WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

17/8/2020

Tình yêu thương của Mẹ truyền đến xứ khô cạn

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Sứ đồ Phaolô đã đi du lịch truyền đạo nhiều lần nhưng không thể đạt tới đất cuối ở phía Tây trong Đại lục Châu Âu là Tây Ban Nha. Chúng tôi thêm sức nhiệt tình của chúng tôi trên tấm lòng tha thiết của Phaolô và đi du lịch truyền đạo Barcelona.

Dù thiết lập ý chí một cách vững vàng trước khi khởi hành nhưng bức tường hiện thực thật là cao. Chúng tôi không thể tìm thấy được sự lo nghĩ về Thần hoặc thế giới phần linh hồn từ những người Tây Ban Nha đang sống cuộc sống không thiếu thốn gì trong chế độ phúc lợi xã hội tốt.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Chúng tôi dần dần kiệt sức vì không thể gặp người có quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời dù một tuần trôi qua. Một người nhà thì rơi nước mắt vì không thể che giấu tấm lòng đáng tiếc. Khi trông thấy chị em nhìn xa mà gạt nước mắt, thì tôi nhớ tới Đức Chúa Trời Cha đã rao truyền Tin Lành một mình. Khi nhớ tới Cha tiếc nuối cho nhân sinh không biết nhìn trông thế giới phần linh hồn, thì tấm lòng tôi cũng đau nhói.

“Chắc chắn ở Barcelona, Tây Ban Nha cũng có con cái của Đức Chúa Trời trông mong Nước Thiên Đàng…”

Tôi thật muốn tìm kiếm và thật muốn gặp.

“Tấm lòng này là tấm lòng của Cha Mẹ hay sao?”

Khi đong đếm tấm lòng của Đức Chúa Trời, tôi thay đổi suy nghĩ. Lý do những người ở đây làm ngơ lẽ thật không phải là vì cuộc sống phong phú nhưng ấy là vì chúng tôi không rao truyền giọng tiếng của Đức Chúa Trời, là Đấng tha thiết kêu gọi. Từ khi đó, tôi đã rao truyền lẽ thật cho từng một linh hồn bằng tấm lòng tha thiết rằng mong họ tìm lại được chút ký ức trên trời đã bị mất và trở vào lòng Đức Chúa Trời.

Tấm lòng tha thiết của chúng tôi chạm đến trên trời sao? Lịch trình truyền giáo ngắn hạn được bắt đầu, rồi vào ngày Sabát lần thứ ba, một phụ nữ tìm đến chúng tôi. Cô ấy là người mà lần trước chúng tôi đã rao truyền lời một chút trên đường. Không lâu sau khi cô ấy đến Tây Ban Nha để tìm kiếm việc làm, cô ấy đã gặp một việc khó khăn nên cảm thấy cuộc sống tha hương là khó nhọc hơn. Trên hết là cô ấy thật nhớ các con mình ở quê hương.

“Tấm lòng nhung nhớ con cái ấy chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trái đất này để tìm kiếm chúng ta bằng tấm lòng ấy.”

Nhờ lời nói của một chị em, cô ấy rơi nước mắt nhiều và dò xem lời, rồi tiếp nhận lẽ thật. Chỉ là được gặp muộn một chút thôi chứ ở Barcelona có nhiều linh hồn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngoài cô ấy ra, còn có một chị em khác đã nhận lãnh phước lành sự sống mới như con chiên hiền lành sau khi nghe lời về Đức Chúa Trời Mẹ, và tất cả mọi người dò xem lời một cách đều đặn và đến gần Đức Chúa Trời Mẹ đều là nhân duyên quý báu mà chúng tôi gặp gỡ tại châu Âu.

Sau khi kết thúc truyền giáo, trở về Hàn Quốc, chúng tôi tham gia vào Tin Lành Tây Ban Nha bởi cầu nguyện. Thật mong muốn rằng như thể nắng xuân làm tan mặt đất đông cứng trong suốt mùa đông, tấm lòng của những người đông lạnh được làm tan chảy bởi tình yêu thương ấm áp của Đức Chúa Trời Mẹ. Và chúng tôi quyết tâm. Chúng tôi sẽ trở thành các thanh niên giọt sương rạng đông hoàn thành sứ mệnh Tin Lành vào thời đại này nhờ thực hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà hàng ngày đã học tập bằng cả thể ở Barcelona.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS