WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bắt Đầu Nhỏ Mọn và Sau Rốt Trọng Đại

1218 Xem

Chúng ta đang sinh hoạt cuộc sống đức tin với niềm trông mong rằng sau rốt sẽ nên trọng đại bởi ân điển của Đức Chúa Trời, dẫu ban sơ, tức bắt đầu chúng ta vốn nhỏ mọn. Cho nên, Đức Chúa Trời không ban lời hứa cho những người thế gian khác, mà Ngài chỉ ban lời hứa phước lành theo ân điển cho chúng ta, là con của lời hứa.

“Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.” Gióp 8:7

Tất thảy mọi việc trên thế gian này có sự khởi đầu thì nhất định đều có kết quả sau rốt. Công việc Tin Lành cũng như vậy. Dù Tin Lành của chúng ta bắt đầu rất nhỏ mọn và yếu ớt, thế nhưng càng thời gian càng trôi đi, thì sự sau rốt là rất trọng đại. Trong quá khứ, chúng ta đã được chứng kiến những quá trình như vậy rất nhiều lần đến nỗi không đếm nổi, hiện tại cũng vậy, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ liên tiếp thấy như thế.

Nguồn của sức mạnh không thấy được, dẫn tới “sau rốt trọng đại”

Giữa “bắt đầu và sau rốt” nhất định phải có “quá trình” để tạo ra kết quả. Vậy, trong quá trình ấy, phải vận dụng sức mạnh nào để có thể mang lại kết quả là “Bắt đầu nhỏ mọn sau rốt trọng đại”? Chúng ta hãy tìm hiểu xem nguồn của sức mạnh khiến công việc Tin Lành vốn có bắt đầu nhỏ mọn được trở nên trọng đại, đến từ đâu.

“Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng:… Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở…” Mathiơ 9:27-30

Hai người mù đã tin rằng Đức Chúa Jêsus sẽ làm sáng mắt mình. Bởi đức tin tuyệt đối, hai người mù ấy đã đạt được kết quả tốt đẹp là thoát khỏi nỗi tuyệt vọng bóng tối và được trông thấy sự sáng rực rỡ. Khi chúng ta thực tiễn đức tin tuyệt đối giống hai người mù này, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho chúng ta kết quả rất trọng đại. Nên mỗi giây phút Ngài đều cho chúng ta nghe thấy giọng tiếng khẩn thiết rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Sẽ được như đức tin các ngươi.”

Hãy giả sử rằng chúng ta đã gặp được một người đang rất khao khát lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong quá trình truyền lời lẽ thật, nếu chúng ta truyền lời cho đối phương bằng đức tin cân nhắc rằng “Liệu người này có tiếp nhận lẽ thật hay không?” thì tuyệt đối không thể đạt được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu rao truyền lời bằng đức tin chắc chắn rằng “Đức Chúa Trời đã định ra ngày hôm nay là ngày cứu rỗi người này, và cho chúng tôi được gặp nhau.” thì sẽ đạt được kết quả ân huệ theo như đức tin ấy.

Thông qua nguyên lý ánh sáng mặt trăng soi sáng bầu trời đêm, chúng ta có thể hiểu được mười phần mười về điều này. Mặt trăng không thể tự tỏa sáng, nhưng mặt trăng đã nhận ánh sáng từ mặt trời, rồi chiếu sáng cho thế gian sau khi thắp sáng bản thân nó. Mặt trăng chỉ được tỏ ra theo đúng lượng ánh sáng mà nó nhận từ mặt trời. Nếu bề mặt mặt trăng chỉ nhận được một nửa ánh sáng mặt trời thì nó được trông thấy là nửa vầng trăng, khi chỉ nhận được một phần rất ít ánh sáng mặt trời thì nó là trăng khuyết, còn khi nhận ánh sáng của mặt trời mà không bị che khuất bởi bóng của trái đất, và phản xạ trọn vẹn thì nó được thấy là trăng rằm.

Đức Chúa Trời là sự sáng mãnh liệt (I Giăng 1:5) nên tỏa sáng khắp cả vũ trụ, và chúng ta đang đóng vai trò của mặt trăng nhận sự sáng của Đức Chúa Trời và chiếu sáng khắp thế gian tối tăm.

Tuy nhiên, tùy theo mặt trăng nhận được bao nhiêu ánh sáng mặt trời thì mức độ soi sáng thế gian khác nhau bấy nhiêu. Giống như vậy, tùy theo mức độ đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời thì mức độ sự sáng của Tin Lành được phản xạ ra từ chúng ta cũng khác nhau.

Nếu lượng đức tin của chúng ta chỉ như là trăng khuyết thì chúng ta chỉ soi sáng thế gian vừa đúng lượng của trăng khuyết, nếu đức tin của chúng ta là nửa vầng trăng thì chúng ta có thể soi sáng thế gian vừa đúng lượng của nửa vầng trăng. Tuy nhiên, nếu chỉ có đức tin với mức độ trăng khuyết hoặc nửa vầng trăng thì không thể tỏa ra ánh sáng trọn vẹn và trọng đại như trăng rằm được.

