WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

10/8/2020

Chân trời thời gian​

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

“Chân trời” được sử dụng khi nói về triển vọng hoặc khả năng của một vật gì đó. Nếu thêm từ “thời gian” vào, thì sanh ra một lý thuyết được áp dụng trong việc thiết kế cuộc sống. Đó chính là “Lý thuyết Chân trời thời gian”.

Dựa theo kết quả của một chương trình nghiên cứu, thì sự khác biệt của người thành công và người thất bại trong cuộc sống, phụ thuộc vào thiết kế cuộc sống mà họ đã lập lo toan đến thời gian xa dường nào. Nói cách khác, bảng dẫn đường của cuộc sống có thể thay đổi theo chiều dài của những chân trời thời gian.

Người có chân trời thời gian dài, đầu tư thời gian vì trông rộng rừng núi khổng lồ chứ không nhìn một cây cối trước mắt. Vì viễn cảnh toàn bộ chứ không phải là một bộ phận, nên có nhiều trường hợp không có kết quả mắt thấy được ngay lập tức. Người như thế cũng có thể bị cho rằng là khó chịu theo cách nhìn của những người hiện đại đang vùng vẫy sao cho không bị thiệt hại chút nào và không kém hơn người khác. Tuy nhiên, vào lúc cuối cùng, đại đa số người như thế đều giành được kết quả tốt nhờ tiến bước bằng sự nhịn nhục và trông mong tương lai tốt đẹp hơn.

Người có chân trời thời gian dài nhất trên thế gian này, là những người vượt quá cuộc sống trên đất này mà nhìn xa đến thế giới vĩnh viễn. Dầu mệt mỏi hơn người khác một chút vì phải ôm ấp kế hoạch tương lai của linh hồn không nhìn thấy được, nhưng nơi mà chân trời thời gian đạt tới là Nước Thiên Đàng đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải những người này mới chính là những nhà đầu tư thời gian khôn ngoan nhất trên thế gian hay sao?

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS