WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự biến hóa

386 Xem

Vào mùa đông lạnh rét, nếu nhiệt độ xuống âm độ thì nước sông hoặc quảng trường có nước đọng biến thành sân băng. Ở trên đó, ai cũng có thể đi như chơi trượt. Ngược lại, nếu hâm nóng nước thì biến thành hơi nước và bốc hơi. Cho dù nước trong trạng thái chất lỏng không thể di chuyển nhưng nếu biến thành hơi nước thì có thể bay lên giữa không khí.

Việc không thể làm trước khi biến hóa, lại trở nên việc dễ làm sau khi biến hóa. Điều này cũng xảy ra đối với các con cái của Đức Chúa Trời. Nếu được sanh lại thành người trên trời giống như lời của Mẹ thì thật dễ phàm làm việc gì cũng tạ ơn, vui mừng và cầu nguyện không thôi mà trước đây khó thực tiễn. Dĩ nhiên cũng dễ yêu anh em chị em như bản thân mình, và dễ cứu rỗi một linh hồn nữa. Nhưng, không thể làm với ý chí của một mình, nên phải xin giúp đỡ. Giống như nước không thể biến hóa nếu không có sự tác động từ bên ngoài, chúng ta cũng không thể biến hóa nếu không có sự giúp đỡ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ rất hèn yếu trở nên một dân mạnh.

“Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”Êphêsô 4:22-24