WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Бурханы замаар явагч зөвт хүмүүс

Библи нь хүмүүсийг зөвд чиглүүлэхүйд тустай бөгөөд (2Тим 3:16) Бурханы замыг заадаг ном юм. Библийн олон хуудсаар дамжуулан Бурхан бидэнд зөвт болон ёрын муу хүмүүсийн талаар ч харамгүй зааж өгдөг. Библид ёрын муу хүнийг тодорхойлохдоо Бурханаас эмээдэггүй, Бурханы тушаал, зарлиг, хуулийг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүс гэсэн байдаг. Бурханыг үгүйсгэсэн ёрын муу…

Би чамд өгнө

Бурхан бидэнд “Үргэлж баяртай байж, тасралтгүй залбирч, бүх зүйлд талархлаа өргө” хэмээн айлдсан (1Тес 5:16-18). Бүх зүйлд талархлаа өргө гэдэг нь орчин нөхцөл сайн байна уу, муу байна уу, амархан байна уу, хэцүү байна уу хамаагүй үргэлж талархалтай бай гэсэн үг. Бүх зүйлд талархал өргө гэж Бурхан айлдсан бол талархалтай…

Сайныг үйлддэг хүн болоорой

Бурхан итгэгчдээ ертөнцийн гэрэл, давс гэсэн. Ертөнцийн гэрэл, давс болохын тулд бид Бурханы нүдэнд сайн үйлстэй, сайхан сэтгэл оюунтай байх ёстой. Библи бидэнд “Энэ үеийн явдалд бүү нийц” гэж захин (Ром 12:2), тэнгэрийн хүүхдийн хувиар сайн үйлс гаргахыг сургадаг. Ер нь Бурханд итгэдэггүй хүмүүс ч хүртэл “Сайн юм хийвэл диваажин…

Үйлстэй итгэл

Энэ дэлхийд амьдарч байгаа бүх үндэстэнд тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ тунхаглагдана гэж Библид тэмдэглэгдсэн байдаг (Мат 24:14). Сайн мэдээний дуу хоолой бүх газарт, Бурханы үг ертөнцийн хязгаарт хүрэхийг ч бас тодорхой гэрчилдэг (Ром 10:18). Зөгнөлийн үгийг сонсоод ухаарсан гэр бүлүүд дэлхийн бүх үндэстэн рүү хандан Бурханы сайн мэдээг зоригтойгоор тунхаглаж…

Авралд хүргэх Бурханы хайр

Бурхан бол хайр (1Иох 4:8). Бүх сансар огторгуйг эрхшээн захирч, тоо томшгүй тэнгэр элч нараар хүндлүүлж, яруу алдар хүртэх зохистой Бурхан тэнгэрийн яруу алдраа хойш тавьж хүүхдүүдээ аврахын тулд дэлхий гэх жижигхэн газар дээр ирсэн юм. Нүгэлтнүүдтэй адилхан махан биеэр ирээд, нүгэлтнүүдэд янз бүрээр доромжлуулж, доог тохуу болж, зөвхөн хүүхдүүдийнхээ…

Сонголт хийх амьдрал

Итгэлийн аян замдаа бид Бурханы үгийн дагуу сонголт хийх амьдрал маань хичнээн ерөөлтэй гэдгийг ухаарахад цаг гаргацгаая. Бурханы үгийг дуулгавартай дагаж, цаг үргэлж Эцэг, Эхэд таалагдах сонголт хийж байж л бид тэнгэрийн оронд орж чадна. Итгэлийн өвөг дээдсийн амьдралыг харах юм бол Мосе, Абрахам, Ноа, Адам, Евагаас эхлээд Петр, Иохан,…

Бурханыг харахад тэр нь сайн болжээ

Бид мөнхийн тэнгэрийн орныг л зорилгоо болгон итгэлийн замаар алхаж байгаа. Итгэлийн цөлд хүмүүст сайхан харагдах үйлс бүхий итгэлтэй хүмүүс байхад Бурханы нүдэнд л тааламжит итгэлийн амьдралаар амьдардаг хүмүүс бас байдаг. Анхны сүмийн үеийн түүхийг харвал элч нар болон итгэгчид “Хүмүүсийн тааллыг эрж байна уу? Эсвэл Бурханыхыг уу?” гэж өөрсдөөсөө…

Таны таалал тэнгэрт шигээ газарт бас биелтүгэй

Сайн мөс чанар, сайн үйлс бол Бурханы хүүхдүүдэд байх ёстой үндсэн ёс журам. Бурханы өдөр ойртох тусам Бурхан биднээс ариун байдал ба итгэл сүсэг бүхий амьдралаар амьдарч, үнэн гэмшилд хүрэн, тийнхүү хэн нь ч мөхөлгүй, бүгд тэнгэрийн хаанчлалд ороосой гэж хүсдэг (1Пет 3:16-17, 2Пет 3:8-13, 3Иох 1:11). Бид нэгэнтээ л…

Үйлсийнх нь дагуу буцаан төлдөг Бурхан

Мунхаг хүн зүрхэндээ “Бурхан байдаггүй” гээд, зүрх нь бурууг хийх заль мэхээр дүүрэн байдаг (Дуу 14:1). Харин Бурхан юм бүхнийг хянаж, хүн нэг бүрд үйлсийнх нь дагуу буцаан төлнө. Ертөнцийн зүй тогтлыг харахад ч хүн бүр хийснийхээ хэрээр буцаан авдаг. Бусдад хайр их өгвөл хайрласныхаа төлөө хэзээ нэг өдөр шагнуулна.…

Бурханд талархал өргө

Сүнслэг цөлд итгэлийн замаар алхахдаа хааяа бид эргэн тойрныхоо орчин нөхцөлд сэтгэл дундуур болж, хямарч, талархал өргөхийн оронд юм л бол гомдоллож гоншгонох хандлагатай байдаг. Харин Бурхан хүүхдүүд биднээсээ талархдаг амьдралаар амьдарч, үргэлж талархахыг Библиэр сургадаг билээ. Библиэс харахад Бурханд өргөдөг олон тахил дунд талархлын тахил гэж бий. Талархлын тахилаар…

Бусдад санаа тавьж, халамжилдаг сайн мэдээ

Халуун зун байна уу, хүйтэн өвөл байна уу цаг агаараас үл хамааран, Сионы ах эгч дүү нар маань сайн мэдээний төлөө цаг үргэлж уйгагүй зүтгэж байгааг нь би мэднэ. Бурхан энэ газар алдагдсаныг хайж, аврахаар ирээд сайн мэдээ л тунхагласан. Хүн төрөлхтнийг тэнгэрийн хаанчлал руу хөтлөх сайн мэдээ бол одоо…

Бурханы яруу алдрын төлөө ажилладаг хүмүүс

Мөнхийн тэнгэрийн хаанчлал өдрөөс өдөрт ойртон байгаа энэ үе нь итгэлийн замаар хичээнгүйлэн гүйж ирсэн Сионы ард түмэн бид өдрөөс өдөрт шинийг ухаарч, шийдвэрээ шинэчлэх цаг үе гэж бодож байна. Амралтын өдөр, Алгасал баяр гээд шинэ гэрээний 3 удаагийн 7 баяр төдийгүй Бурханы бүх тушаалыг бид сахиж байгаа. Харин Бурханд…

Сайн мэдээ тунхаглах ба үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах нь

Ан Сан Хун Христ бидэнд боолын сэтгэл ба эзний сэтгэлийн талаар олонтоо зааж сургасан. Аливаа юмны эзэн цаг үргэлж үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж ажилладаг. Харин боол бол ажлынхаа үр дүнд төдийлөн санаа тавихгүй, цаг хугацаа өнгөрөхөд л анхаарлаа хандуулж байдаг. Боол нь ажлын үр дүн яана уу ийнэ үү хамаагүй хариуцлага…

Бурхан биднийг харж хянадаг

Библийн зөгнөлийн дагуу Бурханы үг дэлхий даяар тархаж байна. Үнэн ийнхүү хурдан тунхаглагдахын хэрээр бүр ч олон хүн Сион руу цуглаж, ингэж олон хүн ирэхийн хэрээр ертөнцөөс сурсан зуршлаа одоо хэр нь Сионд гаргасаар байгаа гэр бүлүүд нэлээн байх шиг. Үнэнийг хүлээн авсан бид ертөнцөөс үлдсэн хир буртгаа Бурхан дотор…

Итгэвэл л Бурханыг харж чадна

Бурханы үг тунхаглаж явахдаа бид Бурханыг харуулах л юм бол итгэнэ гэх олон хүнтэй таардаг. Тэд “Бурханыг харахгүй байж яаж Түүнд итгэх юм бэ?” гэдэг. “Харахаас нааш бүү итгэ” гэсэн утгатай барууны зүйр үг байдаг байна. Нэг хүн “Бурханыг надад харуул. Харахаас нааш бүү итгэ гэсэн үг байдаг юм чинь…

Сарагийн инээмсэглэл ба Сион

Библид Абрахамыг Эцэг Бурханыг бэлгэдсэн хүн гэдэг (Лук 16:19-31). Түүний өвийг залгамжилсан Исаак нь Бурханы хүүхдүүдийг, өөрөөр хэлбэл амлалтын хүүхдүүд болох биднийг илтгэдэг (Гал 4:28). Тэгээд Исаакийн ээж буюу Абрахамын эхнэр Сара нь сүнсээр шинэ гэрээний бодит болсон бидний Эхийг бэлгэддэг юм (Гал 4:21-26). Түнэр харанхуй, эзгүй хоосон ертөнцөд Бурхан…

Авралын төлөөх яриа ба авралын зар

Бид ч мөн өөр хоорондоо, өдөр тутам маш олон удаа харилцан ярилцдаг. Ажил албатай холбоотой яриа хөөрөө, гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцдаг яриа, итгэгч нар бие биетэйгээ гар барин ерөөл хүсдэг мэндчилгээ ч бас бий. Бодоод үзэхэд үг яриа гэдэг бидний өдөр тутмын амьдралд маш их хувийг эзэлдэг аж. Харилцан ярилцахгүйгээр бие…

Самари, дэлхийн хязгаар хүртэл

Эх маань намрын баяраар “Сүүлийн бороо Ариун Сүнс хүлээн авсны дараа сайн мэдээ тараахаар өмнөхөөсөө өөр байгаа нь мэдрэгдэнэ” гэж айлдсан. Дэлхий дахины Сионы гэр бүлүүд Эхийн энэ үгнээс хүчийг олж сайн мэдээ тунхагласан учраас тэнгэрийн олон хүүхэд буцан ирж буй ерөөлтэй мэдээ ар араасаа ирсээр байна. “Адилхан хүмүүст, адилхан…

Үг ба аврал

Хүний амьдралд үг гэгч нь нэн чухал. Өдийг хүртэл босгогдсон итгэл ганцхан үгнээс болоод нэг л өглөө нурчихаж болно. Бас ганц үгний уршгаар хоорондын итгэлцэл хормын төдийд замхран алга болдог нь эргэх хорвоод элбэг тохиолддог зүйл. Юм ярихгүй байна гэж байхгүй ч, хэлэх үгээ бодолцож бусдыг халамжлах хэрэгтэй байдаг. Ийм…

Мөнхийн ертөнцийн бэлтгэл

Библид хүний амьдралын өдрүүдийг өвс ногоо болон хээрийн цэцэг шиг гэсэн байдаг (Дуу 103:15). Амьдрал гэдэг ийм л богинохон бас хоосон зүйл билээ. Харин энэ дэлхий дээрх амьдралаас гадна бидний анх байсан мөн хожим буцан явах газарт ч амьдрал байгаа. Хүн бүр энэ насныхаа амьдралыг дуусгаад хорвоог орхих ёстой болдог.…