WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Từ tình yêu nhận lấy thành tình yêu ban cho

473 Xem

Trong bài viết của một Columnist nổi danh người Mỹ, có một câu chuyện về tư chất thành công đã xảy ra vào đương thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo kết quả điều tra & nghiên cứu đặc tính của những người thăng cấp trở thành sĩ quan, thì đã có một tư chất giúp cho thăng cấp, hơn cả thể lực mạnh mẽ hoặc trí tuệ nổi trội. Ấy chính là mối quan hệ với mẹ của họ. Những con cái nào nhận tình yêu và sự quan tâm sâu sắc từ mẹ, và duy trì mối quan hệ tốt với mẹ, mới trở thành sĩ quan yêu mến các binh sĩ thuộc hạ bởi không đánh mất tình yêu con người nhưng thực tiễn tình yêu ấy ngay cả tại nơi chiến trường.

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.”Êsai 49:15-16

Chúng ta là đối tượng mà Mẹ chạm tên trong lòng bàn tay để không quên mất dù là trong chốc lát, và ban tình yêu thương vô hạn. Trên đời này há có ai nhận tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, và duy trì được mối quan hệ tối cao với Mẹ hơn thế này chăng? Tình yêu thương mà Mẹ ban cho đủ để chúng ta có nguồn động lực rao truyền tình yêu thương chân thật trên thế gian và có được tư chất thành công. Có lời nói rằng việc chia sẻ tình yêu thương mà mình đã nhận lấy cho người khác, là trách nhiệm của người nhận tình yêu thương. Chúng ta hãy gánh trách nhiệm về tình yêu thương. Đó là bí quyết thành công của sinh hoạt đức tin.