trên chúng ta, nên bởi quyền thế của huyết ấy mà tất thảy tai nạn sẽ vượt qua.

“Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem, Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giêhôva làm nơi nương náu mình, Và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.” Thi Thiên 91:8-10

Huyết của chiên con Lễ Vượt Qua thời Cựu Ước đã được bôi trên hai cây cột nhà và mày cửa, nhưng huyết của chiên con Lễ Vượt Qua thời Tân Ước được đóng ấn trên trán và tâm linh chúng ta thông qua giao ước mới. Vì thế, dù các thiên sứ hủy diệt có đến gần để định giáng tai nạn nhưng khi trông thấy huyết của Đấng Christ ở giữa chúng ta thì sẽ vượt qua. Cho nên, dù muôn người sa ngã bên hữu, thì các thánh đồ giữ gìn quý trọng huyết của chiên con trong lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới, sẽ được miễn khỏi tai nạn và được cứu rỗi. Đây chính là lý do tai nạn vượt qua bởi Lễ Vượt Qua.

Đức tin cảm tạ tình yêu thương hy sinh

Khi nghĩ ra rằng chúng ta ngày hôm nay được tồn tại trong nỗi đau đớn tột độ của Đấng Christ, thì chúng ta không thể đòi hỏi bất cứ điều gì trước Đức Chúa Trời. Chẳng phải chúng ta là tồn tại đáng sợ và tuyệt vời đâu, mà là huyết hy sinh của chiên con Lễ Vượt Qua mà dẫn dắt cho chúng ta trở thành con cái của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, mới chính là tồn tại đáng sợ, đáng ngạc nhiên. Cho nên, chúng ta không được tự cao hoặc có tấm lòng kiêu ngạo.

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh.”I Côrinhtô 4:7

Đặt mình vào trọng tâm của tín ngưỡng thì ấy là suy nghĩ ngốc nghếch. Điều chúng ta sẽ khoe khoang không phải là cá nhân chúng ta. Cả sự khôn ngoan, cả sự thông sáng, cả năng lực thấu hiểu tốt Kinh Thánh, tất thảy đều được nhận từ Đức Chúa Trời cả.

Những người hiểu được điều này thì sẽ ôm lấy tình yêu thương của Đấng Christ giống như lời trong I Côrinhtô chương 13, lúc nào cũng nhịn nhục, nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình hoặc cũng không lên mình kiêu ngạo. Cũng có lời phán rằng nếu chúng ta quên mất ân huệ của Đức Chúa Trời, mà tự mãn hoặc lên mình kiêu ngạo thì Đức Chúa Trời sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo của chúng ta (Giêrêmi 13:15-17).

Có một số người hỏi rằng “Nếu giữ Lễ Vượt Qua thì dù gây ra tội gì cũng chẳng sao, đúng không?”. Điều này là hiểu lầm Kinh Thánh. Tuyệt đối không được như vậy. Huyết báu của Lễ Vượt Qua đóng vai trò cái tẩy xóa sạch tội lỗi, song ngược lại, tội lỗi đóng vai trò cái tẩy xóa sạch huyết báu. Đức Chúa Trời đã xóa sạch tội lỗi của các tội nhân trên trời bởi huyết báu của Đấng Christ, thế mà lại làm vấy bẩn huyết báu thuần khiết ấy, thì huyết báu không thể phát huy hiệu lực đối với người đó thêm nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dù tên đã được ghi chép trong sách sự sống, nhưng cũng có thể bị mờ, bị xóa đi, nên chúng ta phải nắm vững mão triều thiên của sự sống cho đến tận khi Đấng Christ giáng lâm.

Chúng ta phải giữ gìn quý trọng huyết báu của Đấng Christ được ban cho chúng ta giữa ân điển cao quý. Dù chúng ta kiêu hãnh và tự hào đến đâu đi chăng nữa vì đã được nhận sự tha tội và sự sống đời đời bởi Lễ Vượt Qua, nhưng lại không hiểu ra tình yêu thương hy sinh chứa đựng trong đó thì nào có ích gì đây? Tôi mong tất thảy con cái Siôn chúng ta đều nghĩ đến duy chỉ ân điển và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban phát, phàm sự gì cũng luôn cảm tạ, luôn vui mừng. Chúng ta phải nhanh chóng rao truyền Tin Lành cho tất thảy những người thế gian vẫn chưa biết đến Lễ Vượt Qua mà đang cách xa với sự cứu rỗi, cách xa ân điển của Đức Chúa Trời, để huyết báu của Đấng Christ cũng được ghi khắc trong họ nữa.