WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giúp Đỡ Lẫn Nhau Cùng Truyền Đạo

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Cha đã từng phán rằng: “Đạo quân hành động theo tiếng kèn thổi, còn các thánh đồ của đức tin hành động theo lời tiên tri.”

Vậy thì, lời tiên tri mà ngày nay chúng ta phải lắng tai nghe là gì? Ấy chính là lời của Đức Chúa Trời rằng: “Hãy giúp đỡ lẫn nhau để làm cho trọn lời tiên tri còn lại.” Hãy cùng học Kinh Thánh và tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời chứa đựng trong lời tiên tri này.

Hãy theo gương Đức Chúa Jêsus Christ

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ.

“Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”Rôma 15:5-6

Đức Chúa Jêsus, là thầy của chúng ta, luôn đích thân làm gương cho các Cơ đốc nhân noi theo, và phán rằng: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” Trong rất nhiều gương của Đấng Christ, trên hết là tấm gương truyền đạo không ngừng nghỉ từ lúc trời còn mờ mờ sáng cho đến đêm khuya (Mác 1:35-39).

Đấng Christ đã đến thế gian để cứu rỗi những linh hồn vốn phải chịu chết vì tội lỗi, Ngài đã dành cả cuộc đời cho việc truyền đạo. Và khi thăng thiên sau khi hoàn thành công việc Tin Lành dưới đất này, lời dặn dò cuối cùng của Ngài cũng là “Hãy rao truyền Tin Lành cho muôn dân khắp thiên hạ.”

Nếu chúng ta muốn theo gương Đấng Christ, thì chúng ta cũng phải đồng lòng với nhau mà gắng sức rao truyền Tin Lành. Truyền đạo là con đường cứu rỗi thế gian, và là hành vi bày tỏ đức tin của chúng ta nhờ việc làm chứng về ý muốn của Đức Chúa Trời. Từ giờ, chúng ta hãy cùng đồng một ý muốn cứu rỗi thế gian, và hãy cùng hành động theo tiếng kèn của lời tiên tri rằng “Giúp đỡ lẫn nhau cùng truyền đạo.”

Ý muốn của Đức Chúa Trời trong ví dụ về người làm công trong vườn nho

Chúng ta có thể tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời mong con cái được hòa hiệp thông qua lời ví dụ của Đức Chúa Jêsus.

“Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơniê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào trong vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ mười một… Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơniê. Rồi tới phiên những người đầu đến… mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và dan nắng. Song, chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơniê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy…”Mathiơ 20:1-16

Đương thời Đức Chúa Jêsus, ban ngày được chia làm mười hai tiếng từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Chuyển đổi sang cách tính giờ của ngày nay thì giờ thứ ba là khoảng chín giờ sáng, giờ thứ sáu là khoảng mười hai giờ trưa, giờ thứ chín là ba giờ chiều, giờ thứ mười một là năm giờ chiều.

Trong ví dụ, người chủ đã tạo điều kiện cho tất thảy những người rảnh việc được vào vườn nho để làm việc. Những người làm công vào làm việc trong vườn nho vào các thời điểm khác nhau, người vào từ lúc tảng sáng, người vào lúc chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều và năm giờ chiều. Tuy nhiên, tất thảy đều nhận tiền công như nhau. Theo suy nghĩ của người thường thì đương nhiên người làm việc lâu hơn đáng được nhận nhiều tiền công hơn, tuy nhiên, Đức Chúa Trời, là người chủ, đã ban tiền công như nhau cho kể cả người vào làm việc từ tảng sáng lẫn người vào làm việc lúc năm giờ chiều.

Đức Chúa Trời là Đấng công bình và chánh trực (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:4). Và là Đấng trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12). Đức Chúa Trời công bình, trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, đã ban tiền công như nhau cho người làm việc trong một tiếng đồng hồ và người làm việc cả ngày. Điều này dẫn đến kết luận rằng tuy khoảng thời gian làm việc là khác nhau, nhưng lượng công việc của họ là giống nhau.

Hoàn thành việc xây dựng đền thờ Giêrusalem Mới trong sự đồng tâm hiệp sức

Thông qua ví dụ về người làm công trong vườn nho, Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng nên khoe khoang và kiêu ngạo cho dù được nhận Tin Lành sớm hơn người khác. Với tư cách là người đi trước, chúng ta không nên tự phụ rằng mình được nhận lẽ thật sớm hơn, mà hãy giúp đỡ những anh em đến sau được làm việc tốt hơn trong Đức Chúa Trời. Nhờ đó tất thảy chúng ta đều được nhận phước lành và phần thưởng trên Nươc Thiên Đàng. Đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Với tư cách là các nguyên liệu của đền thờ Giêrusalem phần linh hồn, chúng ta đang liên hiệp và cùng được dựng nên trong Đức Chúa Trời (Êphêsô 2:20-22). Những người làm công vào vườn nho từ tảng sáng là những người đóng vai trò làm nền móng trong đền thờ Giêrusalem Mới. Còn những người vào vườn nho lúc năm giờ chiều đóng vai trò nguyên liệu dùng để hoàn thiện việc dựng đền thờ.

Trong quá trình dựng nhà, nền móng và nguyên liệu dùng để hoàn thiện có vai trò hoàn toàn khác nhau. Người đóng vai trò làm nền móng không thể cùng một lúc đóng vai trò làm nguyên liệu hoàn thiện. Với tư cách là nguyên liệu của đền thờ Giêrusalem trên trời, mỗi chúng ta đều có vai trò riêng. Chúng ta không thể một mình làm tất thảy mọi việc vượt quá vai trò của bản thân.

Với tư cách là người được gọi trước, chúng ta phải giúp đỡ những anh chị em vào sau vâng theo ý muốn của Cha Mẹ và làm tốt công việc Tin Lành. Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành việc truyền đạo một cách ân huệ.

Trong ví dụ về người làm công trong vườn nho, những người đến sau cùng đã làm nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn, nên đã có thể nhận một đơniê. Do họ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người vào làm việc trong vườn nho trước. Có thể người làm việc trước đã chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng làm việc cho họ. Các anh chị em trong Siôn chúng ta cũng giúp đỡ lẫn nhau và truyền đạo một cách ân huệ như thế này, thì Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẽ vui lòng và ban cho mọi chúng ta phước lành đồng nhất, đó là phước lành Nước Thiên Đàng.

Tất nhiên, những anh chị em làm việc Tin Lành trước và chịu nhiều khổ nạn hơn cũng nhận được thêm phước lành chiến thắng sự khổ nạn. Khi Chủ trả tiền công phần linh hồn cho chúng ta sau khi theo dõi kết qủa làm việc trong cả ngày, một số người sẽ được nhận thêm phần thưởng chia sẻ tình yêu thương, phần thưởng giúp đỡ, và phần thưởng trái tốt nữa. Và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khen chúng ta rằng “Các ngươi thật xứng là con cái của Ta.”

Gia đình Nước Thiên Đàng là một thể

Chúng ta là gia đình Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không cảm nhận được hết trọn vẹn tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình linh hồn, do chúng ta vẫn mặc áo xác thịt.

Có ai ghét bỏ anh chị em làm việc nhà không? Chắc chắn là không. Tuy nhiên, nếu chúng ta theo đuổi tham vọng của cá nhân hơn là hoài bão phần linh hồn rằng mau chóng tìm kiếm anh chị em bị lạc mất để hưởng niềm vui đời đời trên quê hương Nước Thiên Đàng, thì đôi khi chúng ta sẽ có khuynh hướng ghét bỏ anh chị em nào làm tốt hơn mình.

Chúng ta không xứng là thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng nếu chỉ nghĩ tốt cho riêng bản thân mình, cho nhóm mình, hoặc cho Hội Thánh mình. Là những người đi trước, chúng ta phải có đức tin trưởng thành, và giúp đỡ những anh chị em vào sau làm được nhiều việc. Đôi khi anh chị em vào sau có những hành động trẻ con, thiếu suy nghĩ, tuy nhiên chúng ta hãy giúp họ sửa sai để cùng làm theo ý muốn của Cha Mẹ. Chúng ta hãy trở thành trụ cột vững chắc cạnh họ, trở thành cộng tác viên để giúp đỡ họ làm tốt hơn, và trở thành người dẫn đường khi họ lạc lối do không biết đường. Trong quá trình gia đình phần linh hồn yêu dấu đi vào Nước Thiên Đàng, nếu có những điểm thiếu sót thì hãy giúp đỡ lẫn nhau để tất thảy đều được đi vào Nước Thiên Đàng.

Bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua, chúng ta đã được dự phần vào thân thể và huyết của Đấng Christ, nên chúng ta là một (I Côrinhtô 10:16-17). Trong sách Talmud, có câu chuyện về người hai đầu. Nếu muốn biết đó là một người hay hai người, thì chỉ cần dội nước nóng lên một cái đầu. Khi dội nước nóng lên một cái đầu mà cái đầu còn lại cũng cảm thấy nóng và đau đớn thì ấy là một người, nhưng nếu cái đầu còn lại không có phản ứng gì hết, ngược lại thấy mát mẻ thì ấy không phải là một người.

Đức Chúa Trời phán rằng khi một chi thể chịu đau đớn mà tất thảy các chi thể khác đều cảm thấy đau đớn, khi một chi thể vui mừng mà tất thảy các chi thể khác đều cảm thấy vui mừng, thì các chi thể ấy đều thuộc một thân.

“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta… đều đã chịu phép báptêm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng: Vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân… Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định…”I Côrinhtô 12:12-27

Dù tai, hoặc mắt hoặc chân, có vai trò và vị trí khác nhau trên thân, nhưng đều thuộc cùng một thân. Gia đình Siôn chúng ta là một thân. Trong thân không có sự bất hòa, mà chỉ có sự đồng tâm liên hiệp chăm sóc lẫn nhau giữa các chi thể.

Trái Tin Lành được kết bởi sự liên hiệp

Tin Lành Nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời tuyệt đối không được hoàn thành trừ khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng truyền đạo. Nếu không giúp đỡ lẫn nhau mà lại làm việc theo kiểu “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi” thì chúng ta không thể là đội quân hành động theo tiếng kèn của lời tiên tri.

“… Hỡi Đức Giêhôva, xin dẫn phu tù chúng tôi về, Như các suối miền nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.”Thi Thiên 126:3-6

Các gia đình Siôn đang khắc phục khổ nạn hiện tại và gieo hột giống lời của Đức Chúa Trời với mong muốn kết trái trong niềm vui. Các anh chị em bên cạnh chúng ta lúc này đây là những thành viên gia đình quan trọng mà chúng ta đã lần lượt tìm về từ Babylôn. Cho nên, không một ai trong chúng ta nên bất mãn cho dù chúng ta làm việc từ năm giờ chiều hay làm việc từ tảng sáng. Vào vườn nho của Đức Chúa Trời lúc mấy giờ không phải là việc quan trọng, mà quan trọng là chúng ta là các thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng.

Là những người nhận được cơ hội làm việc trong vườn nho của Đức Chúa Trời, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để có thể kết được thật nhiều trái. Nếu đó là công việc chúng ta khó giải quyết, thì hãy nhượng bộ và giúp đỡ để anh chị em yêu dấu vào sau có thể làm tốt hơn. Làm như vậy công việc Tin Lành sẽ chẳng tiến triển mau chóng hơn sao? Nếu anh cả đuối sức do làm việc chăm chỉ từ tảng sáng thì anh hai vào vườn nho lúc giữa trưa làm việc chăm chỉ là được. Nếu anh hai mệt mỏi, thì anh ba vào vườn nho lúc ba giờ chiều làm việc chăm chỉ hơn nữa là được. Nếu anh ba cũng đuối sức thì cậu em út vào vườn nho lúc năm giờ chiều hoàn thành nốt công việc còn lại là được. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, thì vườn nho sẽ kết được nhiều trái mà Cha Mẹ vui lòng.

Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau

Đức Chúa Trời phán với chúng ta, là những người mong ước được đi vào Nước Thiên Đàng đời đời, rằng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau hơn là tự nâng mình lên.

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.”Galati 5:13

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được người khác đề cao và quí trọng. Đức Chúa Trời cũng muốn con cái Ngài được đối xử như nhà vua ở Nước Thiên Đàng, tuy nhiên Ngài lại mong muốn con cái Ngài làm đầy tớ cho các anh chị em trên đất này.

Người được Đức Chúa Trời gọi trước đóng vai trò con cả trong gia đình. Khi con cả được sanh ra, cha mẹ giành hết tình yêu thương cho con cả. Thế nhưng, khi con thứ hai được sanh ra thì họ dồn hết sức nuôi dưỡng con thứ hai hơn là con cả. Cha mẹ yêu cả hai đứa con, tuy nhiên con thứ hai cần sự bảo vệ của cha mẹ hơn con cả. Nên cha mẹ dành sự quan tâm nhiều hơn cho con thứ hai là điều đương nhiên. Càng là các con nhỏ được sanh ra sau thì càng cần sự quan tâm, chăm sóc của cả cha mẹ lẫn tất thảy các anh chị.

Nếu chúng ta, là những người được Đức Chúa Trời gọi trước, vẫn muốn được hầu việc bởi các anh chị em Siôn hơn là giúp đỡ họ, thì chúng ta chẳng khác nào anh cả muốn được hầu việc bởi các em nhỏ. Các em nhỏ có thể hầu việc anh cả được sao? Chúng ta cần phải nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc các em nhỏ. Đây chính là ý muốn của Cha Mẹ, và đó là lý do Kinh Thánh nói rằng kẻ đầu sẽ làm đầy tớ cho các anh chị em sau.

“Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình: điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời.”Philíp 1:27-28

Chúng ta sẽ trở thành một khi giúp đỡ và hầu việc lẫn nhau. Nếu tất thảy các anh chị em Siôn giúp đỡ lẫn nhau và đồng một lòng, thì điều ấy trở thành dấu chứng minh rằng kẻ thù ma quỉ sẽ bị hủy diệt còn chúng ta được cứu rỗi. Tư tưởng và tinh thần như thế này bởi Đức Chúa Trời mà ra.

Đức Chúa Trời mong muốn con cái đều đồng một lòng, đồng một ý muốn. Đó chính là hình ảnh Siôn tốt đẹp, là nơi các anh chị em ăn ở hòa thuận nhau, được biểu hiện trong lời tiên tri Thi Thiên (Thi Thiên 133:1-3). Đức Chúa Trời phán rằng các thánh đồ hành động theo lời tiên tri. Cho nên, tất thảy Hội Thánh của Đức Chúa Trời, do đích thân Đức Chúa Trời trị vì, nhất thiết phải đạt được sự hòa thuận đẹp đẽ giữa các anh chị em.

Với tư cách là chi thể, và là nguyên liệu của đền thờ Giêrusalem Mới, chúng ta phải hoàn thành một cách ân huệ vai trò của mỗi người. Dù tính cách của chúng ta không hợp với nhau, thì hãy coi sự khác nhau ấy giống như là các chi thể đa dạng của cùng một thân, và phải hòa hợp với nhau để tất thảy đều được đi vào Nước Thiên Đàng.

Hãy giúp đỡ để ngay cả những anh chị em vào làm việc lúc năm giờ chiều cũng đạt được tiêu chuẩn đức tin mà Đức Chúa Trời mong muốn. Giúp đỡ họ kết trái, khích lệ họ có được dũng khí. Như thế, Tin Lành này sẽ được rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta hãy nhịn nhục và chịu khó nhọc cho đến ngày tất thảy mọi lời tiên tri được ứng nghiệm. Tôi mong các anh chị em Siôn yêu dấu hãy hầu việc lẫn nhau hơn là muốn được hầu việc, nhờ đó kết trái Tin Lành dư dật theo mong muốn của mỗi người.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS