WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời của Các Bạn là Đức Chúa Trời nào?

201 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đón chào thời đại thu hoạch, công việc đi ra xứ Samari, cho đến cùng trái đất để dạy dỗ muôn dân và rao truyền Tin Lành, đang được tiến hành nhanh chóng, theo như lời tiên tri. Theo đó, Đức Chúa Trời ban cho thêm nhiều hương khí của Siôn ân huệ hơn nữa.

Ngày nay có rất nhiều người tin Đức Chúa Trời, song trên thực tế là họ tin vào Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh rao truyền. Tuy thế mà họ lại nghĩ rằng mình đang tin vào Đức Chúa Trời, nên đôi khi họ hỏi các người nhà Siôn rao truyền Tin Lành rằng “Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?”

Với tư cách là các nhân chứng của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải cho họ biết hình thật sự của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là Sự Sáng, nên chúng ta càng rao truyền Đức Chúa Trời rộng khắp, thì thế gian này càng quan tâm tới Đức Chúa Trời hơn nữa, và khi chúng ta càng dò xem Kinh Thánh thì thế lực của bóng tối bị bẻ gãy và vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏa sáng.

Đức Chúa Trời chúng ta được làm chứng bởi Kinh Thánh

Giả sử có ai đó hỏi chúng ta rằng “Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?” thì chúng ta cần phải trả lời rõ ràng rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời trong thể linh vào thời đại Cựu Ước, đến trong xác thịt vào thời đại Tân Ước, và đến đất này trong xác thịt với hình của Cha và Mẹ vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, theo như Kinh Thánh đã làm chứng.

Sở dĩ chúng ta dò xem Kinh Thánh là để tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi chúng ta, để được nhận ân huệ của sự cứu rỗi. Kinh Thánh bày tỏ ra hình của Đức Chúa Trời và kể cả các công việc Ngài làm nữa. Đức Chúa Trời của chúng ta đã dựng nên trời và đất vào lúc ban đầu, và khi giải phóng dân tộc Ysơraên, Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai nạn xuống xứ Êdíptô, và giải cứu người dân Ysơraên bởi Lễ Vượt Qua. Và vì Đức Chúa Trời cực kỳ yêu thương chúng ta, Ngài đã che khuất vinh hiển lộng lẫy và đến đất này trong hình người, để đến gần chúng ta thân thiện hơn. Nhiều người tôn giáo tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời song lại chống đối và phỉ báng Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy Đức Chúa Trời không hề khuất phục trước sự chế giễu ấy, mà đã nỗ lực nhiều để một mực dẫn dắt các con cái vào đường cứu rỗi. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, Đức Chúa Trời ấy đã đến đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới và đang kêu gọi tất thảy nhân loại. 66 quyển Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền giải thích Đức Chúa Trời của chúng ta ở nhiều góc độ khác nhau, đôi khi là Đức Chúa Trời quyền năng, đôi khi là Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời của tình yêu thương v.v…

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”Giăng 5:39-40

Vì Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời, nên muốn biết rõ về Đức Chúa Trời thì phải siêng năng dò xem Kinh Thánh. “Đức Chúa Trời đã hy sinh đến tận thế này vì chúng ta! Đức Chúa Trời đã dạn dĩ gánh cả nỗi đau đớn thập tự giá để chuộc tội lỗi của chúng ta!”. Hãy tìm xem kể cả nội dung này trong Kinh Thánh để cùng giao cảm với Đức Chúa Trời, và lấp đầy tấm lòng mình bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời, phải đến với Đức Chúa Trời thì mới nhận được sự sống đời đời, sự cứu rỗi cùng Nước Thiên Đàng. Còn sự không tin vào Đức Chúa Trời được làm chứng trong Kinh Thánh chẳng khác nào sự không muốn nhận sự sống đời đời cả. Tảng lờ lời Kinh Thánh, là sách giải thích chi tiết về Đức Chúa Trời, thì thể nào tin được Đức Chúa Trời đây?

“…Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môise, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môise, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?”Giăng 5:41-47

Đức Chúa Trời đến đất này trong xác thịt vào 2 nghìn năm trước, đã thổ lộ tâm tình đáng tiếc như thế này về những người chống đối lại Đức Chúa Trời bằng quan niệm tôn giáo bao bọc bởi hư vinh thế gian. “Các ngươi chẳng tin lời của đấng tiên tri Môise mà các ngươi tôn kính nhất, nói cách khác các ngươi chẳng tin lời Kinh Thánh thì dù Ta có rao truyền cho các ngươi lời sự sống đời đời tốt đẹp đến đâu chăng nữa, các ngươi há lại tin Ta sao?” Duy chỉ người lắng nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh mới có thể tiếp nhận được Đức Chúa Trời.  

Đức Chúa Trời dựng nên trời đất

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật. Nếu ai đó hỏi “Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?” thì hãy hỏi ngược lại họ rằng “Thế Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?” Nếu họ nói rằng Đức Chúa Trời của mình cũng đã dựng nên trời đất muôn vật, thì hãy hỏi tiếp rằng Đấng ấy có phải là Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ hay không. Nếu họ trả lời không phải, thì chúng ta phải cho họ biết rõ ràng rằng ấy không phải là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng.

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”Sáng Thế Ký 1:1

Tại đây, Đức Chúa Trời được chép bằng tiếng Hêbơrơ là “Êlôhim”, là danh từ số nhiều. Lời này có nghĩa là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã dựng nên trời và đất.

Công việc sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời là phép lạ lớn nhất, mà không phép lạ nào trên thế gian này có thể sánh nổi cả. Ngay cả giây phút này, trái đất của chúng ta tự quay và quay xung quanh mặt trời với tốc độ cực nhanh, mà những người sống trên đó không hề có ai bị vấp ngã cả. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật bởi sự khôn ngoan thâm thúy và lạ lùng đến nỗi không thể đoán nổi, và luôn cho chúng ta thấy phép lạ đáng ngạc nhiên như thế này hàng ngày, chính là Đức Chúa Trời Êlôhim.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”Sáng Thế Ký 1:26-27

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta.” Đức Chúa Trời tự xưng “Chúng Ta” và phán lời ấy, đã dựng nên trời đất muôn vật, và đã làm nên loài người. Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam theo giống như hình Đức Chúa Trời, cũng đã dựng nên người nữ giống như hình Đức Chúa Trời, nên chẳng phải Đức Chúa Trời mang hình Nam và Đức Chúa Trời mang hình Nữ nhất định phải tồn tại hay sao?

Chúng ta gọi Đức Chúa Trời mang hình Nam là “Đức Chúa Trời Cha” thì đương nhiên phải gọi Đức Chúa Trời mang hình Nữ là “Đức Chúa Trời Mẹ”. Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Đại đa số Cơ đốc nhân cho rằng Đức Chúa Trời của họ đã dựng nên trời đất và muôn vật, song Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật và nắn nên loài người, tuyệt đối không chỉ riêng là Đức Chúa Trời Cha.

Để được cứu rỗi và nhận sự sống đời đời thì phải gặp gỡ được Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng. Đức Chúa Trời ấy chính là Đức Chúa Trời Êlôhim, là Cha Mẹ phần linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải tin chắc sự thật này, và đi đến rất nhiều linh hồn đáng thương trên thế gian, là những người chưa biết rõ về Đức Chúa Trời, và cho họ biết về Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Trời chúng ta đến trong xác thịt

Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ luôn ngự ở trên trời, mà cũng xuống đất này trong xác thịt nữa. Hãy xem lời trong Tin Lành Giăng để biết Đức Chúa Trời đã xuất hiện trên đất này trong hình dáng thế nào vào 2 nghìn năm trước.

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”Giăng 1:1, 14

Kinh Thánh đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời mà đã dựng nên muôn vật vào lúc ban đầu ấy, đã trở nên xác thịt mà đến đất này. Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời Cha đã mặc áo xác thịt với tư cách là Con, mà đến thế gian này và lập ra lẽ thật giao ước mới.

Đấng đến đất này nhân danh Jêsus vào 2 nghìn năm trước chính là Đức Chúa Trời chúng ta mà đã làm công việc nhân danh Giêhôva vào 3500 năm trước. Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng đã phân rẽ Biển Đỏ, hàng ngày đã ban lương thực từ trên trời như mưa cho những người dân Ysơraên suốt 40 năm, lại cũng làm cho mặt trời dừng lại giữa trời suốt một ngày trọn khi quân đội của Giôsuê chiến đấu với quân Amaléc, cũng đã kéo dài tuổi thọ thêm 15 năm cho vua Êxêchia, người bị bệnh nặng gần chết, và đã làm cho bóng đã giọi trên trắc ảnh Acha lui lại mười độ để làm dấu cho sự đó.

