WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​Trồng cây

411 Xem

Dạo này bụi mịn tăng nhanh bất thường không liên quan đến mùa. Những phương án để giải quyết vấn đề đang được bàn luận một cách sôi nổi. Phương pháp đơn giản và chắc chắn nhất mà các nhà chuyên gia môi trường đưa ra chính là “Trồng cây”. Theo kết quả nghiên cứu mà Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia Hàn Quốc phát biểu 2 năm trước thì rừng cây hấp thụ 42% của bụi mịn phát sinh ở Seoul.

Cho dù là phương pháp đơn giản nhưng trên thực tế, cho tới lúc một cây non lớn lên trở thành một cây lớn, hấp thụ bụi mịn và cung cấp ôxy sạch sẽ thì cần thiết thời gian và nhiệt tình. Thời gian cho tới lúc những linh hồn mới đứng trên núi Siôn, đâm rễ đức tin và lớn lên trở thành người giúp việc trưởng thành có ích cho thế gian cũng giống như vậy.

Rừng cây của Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã chăm sóc bằng nhiệt tình trong thời gian chờ đợi, càng ngày càng sum suê. Những người trở nên khỏe mạnh cũng càng ngày càng tăng thêm ở đây, là nơi đầy dẫy không khí của tình yêu thương và nước sự sống trong sạch chảy ra, nên tương lai của Tin Lành thật đẹp đẽ.