WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Động cơ của hoạt động phụng sự

Jose David Ancamil Rocha từ Santiago, Chile

429 Xem

Vào một buổi sáng sương mù, các người nhà từ Hội Thánh Santiago và La Florida, Chile đã nhóm lại để tham gia hoạt động hiến máu chuyển tiếp dù trong thời tiết lạnh. Vì có hơn 400 tình nguyện viên nhóm lại một lúc nên bệnh viện trở nên chật cứng đến nỗi không có chỗ đặt chân. Vì thế, một số người trong chúng tôi phải di chuyển đến địa điểm khác để tiến hành hiến máu.

Một số người thắc mắc rằng làm sao mà chúng tôi có thể hoạt động phụng sự một cách tích cực đến thế. Mỗi khi chúng tôi được hỏi về động cơ của hoạt động phụng sự, chúng tôi đều đưa ra cùng một câu trả lời rằng “Đó là để rao truyền tình yêu thương của Mẹ cho cả thế gian.” Tôi hy vọng rằng sau này cũng sẽ được trả lời như thế ở nơi nào đó.