WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

24/9/2020

Điện báo

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Nhà tiểu thuyết trinh thám người Anh Arthur Conan Doyle rất thích chơi đùa. Một ngày nọ, ông ấy đã gửi đến các bạn bè mỗi người một điện báo giấu tên. Thế rồi lần lượt đi thăm viếng nhà của các bạn bè. Nhà nào cũng trống không như nhau. Đó là bởi nội dung điện báo mà ông ấy gửi đến gấp.

“Tội lỗi của quý vị đã bị phơi bày nên hãy mau chóng trốn đi.”

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS