WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Итгэлийн тос

Тэнгэрийн хаанчлалд ороход бидэнд итгэл зайлшгүй хэрэгтэй. Итгэлгүйгээр Бурханд таалагдана гэдэг боломжгүй гэж Библид байдаг шиг (Евр 11:6) итгэл бол тэнгэрийн хаанчлал явахын тулд бидэнд зайлшгүй байх ёстой итгэлийн амьдралын чухал хүчин зүйл юм. Тэгвэл итгэлээ хэр зэрэг бэлдсэнээ яаж…

​Бурханы амлалт ба тэнгэрийн хаанчлал​

Хуучин он ард хоцорч шинэ онтой золголоо. Өнөөг хүртэл амьдарч ирсэн бүхий л цаг хугацааг эргэн харахаар ганц шөнө унтаад боссон юм шиг л богинохон санагдана. “Тэнгэрийн хаанчлал явах өдөр тэр хэрээр наашилж байгаа юм байна” гээд бодохоор бидэнд тэнгэрийн…

Бурханд юу өргөх вэ?

Амьдралд төрсөн өдөр, сургуульд орсон юм уу төгссөн өдөр, хурим хийсэн өдөр гээд гэр бүлийнхний онцгой өдрүүд байдаг. Тэр болгонд тухайн өдрийн эзэнд ямар бэлэг сэлт бэлтгэх үү гэж догдолдог. Тэгвэл бид мөнхийн эх нутаг тэнгэрийн орон руу буцахдаа сүнсний…

Тэнгэрийн хаанчлалын үг, авралын үг

Библид зөгнөсөн ёсоор бүх үндэстэн Сион руу цугларан ирж, гэр бүлүүдийн тоо өдрөөс өдөрт ихэссээр байна. Тэдний зарим нь Сионы ёс жаяг бүхий үг хэллэг болон Библийн сургаалыг хараахан бүрэн ойлгоогүйдээ ертөнцөөс сурсан үг хэллэг зуршил нь одоо хэр нь…

Үргэлж баяртай бай

Хожим бидний очих тэнгэрийн орон хичнээн баяр баясгалантай, сайхан газар бол? Библид тэнгэрийн орон болон газар дэлхийг бодит ба сүүдрийн уялдаатай гэж заадаг (Евр 8:5). Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтөнд соёрхсон баяр хөөрийн мэдрэмжийн талаар сайтар ойлговол бидний тэнгэрийн оронд эдлэх…

Шүүх сэнтий ба үйлсийн тэмдэглэл

Илчлэл номон дээр, Бурхан хүн төрөлхтнийг шүүх цаг болоход, Түүний сэнтийн өмнө хүн нэг бүрийн амьдралынх нь турш хийж ирсэн үйлсийг тэмдэглэсэн нэг ном дэлгээстэй байгаа нь гардаг. Тэгээд Бурхан тэр номд бичигдсэний дагуу хүн нэг бүрийг зөвийг үйлдэж үү,…

Ионагийн хөлөг онгоц ба Паулын хөлөг онгоц

Хүмүүний амьдрал төгсөх мөчид шүүлт хүлээж байдаг (Евр 9:27). Шүүх хурал дээр хэн нэгэн этгээдийг гэмт хэрэгтэн эсэхийг нь тогтоож, хэрэв гэм буруутай бол хэр ноцтой гэмт үйлдэл хийснээр нь ял оноодог шиг сүнслэг ертөнцийн шүүх ч мөн адил. Тамын…

Та Бурханд хайртай юу?

Бурхан бидэнд хайртай билээ. Дэлхийн сууриас өмнө биднийг Өөрийнхөө хайраар сонгосон. Загалмайд цовдлогдоод, сүүлчийн амьсгалаа авах тэр мөч хүртэл зөвхөн бидний энх тунхын төлөө санаа нь зовж байсан. Одоо, яг энэ мөчид ч тасралтгүй биднийг хайрласаар байгаа. Харин бид нар…

​Тэнгэрийн хаанчлалын үнэ цэнэ ба тэнгэрийн хаанчлалын тооцоолох арга​

Энэ дэлхийд амьдрах хүн бүрийн аливаа юмны үнэ цэнийг хэмжих хэмжүүр мэдээж янз бүр. Зарим хүн материаллаг юмс ба эд хөрөнгийг үнэ цэнэтэйд тооцож, зарим нь мэдлэг боловсролыг, зарим нэг нь зугаа цэнгэл, хүсэл сонирхлыг илүүд үздэг. Харин бидний хүсэл…

​Бурханы сайн мэдээний үйлчлэгч​

“... —Ургац арвин ч ажилчид нь цөөн байна. Тиймээс ургацдаа ажилчид явуулахыг ургацын Эзэнээс гуйцгаа.” Лук 10:2 Сионы ард түмэн сүнслэг ургац хураалтын улирал болох Майхан баярын зөгнөлийн үед амьдарч байгаа учраас сүнслэг ургац хураах үүрэгтэй ажилчид юм. Хэдий бид…

​Сорилт ба найдвар​

Хүн болгон өөрийн туршлага дээрээ үндэслэн аливааг шүүж, ойлгох гэдэг хандлагатай байдаг. Үнэн хэрэгтээ дан ганц өөрийн туулж мэдэрсэн зүйл дээрээ үндэслэдэг болохоор мэдлэг гэгч дэндүү хязгаарлагдмал. Олон хүн Библийн зөгнөлд итгэдэггүй. Ертөнцийн хүмүүсийн тухайд урьд өмнө өөрсдөө огт туулж,…

​Өөрийн хүслээр ба Эцэгийн хүслээр

Хүн төрөлхтөн өөрсдийгөө бүхнийг хийж чаддаг мэт санадаг ч Бурханы тусламжгүйгээр юу ч хийж чадахгүй мөхөс оршихуй билээ. Ган гачигт нэрвэгдээд тариалангийн талбай яст мэлхийн нуруу шиг хагарсан үед Бурхан л бороо оруулж өгөхгүй бол газар дэлхий, уул тал, тариалангийн…

Ерөөл дамжуулдаг хүмүүс

Бүгдийг чадагч Бурхан хүн төрөлхтний үхэл амьдрал, аз эзийг захирч байдаг. Тэрээр Бурханы үгэнд дуулгавартай хүмүүст ерөөл буулгадаг, харин тийм биш хүмүүсийг шийтгэж ч байдаг. Бурханыг эрдэнээ болгож, Түүний сургаалыг ёсчлон дагадаг хүмүүст ерөөл амласан гэж бий (Дэд.Хуу 30:15-16, Иов…

​Сайн мэдээ тунхаглах ба хүн төрөлхтний аврал​

Бурхан тэнгэрээс алдагдсан хүүхдүүдээ хайж аврахын тулд энэ газарт ирээд хүн төрөлхтний нэгийг нь ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй бүгдийг гэмшиж, авралд хүрээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Тиймээс Бурхан хайртай хүүхдүүддээ “сайн мэдээ” гэх энэ сайхан мэдээг дэлхий даяар тунхаглаж, ертөнцийн…

​Ерөөлөөр л биелэх сайн мэдээ​

Өнгөрсөн хугацаанд хийсэн сайн мэдээний ажил үйлсээ эргэн нэг харахад сайн үр дүнд хүрсэн салбар сүм бүрд нэг нийтлэг тал байлаа. Нөхцөл байдлын хувьд туйлын хүнд байлаа ч Бурханы ерөөлийг дагуулахаас өөр аргагүй сэтгэл хийгээд үйлс тэдэнд байсан юм. Үүгээрээ…