WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Để Ngươi Được Phước

2089 Xem

Chúng ta thường nghe người ta nói, “hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn.” Nó đề cập đến niềm hạnh phúc nhỏ bé mà chúng ta cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Viện Nghiên cứu Xu hướng Người Tiêu dùng của Đại học Quốc gia Seoul đã chọn “hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn” là một trong mười xu hướng tiêu dùng hàng đầu ở Hàn Quốc vào năm 2018.

Câu nói “hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn” trở nên thịnh hành khi một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nhật nổi tiếng viết trong tập tiểu luận của mình rằng ông cảm thấy hài lòng khi cầm tay ăn bánh mì mới nướng hoặc khi nhìn thấy quần áo được xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Thông điệp của nhà văn là “Hãy sống với những niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày vì hạnh phúc không cần quá lớn lao” và thông điệp của ông đã khơi dậy được sự đồng cảm lớn từ những người hiện đại đang ngày càng ít cười.

Hạnh phúc là một trong những lời mà con cái của Đức Chúa Trời thường nói đến. Vì chúng ta đã được ban cho niềm hạnh phúc lớn lao là sự cứu rỗi, nên rất tự nhiên là chúng ta cảm thấy hài lòng và vui vẻ hơn là không hài lòng. Chẳng có ai muốn đánh mất hạnh phúc của chính mình. Vì vậy ai cũng đấu tranh để duy trì hạnh phúc. Chúng ta cũng cần nỗ lực để duy trì hạnh phúc mà chúng ta đang có hôm nay. Đó là giữ các mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho vì lợi ích của chính chúng ta.

“Vậy, hỡi Ysơraên, bây giờ Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giêhôva, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giêhôva, Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giêhôva, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?”Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12–13