Chúng ta phải chiếu sáng khắp thế gian ân huệ và năng lực của Đức Chúa Trời, là Đấng sự sáng. Vậy chúng ta phải bày tỏ ra sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng mức độ sáng của đức tin và độ lớn như thế nào?

“có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jêsus… Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha…” Luca 5:18-26

Người bại liệt và những người khiêng người ấy trên giường đều tin tuyệt đối vào năng lực của Đức Chúa Jêsus rằng Ngài sẽ chữa khỏi mọi bệnh. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn ban cho phước lành của sự tha tội theo y đức tin của họ.

Khi nghĩ đến hiện thực thì thế giới đức tin bị sụp đổ, ngược lại khi trông ngóng thế giới đức tin thì đương nhiên thế giới hiện thực bị sụp đổ. Bởi thường thức và đức tin luôn tồn tại trái ngược nhau. Tuy nhiên, những người đã được nhận phước lành sự tha tội từ Đức Chúa Trời, đã không dựa dẫm vào thường thức của họ mà trông cậy vào Đức Chúa Jêsus, nên bằng đức tin đã giải quyết được những vấn đề bất khả thi vốn không thể giải quyết bằng thường thức.

Nếu chúng ta cũng trông mong sau rốt trọng đại thì cũng hãy trung thành tuân giữ theo mọi quá trình ban cho trước mặt chúng ta với đức tin tuyệt đối và xác tín giống như họ. Khi ấy, Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta bày tỏ ra được kết quả ân huệ và trọng đại mà Ngài đã hứa với chúng ta.

“… Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!…” Mathiơ 5:1-12

Tuy bắt đầu nhỏ mọn bởi lòng khó khăn nhưng sau rốt lại được nhận phước lành Nước Thiên Đàng, tuy bắt đầu bởi khổ nạn, là sự than khóc, nhưng đã nhận được lời hứa rằng sau rốt sẽ được yên ủi. Như vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bắt đầu bởi những sự đau đớn và khó khăn, nhưng sau rốt Ngài nhất định ban cho chúng ta kết quả ân huệ và phong nhiêu.

Hãy vùng dậy tỏa sáng vì “sau rốt trọng đại”

Trong quá trình đi hướng về sau rốt trọng đại, sẽ có rất nhiều khổ nạn theo sau, nhưng điều quan trọng là đức tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng có thể làm được tất thảy mọi thứ. Chỉ cần chúng ta bắt đầu thì nhất định Ngài sẽ ban cho sau rốt trọng đại. Cho nên chúng ta cần phải tin vào sự thật rằng nhất định sẽ đến giây phút mang tính lịch sử khiến chúng ta trở nên trọng đại.

“Hãy dấy lên, và sáng loè ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi… Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi…” Êsai 60:1-22

Gần đây, rất nhiều gia đình Nước Thiên Đàng đang đổ dồn hướng về Siôn. Hơn nữa, ý chí đốt cháy rằng giúp dù ít nhất một linh hồn được ăn năn, dần dần được khuếch tán giữa các anh chị em Siôn. Tất thảy muôn vua muôn nước trông thấy sự sáng của Đức Chúa Trời được chiếu thông qua chúng ta, và đang về như mây, như chim bồ câu. Khi chúng ta tin vào lịch sử trọng đại này và đi ra thì Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành tất thảy mọi mong ước của chúng ta.

Chúng ta phải tin vào lời ân huệ của Đức Chúa Trời rằng “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Êsai 60:22), và phải chiến thắng tất thảy mọi khổ nạn và khó khăn trong quá trình lời hứa được thực hiện.

“Thần của Chúa Giêhôva ngự trên ta… phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giêhôva đã ban phước.” Êsai 61:1-9

Dòng dõi được nhận phước mà Đức Chúa Trời nhận định là ai? Chẳng phải đó chính là mười bốn vạn bốn ngàn được nhận lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao!

Phải có sự bắt đầu mới đạt được kết quả trọng đại. Không thể có kết quả với sự không bắt đầu. Vì Đức Chúa Trời đã ban lời hứa “Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.” nên tương lai của chúng ta không thể không trọng đại. Vậy, khi Đức Chúa Trời phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” thì chúng ta phải có đức tin kiên quyết để kết quả được trở nên trọn vẹn và trọng đại.

Chúng ta hãy trở thành các con cái của Đức Chúa Trời luôn được nhận phước lành bởi đức tin và việc làm trong sự hãy luôn nghĩ đến sự thật rằng công việc của Đức Chúa Trời dù có bắt đầu nhỏ mọn nhưng có sau rốt trọng đại, và Đức Chúa Trời sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó. Hơn nữa, tôi mong tất thảy gia đình hãy sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời, sốt sắng rao truyền hơn nữa tin tức của sự cứu rỗi theo ý muốn của Ngài để cứu rỗi thế gian.