WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy Lấy Quyền Công Dân trên Nước Thiên Đàng

1498 Xem

Gần đây, rất nhiều anh chị em phần linh hồn đang đến nhóm hiệp tại Siôn từ khắp mọi nơi trên thế giới, như lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Các con cái của Đức Chúa Trời từ phương xa sẽ bay đến như chim bồ câu”. Trông thấy cảnh này, tôi nghĩ rằng không một lời tiên tri nào của Đức Chúa Trời không được ứng nghiệm.

Tuy những người nhà Siôn rải rác khắp mọi nơi trên thế giới, có chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, nhưng tất thảy đều đồng một lòng rao truyền Tin Lành một cách ân huệ, có đức tin trung tín vào Thánh Linh và Vợ Mới, và nhanh chóng hiểu ra lời lẽ thật. Chúng ta có thể cảm thấy rằng vì thời điểm của lời tiên tri đang đến gần, nên Đức Chúa Trời đang ban sung mãn sức mạnh của Đức Thánh Linh cho tất thảy người nhà Siôn trên khắp thế giới bất luận Đông Tây.

Bất luận ở phương Đông hoặc phương Tây, người dân của Đức Chúa Trời đều phải tiến hành nhiệm vụ đồng nhất. Đó là bởi bất luận thể xác chúng ta ở đất nước nào, thì xét về mặt linh hồn, tất thảy chúng ta đều là dân thánh trên trời có quyền công dân trên Nước Thiên Đàng.

Những người biết giá trị của quyền công dân Nước Thiên Đàng

Có một người nhà từ Mỹ đến Hàn Quốc để học lời Kinh Thánh. Một lần người nhà ấy hỏi tôi rằng “Ở Hàn Quốc, có an toàn để đi ra ngoài vào ban đêm không?” Tôi trả lời rằng “Nếu muốn thì có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào trong ngày.” Người nhà ấy đã mở to mắt và ngạc nhiên rằng “Có đất nước như thế trên thế gian này sao?”, rồi liên tiếp thốt lên lời cảm thán rằng “Hàn Quốc thật là một đất nước rất tốt để sinh sống.”

Thật ra, không một đất nước nào trên thế giới tốt đẹp như Hàn Quốc. Xét về mặt thể xác là như vậy. Tuy nhiên, một đất nước tốt đẹp hơn đất nước trên đất này đang được sắm sẵn cho chúng ta. Đó chính là Nước Thiên Đàng, quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Việc lấy quyền công dân được sống mãi mãi trên Nước Thiên Đàng ấy là niềm trông mong quan trọng và lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Dường như người thế gian nghĩ rằng Mỹ là đất nước tốt đẹp nhất trên thế gian này để sống. Rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới đều mơ mộng “American dream”, họ đều mong muốn được sống ở Mỹ, là quốc gia có nhiều cơ hội và việc làm, quốc gia vượt trội nhất thế giới về mặt quân sự. Một số người còn gắng sức di dân hẳn sang Mỹ, muốn nhận quyền thường trú lâu dài ở Mỹ để có thể sinh cơ lập nghiệp ở đó, hơn thế nữa, họ còn gắng sức nhận quyền công dân Mỹ để hưởng quyền lợi với tư cách là công dân Mỹ.

Trên thực tế, những người Mỹ bản địa theo ý nghĩa thuần khiết chỉ là thiểu số. Hầu hết người Mỹ có tổ tiên hoặc bản thân họ đến từ Châu Âu hoặc Châu Á, Châu Phi v.v…. Nước Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc, đa dân tộc kiểu như người Mỹ gốc Ý, người Mỹ gốc Philippine, người Mỹ gốc Đức v.v…. Cho nên, nước Mỹ còn được gọi là quốc gia của những người nhập cư.

Mọi người nhập cư đều có suy nghĩ rằng dù không có được quyền công dân Mỹ, nhưng chỉ cần nhận lãnh được quyền thường trú lâu dài ở Mỹ thì sẽ được công nhận là công dân Mỹ mà tất thảy loài người thế giới đều ghen tị. Cho nên, nhiều người suy nghĩ rằng “Trước tiên cứ sang nước Mỹ đã” khiến nước Mỹ tràn ngập những người cư trú bất hợp pháp. Những người cư trú bất hợp pháp không tìm được việc làm tốt, lại bị khinh miệt và đối xử lạnh lùng, nhưng họ đều nhịn nhục bởi mong đợi rằng họ sẽ nhận được quyền thường trú lâu dài hoặc quyền công dân vào một ngày nào đó. Họ nói rằng mong ước lớn nhất của họ là nhận được quyền công dân Mỹ, và chỉ cần nhận được quyền công dân Mỹ thì họ sẽ vui mừng như đã giành được cả thiên hạ.

Nếu họ được trông thấy thế giới linh hồn bằng con mắt linh hồn, thì liệu họ có thể nói được những lời như vậy không? Quyền công dân Nước Thiên Đàng quí báu hơn bất kỳ quyền công dân nào trên thế gian này.

“… Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hoá thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”Philíp 3:17-21

Chúng ta đang có quyền công dân Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đang làm tỉnh thức chúng ta rằng chỉ người nào có quyền công dân Nước Thiên Đàng thì mới có thể được biến hoá ra giống như thân thể vinh hiển của Đấng Christ. Trong khi sống ở đời này, chỉ mỗi việc có quyền cư trú ở một quốc gia đặc biệt nào đó đã khiến tất thảy loài người xung quanh phải ghen tị, huống chi chúng ta luôn có quyền công dân Nước Thiên Đàng có quyền thế lớn như thế này, thì chẳng đáng vinh hiển cho chúng ta sao?

Thế nên, Đức Chúa Jêsus, Đấng luôn nhìn bằng mắt phần linh hồn, đã không hề lo ngại một chút nào dù phải chịu mọi bắt bớ nhạo báng của những vật thọ tạo, khi Ngài đến thế gian này.

“Philát bèn… Chính ngươi là Vua dân Giuđa, phải chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi tự nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Philát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giuđa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giuđa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Philát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua… Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.”Giăng 18:33-37

Thông qua lời này, chúng ta cần phải thấu hiểu được tấm lòng của Đấng Christ. “Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Nếu nói rằng đất nước mà chỉ nhỏ như một giọt nước trong thùng, nhỏ như một hạt bụi rơi trên cân, là nước của Ta, thì thật là một việc đáng bực mình. Nước của Ta không phải nước có một chốc một lát rồi bị huỷ diệt, nhưng nước của Ta là vĩnh cửu đời đời trên trời.” Chúng ta hãy ngẫm nghĩ và hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Jêsus khi phán lời này.

Quyền công dân, quyền thường trú lâu dài hoặc quốc tịch có giới hạn trên thế gian này không có giá trị chân chính đối với chúng ta, thế nên chúng ta cần phải tự hào trong khi hiểu ra sự thật rằng chúng ta có quyền công dân trên trời. Những người nhập cư cũng đã nỗ lực hết sức để có được quyền công dân nước Mỹ, vốn chỉ là một đất nước trên trái đất nhỏ bé này, mà chúng ta lại có được quyền công dân Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, thì thật là vinh hiển biết bao? Chúng ta không nên coi nhẹ những thứ của thế giới không thấy được.

Hễ ai làm theo ý muốn của Cha thì có quyền công dân Nước Thiên Đàng

Giờ khi thế giới vĩnh cửu đến gần, thứ có giá trị nhất chính là quyền công dân Nước Thiên Đàng. Dù ai đó cho chúng ta hàng nghìn, hàng vạn quyền công dân Mỹ, thì liệu chúng ta có thể tráo đổi quyền công dân Nước Thiên Đàng của chúng ta cho họ không? Tất thảy các linh vật vũ trụ đều ghen tị nhất với việc có được quyền công dân Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết phương pháp được lãnh nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng quí báu như thế này.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”Mathiơ 7:21-23

Nước Thiên Đàng là nơi chỉ những người có quyền công dân Nước Thiên Đàng mới được phép đi vào. Vậy, ai sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng? Điều kiện rất là đơn giản. Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh ghi chép rõ ràng về phương pháp được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng, cùng lý do không được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng và bị từ chối.

