WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Библийн үг

Сургаал

Уг буланг сүнс амьдруулах чадвартай Бурханы үгийг өдөр шөнөгүй бясалгадаг хүмүүст зориулав.

Дуулгавар ба итгэл

Энэ жил Эцэг Ан Сан Хун Христ энэ газарт мэндэлсний 100 жилийн ой тохиож байна. 100 гэдэг тоо нь төгс төгөлдөр байдлыг илтгэдэг. 99% болон 100%-г харьцуулахад ганцхан тооны зөрүүтэй ч энэ нь хоорондоо асар их ялгаатай. Эхнийх нь төгс бус, хоёр дахь нь төгс гэсэн санааг илэрхийлдэг. Бид итгэлээ…

Ариун мөргөлийг Бурханд өргөцгөөе

Мөргөл бол Бурханаас эмээж, Бурханд үйлчлэхийн төлөөх орхигдуулахын аргагүй хүчин зүйл. Бурханы ард түмэн мөргөлөөр дамжуулан бүх нүглээ уучлуулж, ариун болж, ерөөл хүртэн Бурхантай илүү ойртдог юм. Мөргөлийг зүгээр нэг ёслол төдийхнөөр, сүмд очиж сургаал сонсох төдийхнөөр л боддог хүмүүс бий. Гэвч мөргөл нь номлогчийн шилдэг сургаал, лекц сонсох зорилгоор…

Бага эхлэл ба агуу төгсгөл

Одоо бид эхлэл нь бага байсан ч Бурханы ивээлээр биелэх агуу төгсгөлийг харах итгэлийн амьдралаар замнажбайгаа билээ. Тиймээс Бурхан энэ ертөнцийн бусад хүмүүст бус, амлалтын хүүхдүүд болох бидэнд л зөвхөн амласан амлалт нь дараах ерөөлийн айлдал юм. “Эхлэл чинь бага байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно.” Иов 8:7 Ертөнцийн…

Тунхаглалын цаг үе

Бурхан бидэнд аливаа юмыг даалгах үед үүгээрээ эцэст нь бидэнд ерөөл өгөхийн төлөөх Бурханы хүсэл зайлшгүй байдгийг ойлгох ёстой. Бурханаас сайн мэдээ тараах үүрэг даалгавар авсан бид энэ нь зөвхөн бусад сүнсний төлөө биш, юун түрүүнд бидний сүнсний авралын төлөөх Бурханы ерөөл гэдгийг ухаарч итгэлийн замыг туулах хэрэгтэй. Гурван мянган…

Сүнслэг ертөнцийг харцгаая

Бид энэ газарт тэнгэр эх нутгаа санагалзан, он жилүүдийг бадарчны амьдралаар өнгөрөөж байна. Харин махан биеийн хувцас өмсөн, нүдэнд үзэгдэх хязгаарлагдмал ертөнцөд хоригдож байгаа болохоороо бидний сэтгэл зүрх, оюун ухаан нүдэнд илэрхий махан биеийн зүйлд өөрийн эрхгүй автаж, сүнслэг ертөнцийн талаар бодож, харж чадахгүйд хүрдэг. Махан биеийн зүйлсэд хэт өөгшөөд…

Сайн мэдээнд зохистой амьдралаар амьдар

Эдүгээ сайн мэдээний ажил Бурханы төлөвлөсөн ёсоор биелж, дэлхийгээр нэг тарж бутраад байсан тэнгэрийн гэр бүлүүд ар араасаа Сион руу тасралтгүй цутган ирсээр байна. Сайн мэдээ болон Бурханы ариун нэрийг бүх үндэстэнд тунхаглах алхаа дэлхийг донсолгож байгаа болохоор талархахаас өөр аргагүй нь. Сионы ах эгч дүү нарын хувьд сайн мэдээ…

Бурханыг дуурайсан хүмүүс

Сионы гэр бүлүүд өдөр бүр ариун Бурханы дүр төрхийг дуурайхыг хичээж байгаа билээ. Өөрсдийн төрхийг эргэн харвал анх итгэлийн амьдралаа эхэлж байсан үеэс илүү Бурханы дотор сүнслэгээр өссөн одоогийн төрх маань Бурханыг илүү их дуурайж байгааг харж болохоор байна. Бүх Сионы гэр бүл Бурханы дүр төрхийг бүрэн төгс дуурайх тэр…

Фило-се

“Фило-се (φιλω σε)” гэдэг нь шинэ гэрээний Библийн эх хэл болох грекээр “Би Танд хайртай” гэсэн утгатай үг. Энэ нь Есүс амилсныхаа дараа хайртай шавь Петрээсээ “Чи Намайг хайрладаг уу?” гэж гурван удаа асуухад нь Петрийн хэлсэн хариулт юм. Чи Намайг хайрладаг уу? Өнөө үед дэлхийн өнцөг булан бүрд гэмт…

Том сав болоорой

Бурханы тамгалах ажил наран мандах дорно зүгээс эхлэн ургацын үр шим арвин буй энэ үед Бурханы зөгнөл ёсоор Сионоос гарах үнэний үгийг тэсэн ядан хүлээж байсан дэлхийн ард түмэн, олон үндэстэн Сион руу цутган ирж байгаа талаар ивээлтэй мэдээнүүд өнцөг булан бүрээс тасралтгүй ирсээр байна. Солонгост сайн мэдээний ажил эрч…

Алгасал баяр ба Бурханы тамга

Өнөө үед үндэстэн хоорондын дайн, улс хоорондын мөргөлдөөн, терроризм, өлсгөлөн, газар хөдлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үхэлд хүргэхүйц цочир хүйтрэл, хэт халалт, үер гэх зэрэг тоймгүй их гамшиг бөмбөрцөг дэлхийн хаа сайгүй гарч байна. Энэ мэт гамшиг нүүрлэх бүрийд хүмүүс хэнд, юунд найдахаа мэдэхгүй айдаст автан чичирч байна. Библид хожим…

​Боловсруулаагүй газраа хагал

Хавар үр суулгахдаа тариачны нэн түрүүнд хийдэг ажил нь өвлийн турш ашиглаагүй талбайгаа хагалан сийрэгжүүлж, модны үндэс, зэрлэг зэргийг нь зулгаан, газраа сайтар сийрэгжүүлсний дараа үрээ цацдаг. Тэгээд намартаа сайн ургац хураах хүртэл цацсан үрээ соёолуулахаар сайтар бордон, зэрлэгийг нь түүн үр тариагаа ихээхэн арчилж тордоно. Энэ бүхнийг харахаар итгэлийн…

Бурханд дуудагдсан хүмүүс

Библид гардаг өнгөрсөн үеийн түүхээс Бурхан хүүхдүүдээ дуудан, дуудсан хүүхдүүдээрээ дамжуулан агуу ажлаа гүйцэлдүүлж байгаа Бурханы хүч чадлыг ойлгож болох юм. Тэнгэр газар, түмэн бодисыг бүтээсэн Бурхан үе тус бүрд Иошуа, Самуел, Давид, Петр, Иохан гэх мэт итгэлийн өвөг дээдсийг дуудан босгож, үгэн дэнлүүн гэрлээ унтраалгүй бадраасаар ирсэн билээ. Сүүлчийн…