Nếu ai đó hỏi rằng “Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?” thì hãy hỏi lại họ rằng “Đức Chúa Trời của các bạn cũng đã từng đến đất này trong xác thịt không?”. Nếu đã không đến trong xác thịt thì ấy không phải là Đức Chúa Trời ghi chép Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Tuy Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá bởi những người lãnh đạo tôn giáo đương thời, song Ngài đã sống lại sau 3 ngày giữa những kẻ chết, và cũng đã cho thấy hình ảnh Ngài thăng thiên trên núi Ôlive vào 40 ngày sau nữa. Và vào ngày Lễ Vượt Qua, là một ngày trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã dạy dỗ chúng ta rằng “Bánh này là thịt Ta, rượu nho này là huyết Ta, các ngươi hãy ăn và uống để được nhận sự sống đời đời.”

Hãy thử hỏi xem Đức Chúa Trời mà đối phương tin có phải là Đức Chúa Trời phán lệnh hãy giữ Lễ Vượt Qua không. Nếu là Đức Chúa Trời không phán lệnh hãy giữ Lễ Vượt Qua thì ấy không phải là Đức Chúa Trời đã ghi chép Kinh Thánh, mà nếu không phải là Đức Chúa Trời đã ghi chép Kinh Thánh thì ấy không phải là Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đã phán lệnh hãy giữ Lễ Vượt Qua. Khi dẫn dắt người dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô vào 3500 năm trước, Đức Chúa Trời cũng cho biết về lẽ thật Lễ Vượt Qua, vào 2 nghìn năm trước, tại phòng cao của Mác, Đức Chúa Trời cũng đã rất muốn giữ Lễ Vượt Qua cùng với các môn đồ và đã tuyên bố Lễ Vượt Qua là giao ước mới, và vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng đã dẫn dắt các con cái vào Siôn bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới, và cho tìm thấy được Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời được Kinh Thánh làm chứng rõ ràng. Cho nên có sự khác biệt rất lớn giữa sự người thế gian tin vào Đức Chúa Trời và sự chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có hình khác với Kinh Thánh chẳng qua chỉ là thần mà người ta tự ý làm ra theo trí tưởng tượng của họ. Hãy dạy dỗ chính xác về Đức Chúa Trời cho những người đang tin vào thần hư vô. Chúng ta phải cho biết chính xác về Đức Chúa Trời, thì những người nghe mới được gặp gỡ Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật và tiến hành công cuộc cứu rỗi, để họ cũng đạt được sự sống đời đời.

Giờ đây, chẳng phải chúng ta nên trở thành người canh của lẽ thật, biết phân biệt rõ giữa cỏ lùng và lúa mì hay sao? Nhìn điều sai trái mà không thể nói rằng ấy là sai trái, nhìn sự thật mà không thể nói rằng ấy là sự thật, thì đó là sai lầm. Đức Chúa Trời đã làm rõ giữa điều sai trái và sự thật, nên chúng ta phải tự tin rao truyền và làm chứng về Đức Chúa Trời bằng 66 quyển Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời của chúng ta đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới

Đức Chúa Trời của chúng ta đã cho chúng ta trở nên một với Đức Chúa Trời thông qua giao ước mới Lễ Vượt Qua, và đã cho chúng ta thừa hưởng thịt và huyết chứa tình yêu thương và hy sinh chí thánh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Ngài cũng cho chúng ta biết sự thật rằng ở trong giao ước mới, chúng ta đã được dự phần vào sự sống đời đời với tư cách là “con cái khác của Người Đàn Bà” (Khải Huyền 12:17).

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa… Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:26-28, 31

  Đức Chúa Trời đã phán rằng “Kinh Thánh làm chứng về Ta”. 66 quyển Kinh Thánh không chỉ làm chứng về riêng Đức Chúa Trời Cha, mà còn có những ghi chép về Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã lập chúng ta làm con cái của lời hứa thông qua Đức Chúa Trời Mẹ. Cho nên, Ngài đã gọi chúng ta là “con cái của Người Nữ Tự Chủ”.

