WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đeo mặt nạ dưỡng khí

370 Xem

Trước khi máy bay cất cánh, phi hành đoàn thường mô tả cách đeo mặt nạ dưỡng khí, hướng dẫn hành khách cách ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Phi hành đoàn khuyến cáo rằng người lớn nên đeo trước, sau đó mới đến trẻ em. Trong trường hợp khẩn cấp, theo bản năng, cha mẹ sẽ cố gắng đeo mặt nạ dưỡng khí cho con mình trước. Và giúp đối tượng ở thế yếu là trẻ em được an toàn trước hết là một nguyên tắc xã hội. Vậy, tại sao người lớn phải đeo mặt nạ dưỡng khí trước?

Khi máy bay bị mất áp suất trong cabin do lỗi ở hệ thống kiểm soát áp suất trong quá trình bay, mọi người có thể bị bất tỉnh trong vòng ba mươi giây do thiếu ôxy. Thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí là rất ít ỏi. Trong khi người lớn cố gắng đeo mặt nạ dưỡng khí cho trẻ em trước, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu người lớn ngất xỉu; vì để một đứa trẻ đeo mặt nạ dưỡng khí cho người lớn là không dễ dàng gì. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ, người lớn phải đeo mặt nạ trước rồi mới đeo cho trẻ.

Nếu bạn cần bảo vệ và chăm sóc cho ai đó, không chỉ trên máy bay, bạn cần phải kiểm tra tình trạng của chính mình trước. Khi bạn sẵn sàng để hỗ trợ, sự giúp đỡ của bạn sẽ hữu ích hơn.