Khi xuất nhập cảnh vào nước Mỹ, những người có quyền công dân nước Mỹ sẽ được thông qua dễ dàng. Những người ấy tuyệt đối không bị từ chối việc nhập cảnh vào nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với những người nhập cảnh bình thường khác, thì những người quản lý sẽ làm thủ tục kiểm tra nhập cảnh tại sân bay, hỏi han kỹ lưỡng lý do tại sao họ đến, và sẽ cư trú trong vòng bao lâu v.v… rồi mới để họ nhập cảnh vào Mỹ, hoặc cũng có thể từ chối việc nhập cảnh tuỳ theo điều kiện.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy tình huống tương tự như trên trong Mathiơ chương 7 câu 21. Chỉ những người làm theo ý muốn của Cha mới được cho phép nhập cảnh vào Nước Thiên Đàng. Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ ban quyền công dân Nước Thiên Đàng cho họ. Tuy nhiên, người không có được quyền công dân Nước Thiên Đàng tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng.

Để được nhận quyền công dân trên trái đất này cũng cần phải có sự công nhận của đất nước. Nghe nói rằng để được nhận quyền công dân nước Mỹ, thì những người nhập cư phải đỗ kỳ thi phỏng vấn. Lúc này, các giám khảo sẽ hỏi bằng tiếng Anh về lịch sử sơ lược của Mỹ, mục tiêu của nước Mỹ như “Tổng thống đầu tiên của Mỹ là ai?” “Chiến tranh Nam Bắc nổ ra khi nào?” v.v…, và những người nhập cư phải trả lời chính xác bằng tiếng Anh thì mới được nhận quyền công dân nước Mỹ.

Giống như vậy, để được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng, thì phải được Đức Chúa Trời công nhận. Sở dĩ những người làm theo ý muốn của Cha có thể được đi vào Nước Thiên Đàng là vì Cha đã ban cho những người ấy quyền công dân Nước Thiên Đàng.

“… Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”Giăng 8:45-47

Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho dù Đức Chúa Trời phán hãy giữ ngày Sabát, nhưng lại giữ thờ phượng chủ nhật, dù Ngài phán hãy giữ Lễ Vượt Qua, mà lại giữ lễ Nôen, thì có thể lý giải rằng ý đồ của họ là không nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng những người như vậy là những người không thuộc về Đức Chúa Trời. “Các ngươi không phải người dân của Ta cho nên các ngươi chẳng nghe lời Ta.” Thật là lời phán đáng sợ biết bao? Kinh Thánh đang phân biệt người có quyền công dân Nước Thiên Đàng và người không có quyền công dân Nước Thiên Đàng bằng phương pháp rất đơn giản.

Quyền công dân Nước Thiên Đàng được ban cho những người dân Siôn giữ các kỳ lễ trọng thể

Hãy xác minh xem Đức Chúa Trời, là Vua của chúng ta, đang ngự ở đâu, và đang trị vì chúng ta với tư cách là Vua tại đâu. Thông qua đó, chúng ta hãy thử suy nghĩ xem hiện tại chúng ta đang đi đến đâu, và quyền công dân Nước Thiên Đàng được ban cho những người như thế nào.

“Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem, là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa… Vì Đức Giêhôva sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi… Đức Giêhôva là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giêhôva là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!”Êsai 33:20-22

Tại đây, “chúng ta” là những người giữ các kỳ lễ trọng thể tại Siôn. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài là Vua của những người ấy. Đức Chúa Trời là Vua của Siôn, nơi giữ các kỳ lễ trọng thể, nên chúng ta, là những người dân của Siôn giữ các kỳ lễ trọng thể, đương nhiên sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời công nhận.

“Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi… cùng nói với Siôn rằng: Ngươi là dân ta!”Êsai 51:15-16

Những người dân ở trong Siôn là những người được nhận lãnh quyền công dân Nước Thiên Đàng mặc dù đang sống trong thế gian tội lỗi này. Dù thể xác chúng ta đang ở dưới hành tinh nhỏ bé, là trái đất này, nhưng chúng ta không nên đánh mất lòng tự hào, tự tin rằng mình đang có quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Nếu là người có quyền công dân Nước Thiên Đàng thì phải nghe lời của Đức Chúa Trời. Vậy hãy tìm hiểu xem chúng ta có đang vâng phục tốt lời phán của Đức Chúa Trời với tư cách là người có quyền công dân của Nước Thiên Đàng không, và hãy tìm hiểu đơn giản các điều kiện tư cách cần thiết để được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng.

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”Xuất Êdíptô Ký 20:8

Trước tiên, chúng ta cần phải giữ ngày Sabát với tư cách là công dân Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên vào những ngày sau rốt, kể cả những người không có quyền công dân Nước Thiên Đàng do không giữ ngày Sabát cũng nài xin Đức Chúa Jêsus cho phép được đi vào Nước Thiên Đàng.

Họ sẽ cầu xin rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, lại nhân danh Chúa mà cầu nguyện thật nhiều, nhân danh Chúa mà trừ nhiều quỉ nữa, cũng nhân danh Chúa mà giúp đỡ người khác và phụng sự thật nhiều. Vậy, hãy cho chúng tôi được đi vào Nước Thiên Đàng.” Tuy nhiên Đức Chúa Jêsus ngoảnh mặt khỏi họ và phán rằng “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.”

“Nếu ngươi muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì hãy cho Ta xem quyền công dân Nước Thiên Đàng của ngươi! Ta không ban cho ngươi quyền công dân Nước Thiên Đàng là có lý do. Ngươi đã từng nghe lời Ta mà giữ ngày Sabát một cách chí thánh chăng?” Họ sẽ đáp lời Đức Chúa Jêsus tôn nghiêm như thế nào đây?

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chiên Ta nghe tiếng Ta.” (Giăng 10:27). Thế mà, những người không giữ thậm chí ngay cả lời phán rằng “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.” thì sẽ được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng như thế nào đây? Thế nên, Đức Chúa Jêsus đã phán một cách dứt khoát rằng “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”

Hơn nữa, để trở thành người có quyền công dân Nước Thiên Đàng thì phải giữ Lễ Vượt Qua.

“Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”Luca 22:14-20

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng phương pháp để những tội nhân phần linh hồn được nhận sự tha tội chỉ là việc giữ Lễ Vượt Qua. Cho nên, khi lập ra Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Lễ Vượt Qua này là vì các ngươi.” Tức là giữ Lễ Vượt Qua chính là phương pháp và cũng là điều kiện để được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Theo bộ luật hình sự của Hàn Quốc, khi người mang quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc phạm tội thì người ấy sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật qui định kể từ ngày phạm tội, đôi khi cũng có trường hợp bị tước đoạt quyền lợi và tư cách công dân. Xét về mặt linh hồn thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã gây ra tội không thể được tha thứ trên Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống trái đất này. Chúng ta đã bị tước đoạt mọi quyền lợi và tư cách của người dân Nước Thiên Đàng và đánh mất quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Tuy nhiên, Đấng Christ đã đích thân đến trái đất này để tha thứ tất thảy tội ác và lỗi lầm của chúng ta bằng cách xẻ thịt và đổ huyết của Ngài cho chúng ta. Thông qua Lễ Vượt Qua, Đấng Christ đã sắm sẵn con đường giải phóng khỏi tội lỗi cho những tội nhân không tránh khỏi cái chết, thế nên ngày nay chúng ta mới hồi phục được quốc tịch Nước Thiên Đàng.

Cho nên, Kinh Thánh đã phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” (I Têsalônica 5:16-18). Khi đức tin của chúng ta trở nên yếu dần, chúng ta không tiếp nhận lời phán “Hãy tạ ơn” và cũng không hiểu tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi.” Tuy nhiên, Đấng Christ đã hy sinh thế cho chúng ta, bởi đó ban cho chúng ta cơ hội được nhận sự tha tội và quyền công dân Nước Thiên Đàng, nên thật đáng vui mừng và tạ ơn Đức Chúa Trời thay! Dù cuộc sống chúng ta vất vả đến thế nào chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được đi vào địa ngục, là nơi phải chịu hình phạt đời đời mãi mãi. Đức Chúa Trời đã ban quyền công dân Nước Thiên Đàng cho chúng ta, vốn là những tội nhân, nên dù gặp phải nỗi khó khăn và vất vả đến đâu chăng nữa, thì chúng ta cũng phải vui mừng và tạ ơn Đức Chúa Trời.

Thêm nữa, còn có một điều kiện rất cần thiết để được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Đó là phải biết danh của Đức Chúa Trời trong khi giữ tốt các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, và Lễ Vượt Qua. Để có được quyền công dân Mỹ thì người dân ấy cũng phải biết tên của tổng thống Mỹ. Huống chi những người định nhận lãnh quyền công dân Nước Thiên Đàng lại không biết danh của Đức Chúa Trời, thì có thể được nhận lãnh quyền công dân ấy sao? Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Dân Ta sẽ biết danh Ta.” (Êsai 52:6).

Chúng ta phải trở thành các con cái luôn ở trong Siôn, biết rõ Đức Chúa Trời, vâng giữ và làm theo tất thảy mọi lời truyền dặn của Đức Chúa Trời. Có như vậy chúng ta mới được nhận quyền công dân và quốc tịch Nước Thiên Đàng.

Chúng ta có quyền công dân Nước Thiên Đàng do Đức Chúa Trời cho phép. Nên hãy tự tin và tự hào. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, cũng cho chúng ta biết danh của Đấng Cứu Chúa, lại chứng nhận chúng ta một cách rõ ràng rằng “Ngươi là người dân của Ta.”

Giờ việc mà chúng ta phải làm là trợ giúp để muôn dân thế gian có thể được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng. Bởi họ không biết phương pháp để có thể được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Lần đầu tiên khi tôi đi Mỹ để truyền giáo nước ngoài, tôi đã không biết phải làm gì và làm như thế nào nên rất bối rối và lúng túng. Lúc ấy tôi thật cảm ơn người hàng xóm vì chỉ dạy và giúp đỡ tôi ngay cả việc nhỏ nhất. Chúng ta đương nhiên cảm thấy biết ơn người dẫn dắt và cho chúng ta biết kể cả những điều nhỏ nhất, mà bản thân chúng ta vốn không biết, huống chi việc giang tay trợ giúp ai đó được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng vĩnh hằng vĩnh cửu đời đời, điều này thật đáng cảm tạ biết bao? Khi đi vào Nước Thiên Đàng, những người được dẫn dắt sẽ ngợi khen và biết ơn sâu sắc người đã dẫn dắt mình.

Giờ là lúc chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng vinh hiển, uy lực của quyền công dân Nước Thiên Đàng sẽ được tỏ ra. Dù rất nhiều người không giữ mạng lịnh của Đức Chúa Trời đứng trước cánh cửa Nước Thiên Đàng, và nài xin Đức Chúa Trời cho đi vào, thì Đấng Christ cũng sẽ phán rằng “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta.” Lúc ấy, tất thảy các gia đình Siôn chúng ta sẽ bước vào cánh cửa Nước Thiên Đàng với tấm lòng bình an. Đó là bởi Nước Thiên Đàng là vương quốc và là nhà của chúng ta.

Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta phước lành này, và hãy trợ giúp rất nhiều linh hồn đang mong được nhận quyền công dân Nước Thiên Đàng này. Tôi mong tất thảy các gia đình Siôn chúng ta sốt sắng rao truyền Tin Lành từ phương Đông đến tận phương Tây để kết thật nhiều trái tốt và được nhận nhiều tình yêu thương và phước lành từ Đức Chúa Trời.