Đức Chúa Trời đã cho thấy rất nhiều hình dáng của Ngài thông qua 66 quyển Kinh Thánh, và thông qua sự mặc thị của sứ đồ Giăng, Đức Chúa Trời cũng đã cho chúng ta thấy hết cả cảnh Ngài đến với hình của Thánh Linh và Vợ Mới vào thời đại cuối cùng nữa.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”Khải Huyền 22:17

Đức Chúa Trời của chúng ta đã xuất hiện với hình ảnh Cha thần thánh vào thời Cựu Ước, với hình ảnh Con mặc xác thịt chứ không phải thần linh vào thời đại Đức Con của Tân Ước, và với hình ảnh Cha và Mẹ cùng mặc xác thịt vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này. Nếu coi chương đầu tiên của Kinh Thánh, tức Sáng Thế Ký chương 1 là chương đặt ra vấn đề thì Khải Huyền chương 22, tức chương cuối cùng, là nội dung ghi chép lời đáp cho vấn đề ấy. Ở Sáng Thế Ký chương 1, Đức Chúa Trời Êlôhim đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người theo hình Ta và theo tượng Ta”, mà ở cuối sách Kinh Thánh được ghi chép lời đáp rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng tự xưng “Chúng Ta” đã hiện ra trên đất này là Thánh Linh và Vợ Mới, và ban nước sự sống cho nhân loại.

Đức Chúa Trời của các bạn là Đức Chúa Trời nào?

Sự hiểu biết Đức Chúa Trời chính là chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa Nước Thiên Đàng. Trong khi người ta chỉ hiểu Đức Chúa Jêsus là một đấng tiên tri, thì Đức Chúa Jêsus đã hỏi các môn đồ rằng “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?”. Phierơ đã đáp rằng “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.” Đức Chúa Jêsus đã ban cho Phierơ chìa khóa Nước Thiên Đàng có thể đóng và mở cánh cửa Nước Thiên Đàng (Mathiơ 16:13-20).

Giống như đã ban cho Phierơ, Đức Chúa Trời cũng đã ban cho hết thảy chúng ta quyền thế chắc chắn có thể mở được cánh cửa Nước Thiên Đàng. Phước lộc được hưởng đời đời mãi mãi, vô cùng vô tận cùng với Đức Chúa Trời trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang được sắm sẵn cho những người tìm được đúng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Hãy nhìn xem trong Kinh Thánh tất thảy mọi hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Đấng đã trải bày ra công cuộc cứu rỗi suốt 6 ngàn năm vì các con cái chúng ta. Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta như là một sách để làm chứng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Êlôhim toàn tri toàn năng đã ghi chép 66 quyển Kinh Thánh, đã dựng nên trời đất muôn vật, đã mặc áo xác thịt mà đến tận đất này để cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất vào lúc ban đầu, Đức Chúa Trời quyền năng đã phân rẽ Biển Đỏ và chôn thảy đạo binh Êdíptô dưới nước biển, đã đến đất này trong hình ảnh xác thịt yếu đuối dường như không thể làm được bất cứ điều gì.

Ngài đã bị người ta ghét bỏ, đã mang sự đau ốm của chúng ta, và đã đích thân đảm đương thay tội lỗi của chúng ta, bị người ta coi như tội nhân, và yêu thương chúng ta cho đến đỗi hy sinh cùng với các tội nhân. Chúng ta phải tìm thấy Cha Mẹ như này trong Kinh Thánh. Mong tất thảy các con cái Siôn đều nhận biết đúng về Đức Chúa Trời, để đi theo bất cứ nơi nào Cha Mẹ dẫn dắt bằng tấm lòng cảm tạ.

Đức Chúa Trời chắc chắn là Đức Chúa Trời của chúng ta, và sẽ ở cùng với chúng ta cho đến lúc cuối cùng. Đức Chúa Trời của chúng ta đã dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời của chúng ta đã đến trong xác thịt, chẳng ngần ngại cả nỗi đau đớn sự chết trên thập tự giá vì chúng ta, Đức Chúa Trời tình yêu thương của chúng ta đã đến đất này trong hình ảnh Cha và hình ảnh Mẹ theo như ghi chép trong Sáng Thế Ký. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều dạn dĩ khoe khoang trước muôn dân về Đức Chúa Trời của chúng ta, để năm nay tất thảy đều kết được trái Tin Lành mười talâng.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS