WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý thuyết gán nhãn hiệu

493 Xem

Nhà lãnh đạo đáng kính Winston Churchill đã rất nổi tiếng với việc lãnh đạo tốt các cấp dưới của mình. Ông nói với người mà ông muốn người đó hoàn thành công việc nhanh chóng rằng “Anh trông có vẻ nhanh nhẹn đấy”, còn với người mà ông muốn người đó làm công việc một cách chỉn chu thì ông nói rằng “Anh trông có vẻ cẩn thận đấy”. Thay vì trực tiếp nói ra những gì mình muốn, ông thường nói như thể đối phương có khuynh hướng như vậy.

Nếu bạn nói với người khác là “Anh trông giống người như thế này” thì người đó sẽ hành động theo những gì bạn kỳ vọng. Trong tâm lý học, đây gọi là “lý thuyết gán nhãn hiệu”.

Ngay cả những người không thân thiện cũng sẽ cố tỏ ra tử tế nếu nghe ai đó nói rằng “Bạn tốt bụng thật đấy”. Ngược lại, khi ai đó bị nói là “Bạn thật vô dụng” hay “Bạn thật ích kỷ”, thì ngay cả người bình thường cũng sẽ trở nên vô dụng và ích kỷ.

Tùy thuộc vào những gì bạn nói mà người khác có thể thay đổi hành vi của mình. Nếu bạn muốn dẫn dắt mọi người xung quanh và gia đình mình thay đổi theo hướng tích cực thì hãy gán một nhãn hiệu tốt cho họ trước.