WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nếu Muốn Kết Thật Nhiều Trái

327 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Những người nhà Siôn có nhiệt tình nóng bỏng muốn cứu rỗi linh hồn, hòa hiệp với nhau, nên mỗi nơi họ rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng đều kết được trái ân điển.

Nếu chúng ta định kết trái linh hồn, thì trước tiên phải vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta, những người luôn bám riết Đức Chúa Trời và cầu nguyện khẩn thiết mong được kết thêm nhiều trái, sẽ có thể kết được thật nhiều trái tốt khi nhân phẩm chúng ta được biến hóa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy cùng vừa ngẫm nghĩ lời dạy này, vừa xem lời về bí quyết kết được nhiều trái.

Hãy cứ ở trong Đức Chúa Trời

Đức Chúa Jêsus đã cho biết về nguyên lý kết trái thông qua ví dụ về cây nho, đồng thời cho biết rằng khi ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta có thể kết được nhiều trái.

“… Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi cứ chẳng ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được… Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.”Giăng 15:1-8

Kết quả của tín ngưỡng kết được nhiều trái tốt là việc Đức Chúa Trời thấy thật đẹp đẽ và ân huệ. Đức Chúa Trời dạy rằng khi chúng ta kết thật nhiều trái linh hồn, thì Đức Chúa Trời sẽ được nhận vinh hiển.

Để kết trái, cần phải có nỗ lực gắng sức rao truyền Tin Lành cho đến xứ Samari và tận đầu cùng đất. Tin Lành của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, và có quyền thế để cứu rỗi hết thảy mọi người trên thế gian, nhưng nếu nhân phẩm của chúng ta, những người rao truyền Tin Lành, không được giống với Đấng Christ và vẫn còn dính nhiều bụi thế tục, thì Tin Lành ấy không thể được rao truyền một cách ân huệ cho người khác được.

Hãy suy nghĩ xem bản thân mình, là người rao truyền Tin Lành, phải trở nên như thế nào thì người nghe mới có thể cảm thấy ân huệ. Dù là nước sống tốt đến đâu, nhưng nếu bị đựng ở trong bát dơ bẩn, thì ngay kể cả người khát nước cũng không nghĩ đó là nước sống, và cũng không định uống nữa. Đức Chúa Trời gọi Tin Lành là thượng hạng, thế nhưng, chúng ta, là những người rao truyền Tin Lành ấy, lại không có phẩm cách thích đáng với thì có thể truyền theo đúng giá trị Tin Lành không?

Bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị trở thành nhánh cây có thể kết được nhiều trái đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy trước tiên, hãy nghĩ về lòng nhịn nhục, một trong những phẩm cách mà chúng ta cần phải có.

Nhờ sự nhịn nhục mà giữ được linh hồn

Đức Chúa Jêsus giải thích về các loại hình tín ngưỡng của chúng ta thông qua ví dụ gieo hột giống, đồng thời làm thức tỉnh chúng ta rằng phải có lòng nhịn nhục thì mới kết qủa được.

“Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời… phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng.”Luca 8:11-15

Đức Chúa Jêsus dạy rằng hạt giống rơi xuống tấm lòng giống như đất dọc đường, đất đá sỏi, hay là bụi gai thì đều không kết quả được, nhưng hạt giống rơi vào nơi đất tốt thì lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả bằng sự bền lòng. Để tấm lòng chúng ta trở thành đất tốt có thể sanh trái ba chục, sáu chục, một trăm, thì nhất thiết phải cần sự bền lòng, nhịn nhục.

“… Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.”Luca 21:10-19

“… Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.”Hêbơrơ 10:32-36

Biết nhịn nhục thì sẽ đạt được kết quả ân huệ. Nếu vừa mới gieo hột giống, vì không đạt được kết quả ngay lập tức, nên xới đất để đấy, thì sao có thể nhận lãnh trái được? Giống như người nông dân nhịn nhục chờ đợi cho đến lúc hạt nảy mầm, nở hoa, kết trái để thu hoạch được trái; chúng ta cũng phải biết nhịn nhục. Rốt cục, nhịn nhục chính là phân bón rất cần thiết để hột giống rơi vào đất tốt được kết trái.

