WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vai trò của một người

663 Xem

Vài năm trước, tại cuộc thi marathon được tổ chức ở Anh đã xảy ra một sự cố chưa từng có. Ngoại trừ một người, hơn 5.000 vận động viên tham gia đều đã bị loại. Nội tình như sau.

Khi khoảng cách giữa vận động viên về nhất với vận động viên về nhì bị nới rộng ra thì vận động viên về nhì đã chạy nhầm đường. Tất cả các vận động viên còn lại đã chạy theo sau vận động viên về nhì nên đều chạy thiếu 264m so với lộ trình chuẩn là 42.195㎞. Kết quả là, vận động viên về nhất là người duy nhất hoàn thành cuộc thi kiêm nhà vô địch, ngoại trừ người ấy, tất cả những vận động viên khác đều bị loại dù họ đã vượt qua vạch đích, thật là một sự kiện không thể cười nổi.

Qua đây, chúng ta lại có thể cảm nhận một cách mới mẻ hơn về vai trò của một người quan trọng đến mức nào. Chúng ta cũng có thể trở thành “một người” như vậy. Bởi một người là tôi mà nhiều người có thể đi trên con đường đúng đắn, hoặc đi trên con đường lầm lạc. Nên chúng ta cần phải luôn đi đúng đường.