WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Бурханы сүм нь глобал сүм. Тэрхүү өөр өөр улс орны хүмүүс хэрхэн нэгддэг вэ?

454 Үзсэн тоо

Дэлхий дахины Бурханы сүмийн итгэгчид үндэс угсаа, хэл соёл, арьс өнгө өөр хэдий ч Эцэг Бурхан, Эх Бурханы хайран дотор бүгд адилхан тэнгэрийн гэр бүл юм.

Дэлхий дахины зөнч нарын хурал чуулган, сайн мэдээний хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагаа, сайн дурын ажлын талаарх чуулга уулзалт, олон улсын Библийн семинар, “Уучлаарай, баярлалаа” хэмээх хандивын үйл ажиллагаа зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээ, хурал чуулганыг явуулж, бүс нутаг, улс орон, тив дэлхий, цаашлаад тэнгэрийн хаанчлалын гэр бүлийн эв нэгдлийн төлөөх үндэс суурийг тавьдаг.

Хүн төрөлхтөнд мөнхийн аз жаргал түгээх гэсэн эрхэм зорилго дор дэлхий дахины Бурханы сүм сэтгэл хүслээ нэгтгэж байна.