Lời hứa Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự sống đời đời (I Giăng 2:25). Đức Chúa Trời đã phán rằng để nhận được lời hứa này cũng cần phải biết nhịn nhục, thế nên mong tất cả các anh chị em đều trở thành con cái của Đức Chúa Trời biết nhịn nhục, để tham dự vào sự sống đời đời và dâng vinh hiển lớn lao lên Đức Chúa Trời bằng kết quả Tin Lành tốt đẹp hơn nữa.

Kẻ hay nóng nảy là kẻ điên dại

Nhịn nhục cũng có rất nhiều loại hình, trong đó, chậm nóng giận được kết trái Thánh Linh đẹp đẽ của tình yêu thương và bình hòa. Chúng ta hãy trở thành các người nhà Siôn đạt được bình hòa trong gia đình cũng như trong Hội Thánh bởi việc nhịn nhục và chậm nóng giận. Nếu chúng ta nhịn nhục tốt thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta thêm nhiều trái.

“Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toan mưu ác bị ghét.”Châm Ngôn 14:17

“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.”Châm Ngôn 14:29

“Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.”Châm Ngôn 16:32

Sách Châm Ngôn đã nhắc đi nhắc lại một cách nhấn mạnh rằng ai hay nóng giận là kẻ dại. Kẻ hay nóng giận chắc chắn sẽ hành động một cách ngu dại khiến sau đó phải tự trách mình và hối hận. Chúng ta phải có lòng nhịn nhục và sức kìm chế biết chế ngự nóng giận thì mới dâng nhiều vinh quang lên Đức Chúa Trời được.

Đức Chúa Trời là Đấng chậm nóng giận. Đức Chúa Trời là gốc nho, chúng ta là nhánh, nếu chúng ta hay nóng giận thì sao có thể nói chúng ta là những nhánh nằm trong Đức Chúa Trời được đây? Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời thì sẽ kết thật nhiều trái, thế nên, nếu mong muốn được kết trái chúng ta phải biết tham dự vào phẩm chất của Đức Chúa Trời và phải biết chậm nóng giận.

Dù có gặp hoàn cảnh khó khăn khó mà kìm nén nóng giận, thì trước tiên hãy cố kìm nén và thử đếm đến mười. Không thể không có tình huống khiến người ta không nóng giận, nhưng người biết nhịn nhục và khắc phục hoàn cảnh đó mới chính là người có trí tuệ và thông sáng.

Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị toà án xử đoán

Đức Chúa Trời mong muốn con cái Ngài được dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời (II Phierơ 1:4). Cũng có lời răn đáng sợ rằng nếu không được dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời và không cởi bỏ được bổn tánh theo đuổi thế tục thì sẽ không thể vào được Nước Thiên Đàng.

“… Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị toà án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Raca (câu chửi của người Hêbơrơ), thì đáng bị toà công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.”Mathiơ 5:21-22

Kinh Thánh nói rằng hễ ai giận và chửi anh em mình thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Đây thật cũng chính là lời Đức Chúa Trời ban cho vì sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta phải thấu hiểu và vâng theo ý định của Đức Chúa Trời, Đấng muốn rèn luyện tấm lòng chúng ta để hoàn thành công cuộc cứu rỗi.

Giờ chính là lúc gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta phải yêu thương lẫn nhau và phải sanh lại mới thành bổn tánh Đức Chúa Trời. Mang theo tâm tình của người hay nóng giận thì sẽ không thể kỳ vọng vào Nước Thiên Đàng.

“Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo. E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.”Châm Ngôn 22:24-25

“Người hay nóng giận dữ tợn, sẽ phải mang hình; Vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa.”Châm Ngôn 19:19

Đức Chúa Trời phán rằng người hay nóng giận là kẻ bất khả cứu tế, nên đừng giao tế với họ. Bởi dù có giải cứu họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đến mấy, thì rồi họ lại nóng giận mà gây ra lỗi lầm nữa. Loài người nếu nóng giận thì lý trí sẽ bị tê liệt, sẽ đánh mất năng lực phân biệt và gây ra hành động ngốc nghếch.

Sự ngốc nghếch và diệt vong bởi nóng giận

Naaman, quan tổng binh của vua Syri, đã gột bỏ được sự ngốc nghếch đó bởi lời khuyên của những người xung quanh.

“… Vậy, Naaman đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Êlisê. Êlisê sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giôđanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Naaman nổi giận, vừa đi… người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được sạch.” Người bèn xuống sông Giôđanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ.”II Các Vua 5:1-14

Naaman đã đến tận Ysơraên để được điều trị bệnh phung, nhưng tiên tri Êlisê đã không gặp Naaman mà chỉ truyền lời thông qua sứ giả, nên Naaman đã giận dữ và trở đi. Do nổi giận chỉ bởi việc vụn vặt, nên Naaman đã quên mất mục đích mình đến Ysơraên để làm gì, mà đánh mất nhận thức nữa. May thay những tôi tớ của Naaman đã thuyết phục ông ấy bằng lời nói có nhận thức, Naaman liền vâng theo lời, và kết quả là được khỏi bệnh phung.

Nếu rơi vào nóng giận, thì sẽ đánh mất nhận thức. Chính vì thế Đức Chúa Trời vừa làm thức tỉnh con cái, vừa nhấn mạnh rằng không có người nào ngốc nghếch bằng người hay nóng giận.

Từ giờ phút này, mong các anh chị em đừng làm những hành động dại dột do hay nóng giận. Mong rằng tất thảy chúng ta đều trở thành các người nhà Siôn luôn ghi nhớ lời phán “hãy yêu người lân cận”, “hãy yêu anh em như bản thân mình” và biết đẩy lùi sự phẫn nộ ngốc nghếch bằng tình yêu thương.

Hãy cùng xem trường hợp của vua Saulơ, là người không từ bỏ được sự ngốc nghếch bởi sự phẫn nộ.

“… Khi Đavít đã giết được người Philitin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Ysơraên đi ra đón Saulơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Saulơ giết hàng ngàn, Còn Đavít giết hàng vạn! Saulơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đavít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi! Kể từ ngày ấy, Saulơ thường ngó Đavít cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saulơ…”I Samuên 18:5-10

Tuy dân chúng đều tán dương cả Đavít lẫn vua Saulơ, nhưng Saulơ đã nóng giận và nghĩ xấu rằng dân chúng dâng nhiều vinh hiển cho Đavít hơn mình. Nếu lực sỹ dưới quyền chỉ huy của vua mà giỏi giang khiến quốc gia cường thạnh, thì rốt cục tất cả công lao được trở về với vua, nhưng Saulơ đã tỏ vẻ ganh tị, nóng giận ngay, nên không phải Thánh Linh mà là ác thần đã nhập vào vua.

Rốt cục Saulơ phải rời xa ân điển của Đức Chúa Trời và phải chịu một kết cục thảm hại. Kinh Thánh ghi chép rằng Đức Chúa Trời ăn năn vì đã lập Saulơ làm vua của Ysơraên (I Samuên 15:35). Phẫn nộ là nguyên nhân căn bản gây nên tất thảy mọi sự bất hạnh.

Tình yêu thương chẳng nóng giận

Đức Chúa Trời phán rằng tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị và tình yêu thương luôn vui trong lẽ thật. Chúng ta phải vui mừng khi các anh chị em Siôn được tốt lành, và phải thật lòng chúc phước cho mọi việc được tốt đẹp. Dù là ai trong người nhà chúng ta được trở nên tốt lành thì đều chẳng trở thành vinh quang của Đức Chúa Trời Cha Mẹ hay sao?

