WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

23/5/2021

Ngày Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần năm 2021

Đức Thánh Linh được ban xuống trên những người cầu xin bằng đức tin, và những người vâng theo lời của Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt cả thế gian đến sự cứu rỗi

170 Xem

Khi người dân Ysơraên được giải phóng khỏi Êdíptô vào thời cổ đại, họ đã vượt qua Biển Đỏ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Bốn mươi ngày sau khi lên khỏi Biển Đỏ, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môise lên núi Sinai và cho ông biết ý muốn của Ngài. Mười ngày sau, Môise lại lên núi Sinai để nhận hai bảng đá Mười Điều Răn.

Công việc của Môise là hình bóng cho biết về công việc của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã hiện ra cùng với các môn đồ trong bốn mươi ngày sau khi Ngài phục sinh, và vào ngày thứ bốn mươi, Ngài thăng thiên từ trên núi Ôlive. Bởi được tận mắt chứng kiến ​​sự phục sinh và thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, các môn đồ đã rất cảm động và chuyên tâm cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trong suốt mười ngày để nhận lãnh Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jêsus đã hứa; Vào thời điểm đó, khoảng 120 môn đồ đã nhóm lại để cùng nhau cầu nguyện. Vào ngày thứ mười, là Lễ Ngũ Tuần (còn được gọi là Lễ Các Tuần Lễ trong Cựu Ước), các môn đồ được nhận đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngay khi nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh, họ đã rao truyền Tin Lành, và mọi người từ khắp nơi trên thế giới đang nhóm lại tại Giêrusalem đã có thể hiểu Tin Lành bằng ngôn ngữ của mình. Trong một ngày, khoảng 3000 người đã được dẫn dắt đến với lẽ thật, và Tin Lành vốn đã chỉ được rao truyền trong Ysơraên nhanh chóng lan ra mọi quốc gia trên thế giới. Quyền năng của Đức Thánh Linh đã trở thành chất xúc tác cho việc truyền đạo toàn thế giới (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 1-2).

Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại 175 quốc gia trên khắp thế giới đã giữ Lễ trọng thể trong mười ngày, kể từ Ngày Thăng Thiên vào ngày 13/05 cho đến Lễ Ngũ Tuần vào ngày 23/05, theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài. Vào mỗi buổi sáng và buổi tối, các thánh đồ tha thiết cầu xin Đức Thánh Linh bằng cách tham dự thờ phượng trực tuyến hoặc thờ phượng ngoại tuyến trong khi tuân thủ các hướng dẫn phòng tránh Covid-19 như giãn cách xã hội.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh “Năng lực bởi Đức Thánh Linh được bày tỏ thông qua việc truyền đạo. Mỗi người nhà chúng ta có một năng lực bởi Đức Thánh Linh khác nhau, nhưng khi chúng ta đồng tham vào công việc cứu rỗi các linh hồn với tư cách là các chi của một thể, thì chúng ta có thể hoàn thành công việc truyền đạo toàn thế giới.” Mục sư nói thêm “Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta trở thành môn đồ của Ngài, vì Ngài muốn cứu chúng ta và cả thế giới. Tất cả chúng ta hãy trở thành những con trai, con gái đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (I Côrinhtô 12; Mathiơ 4:12-22; Êsai 52:7-8; Giăng 15:1-10; Mathiơ 28:18-20).

Đức Chúa Trời Mẹ động viên các con cái đã tham dự các Lễ trọng thể trong mười ngày và làm cho các con cái xác tín rằng đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Trong lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ đã dạy rằng vâng phục là phẩm chất thiết yếu để có thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua bài giảng “Thế nào là vâng phục?” Trong Kinh Thánh, có những ghi chép về các tổ phụ đức tin như Ápraham, Giôsuê và sứ đồ Phaolô, những người đã nhận được phước lành khi vâng phục Đức Chúa Trời bất chấp những tình huống thử thách đa dạng gây khó khăn trong việc vâng lời Ngài. Mặt khác, có những người không nhận được phước lành của Đức Chúa Trời vì họ đã không vâng theo lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như vua Saulơ và người dân Ysơraên đã lang thang bốn mươi năm trong đồng vắng. Mẹ phán rằng “Sự vâng lời đến từ đức tin, nếu không có đức tin, chúng ta không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực tiễn lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể nhận được nhiều phước lành. Với đức tin tuyệt đối như vậy, chúng ta hãy vâng theo lời của Đức Chúa Trời, nhận phước lành của Ngài, và nhất định trở về Nước Thiên Đàng.” Hơn nữa, Mẹ hy vọng rằng tất cả nhân loại đang phải chịu vô vàn thảm họa và thiên tai sẽ sớm được hưởng bình an đích thực. Ngài phán rằng “Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi tin tức về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua giao ước mới là điều cần thiết, thì điều chúng ta cần làm là tiến hành vận động Thánh Linh để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà cứu được thêm hơn dù chỉ một linh hồn.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28; Hêbơrơ 3:7-19; Hêbơrơ 11:6).

Cũng như Tin Lành vào thời Hội Thánh sơ khai, Tin Lành vào thời đại Đức Thánh Linh đã được rao truyền cho nhiều nơi trên khắp thế giới bởi những người vâng theo lời của Đức Chúa Trời “Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8). Dù đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, nhưng Tin Lành vẫn nhanh chóng lan rộng ra thế giới thông qua nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau. Các thánh đồ đã nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh bắt đầu rao truyền cho những người ở xung quanh mình, và quyết tâm vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi.” (Mathiơ 28:19-20).