WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý do cần phải nhịn nhục

2933 Xem

Trong sinh hoạt tín ngưỡng, lý do chúng ta cần phải nhịn nhục là gì? Từ bây giờ chúng ta hãy dò xem lý do ấy thông qua Kinh Thánh.

1. Chúng ta cần phải nhịn nhục vì sự cứu rỗi.

Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. Mathiơ 10:21-22

Kinh Thánh phán rằng ngay cả trong tình huống khó khăn về nhiều thứ, ai bền lòng cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Để được nhận sự cứu rỗi thì cần phải nhịn nhục để bền lòng cho đến cuối cùng. Cho đến giờ, dù có đức tin tuyệt vời đến thế nào chăng nữa, nhưng nếu không nhịn nhục đến lúc cuối mà ra khỏi con đường của đức tin thì liệu đức tin ấy có ích gì chăng? Theo đó, chúng ta phải thắng lợi nhiều loại khó khăn bằng lòng nhịn nhục và nhận lấy phước lành của sự cứu rỗi.

Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Luca 21:19

Lời này cũng có nghĩa rằng chúng ta nhận được cứu rỗi linh hồn thông qua sự nhịn nhục. Không có sự nhịn nhục thì tuyệt đối không thể được cứu. Vì thế Kinh Thánh làm chứng rằng các thánh đồ sẽ được cứu rỗi vào thời đại cuối cùng có sự nhịn nhục (Khải Huyền 14:12).

Khi bước đi trên con đường đức tin thì thỉnh thoảng gặp khoảnh khắc khó chịu và mệt nhọc. Tuy nhiên dù chúng ta chịu khổ nạn cùng cực đến thế nào chăng nữa, thì khổ nạn chịu dưới đất này chỉ là một chốc một lát, còn phước lành của Nước Thiên Ðàng mà trong tương lai chúng ta sẽ nhận lấy là đời đời. Cho dù khó khăn đến đâu chăng nữa, chúng ta phải nghĩ đến phước lành của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa, và thắng lợi bằng tấm lòng nhịn nhục tuyệt đối không từ bỏ.

2. Chúng ta cần phải nhịn nhục để được sanh lại trọn vẹn và làm hoàn thành sự trông cậy Nước Thiên Đàng.

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Rôma 5:1-4

Trong hoạn nạn mà chúng ta chịu đựng khi đi trên con đường đức tin, có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời muốn rèn luyện chúng ta, là những người thiếu thốn và về sau ban phước lành. Thế nhưng nếu chúng ta thiếu sự nhịn nhục và không thắng lợi hoạn nạn thì sẽ ra sao? Chúng ta tuyệt đối không thể được sanh lại trở nên hình ảnh mà Đức Chúa Trời mong muốn và cũng không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Cho đến khi chúng ta, những người đầy tội ác được trở nên hình ảnh sạch sẽ và trọn vẹn thì nhiều khổ nạn theo sau, nhưng khi thắng lợi mọi quá trình ấy bằng sự nhịn nhục thì chúng ta có thể được sanh lại mới một cách trọn vẹn và làm hoàn thành sự trông cậy Nước Thiên Đàng.

Giáo huấn thứ mười hai giữa Giáo huấn của Mẹ cũng là lời về sự nhịn nhục. “Sở dĩ kiên nhẫn và nhịn nhục gian nan hôm nay là vì đối với tôi có Nước Thiên Ðàng.” Chúng ta hãy ghi nhớ lời này và làm hoàn thành sự trông cậy Nước Thiên Đàng bằng sự nhịn nhục.

Vấn đề phải suy nghĩ
Khi dò xem Luca 21:19 thì có thể thấy được rằng để được cứu rỗi linh hồn thì cần phải có cái gì?
Trong quá trình chúng ta thắng lợi nhiều hoạn nạn và được sanh lại mới thành hình ảnh trọn vẹn thì điều cần thiết nhất là cái gì?