Con cái của Đức Chúa Trời phải trở thành những người vĩ đại cả về nhân cách lẫn tín ngưỡng. Giống như giáo huấn của Mẹ, chúng ta hãy có tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la, khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em.

“Đức Giêhôva phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Êđôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời.”Amốt 1:11

Đức Chúa Trời không đẹp lòng những kẻ hay nóng giận. Ngài phán rằng cơn thạnh nộ và hình phạt sẽ giáng xuống những kẻ đó.

Hãy bỏ tất thảy những cái xấu xa của thế gian. Thế gian này có những kẻ coi bất hạnh của người khác là hạnh phúc của bản thân mình, nhưng chúng ta không thể như vậy. Tất thảy chúng ta là gia đình Nước Thiên Đàng được trở nên một trong Đấng Christ. Trong gia đình Nước Thiên Đàng, chỉ có lời dạy chia sẻ tình yêu thương cho anh chị em, chứ không hề có lời dạy hãy nóng giận.

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”Giacơ 1:19-20

Đức Chúa Trời phán rằng cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thế nên tình yêu thương chẳng nóng giận (I Côrinhtô 13:5). Mong rằng tất cả các anh chị em đều vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, biết đặt niềm trông cậy vào Nước Thiên Đàng và trở thành con cái đẹp đẽ của Đức Chúa Trời, biết thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến, để tham dự vào bổn tánh của Đức Chúa Trời (II Phierơ 1:4-8).

Trái được kết bởi tình yêu thương và lòng nhịn nhục

Cách đây không lâu một đoàn thể khoa học đã tập hợp 12 đôi nam nữ yêu nhau say đắm để điều tra về sự biến hoá của cơ thể. Sau cuộc điều tra họ đã phát hiện ra một sự thật là: Khi yêu thì lượng Hoocmon nam tính ở cơ thể người nam bị suy giảm nhanh chóng, ngược lại Hoocmon nam tính lại được hình thành ở cơ thể người nữ. Nhóm nghiên cứu đã phân tích rằng hiện tượng này là quá trình cơ thể hai người được biến đổi một cách tự nhiên để được trở nên giống nhau. Khi yêu nhau, để đồng cảm được với nhau thì kể cả trong các cơ thể đang yêu nhau cũng diễn ra những biến đổi.

Tình yêu thương chính là sự làm mềm mại tính khí của bản thân, và gắng sức hòa hợp với đối phương. Đừng hay nóng giận chỉ vì suy nghĩ, cố chấp và phong cách của bản thân mình không thành. Nếu chỉ chủ trương ý kiến của riêng mình thì sẽ hay phẫn nộ và cảm thấy khác biệt với đối phương. Ngược lại, nếu biết kìm nén tính khí của bản thân và nhận định suy nghĩ của đối phương, thì tự nhiên sẽ đồng cảm và sẽ tuân theo được lời phán hãy yêu nhau của Đức Chúa Trời.

Ấy là các anh chị em được tìm kiếm trong sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Nếu anh chị em có điều gì không biết thì hãy dạy dỗ, giúp đỡ họ được tốt đẹp hơn mình; và khi anh chị em làm tốt hơn mình thì đừng tiếc lời ngợi khen và khích lệ. Mong tất cả chúng ta giống Đức Chúa Trời cả về phẩm tính, và trở thành gia đình Nước Thiên Đàng đẹp đẽ không có dấu vết gì.

Nếu phẫn nộ thì sẽ bị rời xa Đức Chúa Trời và bị ác thần nhập vào. Nhưng người khắc phục tính cách nóng giận và luôn cười tươi có thể ở trong Đức Chúa Trời, trở thành cái trọn vẹn mà Đức Chúa Trời mong muốn, và có thể kết được nhiều trái. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều đạt được trọn vẹn tình yêu thương và nhịn nhục để kết thật nhiều trái đẹp đẽ. Mong các anh chị em nhận thật nhiều phước lành trái tốt.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS