WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Тэнгэрийн хаанчлалын хаалгыг нээдэг Алгасал баяр

Өнөө үед ертөнцөд Бурханд итгэдэг гэх үй олон сүм байдаг. Гэвч авралын амлалт шингээстэй Бурханы баяр, шинэ гэрээний Алгасал баярыг сахидаг газар нь зөвхөн Бурханы сүм юм. “Ард түмэн минь мэдлэг дутсанаас болж устгагдсан” гэж айлдсанчлан (Хос 4:6) олон хүн Библийг зүй ёсоор нь мэдэхгүйгээс болоод Алгасал баярыг сахих шаардлагагүй…

Гамшиг ба Алгасал баяр

Өдөр тутамдаа л бид өдий төдий гай гамшиг гарсан талаарх мэдээ мэдээлэл сонсох болж. Элдэв гай гамшиг дундаас хамгийн үлэмж гамшиг юу юм бол? Бурхан Алгасал баяр гэх эмийг ямар гамшгаас аврах гэсэндээ бичиж өгсөн жор билээ? Дэлхий дээр болж байгаа гамшиг хичнээн удаан үргэлжиллээ ч хүмүүний нас барсны дараах…

Бурханы үг ба хоол

Хүн хоол идэхгүй бол зөв зохистой ажиллаж, амьдарч чадахгүй. Цэгцтэй зөв бодож ч чадахгүй, тавьсан зорилго төлөвлөгөөгөө ч зүй ёсоор нь биелүүлж чадахгүй. Сүнсээр ч мөн адил. Сүнслэг амьдралд ч сүнслэг хоол идэхгүйгээр бидний хүсэж буй сүнслэг ивээлтэй ажлуудыг төлөвлөн гүйцэтгэх боломжгүй болно. Бурханы үг бидний хувьд амийн хоол, сүнсийг…

Гичний үр доторх тэнгэрийн хаанчлал

Бурхан хамгийн өчүүхэн зүйлээр ч хүртэл агуу түүхээ гүйцэлдүүлж, харахад ялихгүй жаахан юманд ч гүн хүслээ шингээсэн байдгийг бид Библиэс харж болно. “Хамгийн өчүүхэн нь мянга болж, хамгийн дорой нь хүчирхэг үндэстэн болно. ЭЗЭН Би цагт нь яаравчлуулах болно” хэмээн зөгнөснийх нь дагуу өчүүхэн сул дорой Бурханы сүмд сайн мэдээний…

Бодоогүй өдөр ирэх Бурхан

Христчин хүн “амар амгалан, аюулгүй байдал” гэсэн бодолд автвал юу болох вэ? Ийм хүн гаднаа христчин гэж харагдаж байвч дотроо христчин хүний төрхгүй байх нь бий. Зарим хүн зовлон зүдгүүр, хавчлага саадтай үедээ халуун итгэлтэй байснаа харин таатай нөхцөл байдалд орохоороо бүр эсрэгээрээ Бурханд итгэх итгэлээ гээх тохиолдол гардаг. Библи…

Бурханы хүн ээ

Тэнгэрт үйлдсэн нүглийнхээ уршгаар сүнсний хоргодох хот болох энэ дэлхийд хөөгдөж ирсэн нүгэлтнүүд бол хүмүүн бид. Ийм л өрөвдөлтэй хүн төрөлхтнийг аврах гэсэндээ Бурхан гэм зэмгүй, толбогүй Христийн цусаар авралыг, өөрөөр хэлбэл нүглийн уучлалыг өгч, Бурханы хүүхэд болгон дахин төрүүлээд, тэнгэрийн хаанчлалдаа буцах ивээл ерөөлийг соёрхсон билээ. Бурханы хүнээр дахин…

Яв, дагалдуулагтун

Бурхан бидэнд “Яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун” гэж айлдсаар байна. Бурханы энэхүү үгийг бид юу юунаас илүү чухалчлан үзэж, дагалдуулах ажилд сэтгэл зүтгэл гаргаж, хамаг анхаарлаа хандуулж ирсэн. Харин дагалдуулах эрхийг хүн бүрд олгосон биш юм. Бурханы илгээхийг хүссэн авралын зар тараагч ямар байх ёстойг Библиэс судалж үзэнгээ өнөө үед сайн…

Агуу хүчит нэгэн

Өнөө үед шинэ гэрээний сайн мэдээний гэрэл асар хурдтайгаар дэлгэрч байгаа болохоор Сатан диавол архирах арслан мэт сайн мэдээний гэрлийг халхлахын тулд боломжтой бүх арга мэхээ хэрэглэж байна. Бурханыг гэсэн туйлын итгэл, авралын найдвар, эцсээ хүртэл үнэнийг сахин хамгаална гэсэн баттай шийдвэрээр Бурханы өвч зэвсгийг агсан, амар тайвны сайн мэдээний…

Авралын түүхийг гүйцэлдүүлэх хүчний эх ундарга

Сионы маань ах эгч дүүс итгэл дотор сэтгэлээ нэгтгэн, хүчин зүтгэсээр байна. Ингэснийх нь үр дүнд дэлхий дахинд 7,000 гаруй Сион байгуулагдсан. Авралын энэхүү гайхалтай түүхийг хараад зарим хүмүүс Ерөнхий чуулганы хэлтэс төлөвлөгөө сайн боловсруулсан байна гэж, зарим хүмүүс нь төрөлхийн удирдах ур чадвартай зөнч миссионерууд байгаа учраас ийм үр…

Гүн итгэл

Энэ амьдралдаа сайн багштай учирсан хүн үнэхээр ерөөлтэй. Амьдралын маань жинхэнэ Багш, мөнхийн тэнгэрийн хаанчлалд хөтлөх Елохим Бурхантай уулзсандаа бид цаглашгүй ерөөлтэй улс. Жинхэнэ Багш маань болсон Бурхан хүүхдүүдийнхээ л сүнсний авралын төлөө энэ газарт бууж ирээд, зовлонгийн зам туулсан юм. Хүмүүст доромжлогдон, зовохдоо ч намдуухан байж, үзэн ядалт, доог…

Дуулгавар ба итгэл

Энэ жил Эцэг Ан Сан Хун Христ энэ газарт мэндэлсний 100 жилийн ой тохиож байна. 100 гэдэг тоо нь төгс төгөлдөр байдлыг илтгэдэг. 99% болон 100%-г харьцуулахад ганцхан тооны зөрүүтэй ч энэ нь хоорондоо асар их ялгаатай. Эхнийх нь төгс бус, хоёр дахь нь төгс гэсэн санааг илэрхийлдэг. Бид итгэлээ…

Ариун мөргөлийг Бурханд өргөцгөөе

Мөргөл бол Бурханаас эмээж, Бурханд үйлчлэхийн төлөөх орхигдуулахын аргагүй хүчин зүйл. Бурханы ард түмэн мөргөлөөр дамжуулан бүх нүглээ уучлуулж, ариун болж, ерөөл хүртэн Бурхантай илүү ойртдог юм. Мөргөлийг зүгээр нэг ёслол төдийхнөөр, сүмд очиж сургаал сонсох төдийхнөөр л боддог хүмүүс бий. Гэвч мөргөл нь номлогчийн шилдэг сургаал, лекц сонсох зорилгоор…

Бага эхлэл ба агуу төгсгөл

Одоо бид эхлэл нь бага байсан ч Бурханы ивээлээр биелэх агуу төгсгөлийг харах итгэлийн амьдралаар замнажбайгаа билээ. Тиймээс Бурхан энэ ертөнцийн бусад хүмүүст бус, амлалтын хүүхдүүд болох бидэнд л зөвхөн амласан амлалт нь дараах ерөөлийн айлдал юм. “Эхлэл чинь бага байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно.” Иов 8:7 Ертөнцийн…

Тунхаглалын цаг үе

Бурхан бидэнд аливаа юмыг даалгах үед үүгээрээ эцэст нь бидэнд ерөөл өгөхийн төлөөх Бурханы хүсэл зайлшгүй байдгийг ойлгох ёстой. Бурханаас сайн мэдээ тараах үүрэг даалгавар авсан бид энэ нь зөвхөн бусад сүнсний төлөө биш, юун түрүүнд бидний сүнсний авралын төлөөх Бурханы ерөөл гэдгийг ухаарч итгэлийн замыг туулах хэрэгтэй. Гурван мянган…

Сүнслэг ертөнцийг харцгаая

Бид энэ газарт тэнгэр эх нутгаа санагалзан, он жилүүдийг бадарчны амьдралаар өнгөрөөж байна. Харин махан биеийн хувцас өмсөн, нүдэнд үзэгдэх хязгаарлагдмал ертөнцөд хоригдож байгаа болохоороо бидний сэтгэл зүрх, оюун ухаан нүдэнд илэрхий махан биеийн зүйлд өөрийн эрхгүй автаж, сүнслэг ертөнцийн талаар бодож, харж чадахгүйд хүрдэг. Махан биеийн зүйлсэд хэт өөгшөөд…

Сайн мэдээнд зохистой амьдралаар амьдар

Эдүгээ сайн мэдээний ажил Бурханы төлөвлөсөн ёсоор биелж, дэлхийгээр нэг тарж бутраад байсан тэнгэрийн гэр бүлүүд ар араасаа Сион руу тасралтгүй цутган ирсээр байна. Сайн мэдээ болон Бурханы ариун нэрийг бүх үндэстэнд тунхаглах алхаа дэлхийг донсолгож байгаа болохоор талархахаас өөр аргагүй нь. Сионы ах эгч дүү нарын хувьд сайн мэдээ…

Бурханыг дуурайсан хүмүүс

Сионы гэр бүлүүд өдөр бүр ариун Бурханы дүр төрхийг дуурайхыг хичээж байгаа билээ. Өөрсдийн төрхийг эргэн харвал анх итгэлийн амьдралаа эхэлж байсан үеэс илүү Бурханы дотор сүнслэгээр өссөн одоогийн төрх маань Бурханыг илүү их дуурайж байгааг харж болохоор байна. Бүх Сионы гэр бүл Бурханы дүр төрхийг бүрэн төгс дуурайх тэр…

Фило-се

“Фило-се (φιλω σε)” гэдэг нь шинэ гэрээний Библийн эх хэл болох грекээр “Би Танд хайртай” гэсэн утгатай үг. Энэ нь Есүс амилсныхаа дараа хайртай шавь Петрээсээ “Чи Намайг хайрладаг уу?” гэж гурван удаа асуухад нь Петрийн хэлсэн хариулт юм. Чи Намайг хайрладаг уу? Өнөө үед дэлхийн өнцөг булан бүрд гэмт…

Том сав болоорой

Бурханы тамгалах ажил наран мандах дорно зүгээс эхлэн ургацын үр шим арвин буй энэ үед Бурханы зөгнөл ёсоор Сионоос гарах үнэний үгийг тэсэн ядан хүлээж байсан дэлхийн ард түмэн, олон үндэстэн Сион руу цутган ирж байгаа талаар ивээлтэй мэдээнүүд өнцөг булан бүрээс тасралтгүй ирсээр байна. Солонгост сайн мэдээний ажил эрч…

Алгасал баяр ба Бурханы тамга

Өнөө үед үндэстэн хоорондын дайн, улс хоорондын мөргөлдөөн, терроризм, өлсгөлөн, газар хөдлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үхэлд хүргэхүйц цочир хүйтрэл, хэт халалт, үер гэх зэрэг тоймгүй их гамшиг бөмбөрцөг дэлхийн хаа сайгүй гарч байна. Энэ мэт гамшиг нүүрлэх бүрийд хүмүүс хэнд, юунд найдахаа мэдэхгүй айдаст автан чичирч байна. Библид хожим…