WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​Bởi sự “bây giờ lại sáng”​

Giăng 9:1-38

3560 Xem

Khi Đức Chúa Jêsus đang đi trên đường thì thấy một người mù từ thuở mới sanh ra.

“Ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.”

Sau khi nói lời này, Đức Chúa Jêsus nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi đem xức lên mắt người mù.

“Hãy đi, rửa nơi ao Silôê.”

Người mù đi đến ao Silôê và rửa theo lời phán của Đức Chúa Jêsus thì đã được sáng mắt và trở về. Khi thấy người mù từng đi ăn mày mà nay lại được sáng, nhiều người ngạc nhiên nên đã hỏi nguyên do.

“Người tên gọi là Jêsus kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói với tôi rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Silôê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được.”

Những người Pharisi và người Giuđa vẫn không tin lời của người mù, nên đã gọi cha mẹ của người đến để tra hỏi kỹ lưỡng. Họ hoàn toàn không tin được sự thật rằng Người mà họ đã phê phán, nhạo báng và coi là tội nhân lại làm ra kỳ tích đáng ngạc nhiên này. Người mù lấy làm lạ với phản ứng của bọn họ.

“Chẳng phải tôi đã nói với các ông nhiều lần rồi sao? Tôi chẳng biết Người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Từ khi sáng thế đến nay, người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù cả. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không thể làm được việc thế này.”

Người Pharisi rất tức giận trước những lời của người mù nên đã đuổi người ra ngoài. Sau đó, khi gặp lại Đức Chúa Jêsus, người mù đã sấp mình trước mặt Ngài và bày tỏ đức tin của mình với Ngài.

Người mù đã nhận biết rằng kỳ tích xảy đến với mình chính là công việc của Đức Chúa Trời. Thế nên người đã không một chút nghi ngờ nào mà tin rằng Đức Chúa Jêsus, Đấng khiến cho mắt mình được sáng, là Đấng đến từ Đức Chúa Trời. Còn những kẻ kết án Đức Chúa Jêsus là tội nhân và không tin kể cả sự việc đang xảy ra trước mắt họ, dường như rất kỳ quặc trong mắt của người mù. Người mù ấy đã làm chứng về công việc của Đức Chúa Jêsus và thần tánh của Ngài cho đến cùng bởi sự rằng mình đã sống trong mù lòa mà “bây giờ lại sáng”.

Chúng ta vốn sống trong sự tối tăm như kẻ mù phần linh hồn, nhưng vì đã gặp được Đức Chúa Trời Êlôhim nên giờ chúng ta đã phân biệt được lẽ thật và trông mong về Nước Thiên Đàng. Điều “bây giờ chúng ta được sáng” là sự thật rằng chúng ta có thể nhìn thấy con đường cứu rỗi, và nhớ mong về thế giới thiên sứ, cũng là một chứng cớ cho biết rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ là Đấng Cứu Chúa của chúng ta.

Chúng ta hãy làm chứng về Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh với đức tin xác tín. Lời thổ lộ của người mù hướng về Đức Chúa Jêsus rằng “Lạy Chúa, tôi tin!” phải trở nên lời thổ lộ của chính chúng ta trước Đức Chúa Trời Êlôhim vào thời đại này.