WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời là sự sáng

1316 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Nếu bạn hướng về phía ánh sáng, cái bóng sẽ lùi ra sau, nhưng nếu bạn quay lưng lại với ánh sáng, cái bóng, tức bóng tối sẽ ở trước mặt bạn.

“… Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” I Giăng 1:5

Nếu bạn hướng về Đức Chúa Trời là sự sáng, bóng tối sẽ luôn lùi lại phía sau. Trái lại, nếu bạn quay lưng lại với Đức Chúa Trời, bạn sẽ không thể ngăn cản bóng tối tới trước mặt. Con đường duy nhất để thoát ra khỏi bóng tối là nhìn về phía Đức Chúa Trời và đến cùng Ngài.

Mọi vật đều được trông thấy khi có ánh sáng; tội lỗi của chúng ta và con đường đi cũng được trông thấy dễ dàng. Khi ở trong ánh sáng, chúng ta sẽ không thể coi thường tội lỗi, vấp ngã trong bóng tối hay lang thang lạc lối trong bóng tối nữa.

Chúng ta hãy luôn hướng về phía Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng có sự sáng của sự sống và sự cứu rỗi sẽ soi sáng con đường trở về Nước Thiên Đàng cho chúng ta.