WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta

389 Xem

Đối với những nhà thám hiểm nơi xa xôi, thời gian mệt mỏi nhất trong một ngày là thời gian thức dậy vào buổi sáng. Họ nói rằng thật khó đứng dậy và rời chỗ vì sợ, bởi khi nằm im trong nhà lều thì nghe thấy tiếng gió thổi mãnh liệt bên ngoài. Tuy nhiên, nếu đứng dậy và ra ngoài thì nhiều lúc trời không xấu như đã tưởng tượng.

Ai cũng có kinh nghiệm thế này, chỉ khác tình huống thôi. Sau khi bắt đầu thì thấy công việc chẳng là gì đến nỗi hối hận sự mình đã do dự. Nhưng cho đến khi quyết tâm và đưa vào thực hành thì mất nhiều thời gian. Bắt đầu công việc nào đi chăng nữa, cần thiết sự chuẩn bị tấm lòng, nhưng chúng ta bị ràng buộc bởi sợ hãi rằng mình sẽ thử sai nhiều hơn mình đã quyết tâm.

Nếu là nhà thám hiểm phần linh hồn khai thác nơi xa xôi của Tin Lành thì phải biết sự thật rằng sợ hãi không phải là tấm lòng mà Đức Chúa Trời ban cho.

“Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.” II Timôthê 1:7

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta năng lực có thể làm được tất cả, sức mạnh thương yêu linh hồn và biết cai quản bản thân. Cho dầu tiếng gió thổi trên con đường đồng vắng của đức tin hung dữ đến đâu đi chăng nữa, nhưng chúng ta chớ sợ hãi, mà hãy gượng dậy và bước ra ngoài. Như vậy thì có thể xác minh từng một điều mà Đức Chúa Trời ban cho mình.