WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vá lưới

504 Xem

Cái lưới là dụng cụ cần thiết cho việc bắt cá. Một trong những việc mà người đánh cá siêng lo chính là việc vá lưới. Nếu bắt cá một lần thì lướt bị rối rắm nên để sử dụng lại thì phải vá lại cái lưới. Nếu không vá lại mà cứ bỏ mặc và quăng lưới xuống biển với trạng thái cũ thì lưới không được trải bày ra cho nên không bắt được cá bằng mức mà mình muốn. Cho dù khó tháo những gì bị rối rắm và mất nhiều thời gian thì cũng không được lười làm việc này nếu muốn tận hưởng niềm vui tàu đầy cá.

Trước khi đi ra biển của Tin Lành, những tay đánh lưới người cũng cần phải vá lưới của lời. Đó là dụng cụ quý báu lưới sự sống nên phải dồn nhiệt tình hơn nữa và dành thời gian để vá. Nếu không như vậy, nhưng cứ nhào vô thì có thể làm hỏng việc đánh cá phần linh hồn. Hãy thu xếp thời gian hàng ngày và hãy đi đến ngư trường hoàng kim của Tin Lành. Hãy đi, hết sức quăng lưới và bắt cá tốt dư dật mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

“Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Mathiơ 4:19