WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sách lịch sử và sách tiên tri

1679 Xem

Biên niên sử của triều đại Chosun』 chứa đựng lịch sử của vương triều Chosun trải dài 472 năm, từ đời Thái Tổ là vua đầu tiên đến đời Triết Tông – vị vua thứ 25. “Biên niên sử của triều đại Chosun” có hơn 1.800 quyển, được ghi chép một cách rất chi tiết và khách quan về chính trị, ngoại giao, giáo dục, kinh tế, công nghiệp, quân sự, tôn giáo, giao thông, nghệ thuật và phong tục của triều đại Chosun. Các viên quan ghi chép cuốn thực lục này thay phiên nhau túc trực bên cạnh nhà vua bất kể ngày đêm, đồng thời ghi lại mọi nhất cử nhất động của vua.

Năm 1997, UNESCO đã công nhận giá trị văn hóa của cuốn sách “Biên niên sử của triều đại Chosun” và ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Rất nhiều sách lịch sử, bao gồm “Biên niên sử của triều đại Chosun”, có giá trị không thể quy đổi bằng bất cứ giá nào vì chúng ghi chép lại lịch sử của quá khứ trải qua hàng trăm năm.

Có thể nói Kinh Thánh là quyển sách lịch sử vì trong đó đề cập đến phần lớn lịch sử của Ysơraên. Song, Kinh Thánh lại cho thấy một đặc trưng khác với các sách lịch sử thông thường. Các sách lịch sử thông thường chỉ ghi chép những sự việc trong quá khứ, nhưng Kinh Thánh không chỉ nói về quá khứ mà còn đề cập đến “sự việc trong tương lai”. Tóm lại, Kinh Thánh vừa là “sách lịch sử” ghi chép lịch sử trong quá khứ, vừa là “sách tiên tri” ghi chép những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai.

Hai nghìn năm trước, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã để lại những ghi chép về những giáo huấn mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và những công việc Ngài đã làm gương trong khi sống cuộc đời Tin Lành với tư cách là Đấng Christ. Trong bốn sách Tin Lành đã miêu tả sống động về hình ảnh của Đức Chúa Jêsus chịu đòn roi tàn nhẫn và bị nhạo báng bởi quân lính La Mã, đồng thời nhịn chịu nỗi thống khổ thập tự giá.

“Philát bèn tha tên Baraba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giuđa! Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.” Mathiơ 27:26-31

“nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.” Giăng 19:34

Thật đáng ngạc nhiên thay, lịch sử mà các môn đồ ghi chép đã được tiên tri từ hàng trăm năm trước.

“Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Êsai 53:3-5

Sách Êsai là sách được chép vào khoảng 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này. Dù là trước tận 700 năm, nhưng sách Êsai đã tiên tri một cách cụ thể về sự khổ nạn mà Đức Chúa Jêsus phải gánh chịu trong tương lai. Không chỉ bấy nhiêu đó thôi đâu. Theo lời tiên tri rằng Ngài sẽ được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và giáng sanh tại Bếtlêhem, Đức Chúa Jêsus đã giáng sanh thông qua thân thể của Mari là người nữ đồng trinh, tại ngôi làng nhỏ Bếtlêhem (Êsai 7:14, Michê 5:2, Mathiơ 1:18-23, Mathiơ 2:1-6). Những lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm một cách chính xác.

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” II Phierơ 1:21

Kinh Thánh là bản ghi chép được tạo ra theo ý định của Đức Chúa Trời. Ai cũng có thể ghi chép lịch sử của quá khứ đã trôi qua trước đó, nhưng lời tiên tri chính xác về tương lai thì không một ai có thể ghi ra được. Đây là công việc chỉ có thể được thực hiện bởi Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất có thể thấy trước được tương lai.

“Đức Giêhôva, Đấng Thánh của Ysơraên, tức là Đấng đã làm ra Ysơraên, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến…” Êsai 45:11

Rất nhiều lời tiên tri được chép trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm một cách chính xác mà không có sai sót nào trong hàng nghìn năm lịch sử của nhân loại. Và vẫn còn lời tiên tri về những sự việc mà chúng ta sắp đối mặt trong tương lai.

“Ðoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa… Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Khải Huyền 21:1-4

Lời tiên tri cuối cùng của Kinh Thánh chính là Nước Thiên Đàng được biểu hiện là trời mới và đất mới. Bởi sự ứng nghiệm của lời tiên tri này, hết thảy lịch sử của Kinh Thánh cuối cùng sẽ được hoàn thành. Nước Thiên Đàng – nơi không có sự chết, đau đớn hay nước mắt không phải là nơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, cũng không phải là thế giới trong truyện cổ tích do ai đó thêu dệt nên. Đó là tương lai của chúng ta mà đã được Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời xác thực một cách rõ ràng.