WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý Do Có Thể Hoàn Thành Sự Cứu Rỗi Thế Giới

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Ngay cả trong thế gian đầy dẫy tai nạn và tội ác, Đức Chúa Trời vẫn mong muốn không một ai bị hủy diệt mà tất thảy đều đạt đến sự ăn năn hối cải. Theo sự quan phòng ấy của Đức Chúa Trời, các thánh đồ đang siêng năng nối tiếp bước chân đi rao truyền Tin Lành. Năm nay, Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta nâng cao hơn nữa ngọn cờ của Đức Chúa Trời trong cuộc đại trường chinh cứu rỗi thế giới. Hòa nhịp với điều này, chúng ta đang tìm kiếm các thánh đồ sẽ trở thành muối của thế gian, giống như 3% muối làm tinh sạch nước biển, và đang đồng tham vào công cuộc cứu rỗi xây dựng vương quốc Tin Lành của Đức Chúa Trời từ gia đình, cho đến xã hội địa phương, quốc gia, cho đến khắp thế giới.

Giống như lời tiên tri trong sách Đaniên rằng hòn đá đã đập vào pho tượng hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất, thì dù bắt đầu nhỏ mọn nhưng sau rốt của chúng ta sẽ rất trọng đại. Mỗi khi xem lại và suy nghĩ đến duy chỉ sức mạnh của bản thân mình thì chúng ta thấy tuyệt vọng và có vẻ bất khả thi, song nếu hiểu ra rằng giờ ai đang ở bên cạnh chúng ta thì càng ngày chúng ta sẽ có được sức mạnh mới. Chúng ta có lý do rõ ràng để hoàn thành sự cứu rỗi thế giới.

Sức mạnh cuối cùng chúng ta có thể dùng

Con trai mới nhập học cấp I đã đi học về. Người mẹ rất hài lòng vì con trai lớn lên mà không gặp phải trở ngại gì cả, và giờ đã được đi học. Người mẹ nhờ con trai làm một điều. Đó chính là việc chuyển chậu hoa từ trong nhà ra bên ngoài. Con trai nhỏ bé nhún vai, với dáng hình hăng hái đáng thương dùng hết sức mình thử nhấc chậu hoa. Song, dù dùng sức đến đâu chăng nữa thì chậu hoa cũng chẳng hề nhúc nhích. Người mẹ dõi theo ở bên cạnh khuyên con trai rằng “Hãy thử dùng hết sức mà con có!”. Song, dù con trai dốc hết cả sức kể từ khi bú sữa mà chậu hoa vẫn chẳng hề nhúc nhích chút nào.

Khi con trai đuối sức nói không làm nổi và định từ bỏ thì mẹ nói với con trai rằng:

“Tại sao con đã không nhờ mẹ giúp đỡ? Sức mạnh cuối cùng mà con có thể dùng chính là sức mạnh của mẹ, mà sao lại không nhờ mẹ giúp đỡ vậy?”

Mục tiêu lớn lao cứu rỗi thế giới đã được đặt ra theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng nhanh chóng truyền bá Tin Lành ra khắp thế giới. Thế mà chúng ta lấy duy chỉ sức mạnh của chúng ta mà định cứu rỗi thế giới nên thế giới không hề lay chuyển một chút nào. Dẫu xem lại bao nhiêu cũng chỉ thấy thất vọng, dù tiến hành với suy nghĩ rằng sẽ hoàn thành bởi sức của chúng ta, nhưng thế giới không dịch chuyển một chút nào cả.

Từ trước đến giờ, dường như chúng ta đã không nghĩ ra được rằng ai đang ở bên cạnh chúng ta, mà chỉ nghiêng về suy nghĩ định thực hiện với duy chỉ sức mạnh của mình. Còn Đức Chúa Trời đang phán rằng “Các con nói rằng Ta là Đấng Toàn Năng, thế mà sao các con lại không cầu xin Ta?” Sự khôn ngoan của người mẹ trong câu chuyện trên cũng có trong Kinh Thánh nữa.

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” Mathiơ 7:7-11

Một mình đứa trẻ khó mà dịch chuyển chậu hoa nặng. Tuy nhiên, nhìn bên cạnh thì có cha, cũng lại có cả mẹ nữa. Nếu đứa trẻ xin “Mẹ ơi, cha ơi! Hãy giúp con” thì chậu hoa đó chẳng thành vấn đề gì cả.

Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta tất thảy. Chúng ta hãy ghi nhớ sự thật rằng khi trông cậy vào Đức Chúa Trời và thực hiện thì tất thảy mọi công việc sẽ được hoàn thành, và hãy luôn cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa lên Đức Chúa Trời.

Yêu cầu của Đức Chúa Trời

Ngày nay, có một công việc mà Đức Chúa Trời đã nhờ chúng ta làm. Đó chính là công việc đi tới khắp muôn dân thế giới, rao truyền Tin Lành và chia sẻ sự cứu rỗi cho họ.

“… Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Mathiơ 28:18-20

Đi khắp thế gian để dạy dỗ mọi dân tộc giữ hết thảy mọi điều mà Đấng Christ đã rao truyền thì đối mặt với không phải một hai điều khó khăn đâu. Làm thế nào để giải quyết rào cản ngôn ngữ? Ai sẽ đi ra đây? Phải bao nhiêu người đi ra thì công việc cứu rỗi cuối cùng mới được hoàn thành đây? Dù cân nhắc để thử làm công việc này đến thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng không thành bởi sức mạnh không đáng gì của chúng ta.

Chúng ta cũng đang ở trong lập trường giống như đứa trẻ được mẹ nhờ dịch chuyển chậu hoa. Giống như đứa trẻ định chuyển dịch chậu hoa chỉ bởi sức mạnh của riêng mình, chúng ta cũng đang quả cảm nhảy vào công cuộc cứu rỗi thế giới bằng tấm lòng vâng phục, nhưng ấy tuyệt đối không phải công việc dễ dàng được hoàn thành bởi sức của chúng ta.

Hãy nghĩ rằng chỉ khi cầu xin mẹ giúp đỡ theo lời dạy của mẹ thì đã dễ dàng dịch chuyển được chậu hoa, và chúng ta cũng hãy thoát khỏi sự trông cậy duy chỉ sức mạnh và năng lực của chúng ta do chưa hiểu biết cho đến bây giờ, nhưng hãy cầu khẩn nhiều hơn nữa lên Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời có thể, và sẽ giúp hoàn thành hết thảy mọi công cuộc này.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Philíp 4:13

Đấng ban thêm sức cho tôi duy chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải có đức tin rằng sẽ có thể làm được mọi sự nhờ Đức Chúa Trời. Bởi sức của riêng tôi mà không thể nhấc nổi kể cả một chậu hoa, nhưng nếu nhờ xin cha mẹ giúp, thì cha mẹ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Chẳng có cha mẹ nào than phiền hoặc mắng mỏ rằng “Tại sao không làm nổi kể cả việc ấy?” đâu. Kể cả người ác độc, khi con cái mình xin điều mong muốn, thì cũng cho thứ tốt hơn thứ con mình xin nữa, huống chi là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta ở trên trời!

Giả sử có một đứa trẻ nũng nịu xin mẹ cho tiền vì nó không có tiền, rồi dùng tiền đó mua tặng hoa mà mẹ thích. Dù con cái tặng hoa mua bằng tiền túi của mình, nhưng người mẹ sẽ hài lòng bởi suy nghĩ rằng “Nó gắng sức đến thế để làm vui lòng mình kìa.” Đó chính là tấm lòng của cha mẹ, cũng chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Nếu cầu xin sự giúp đỡ để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng mong muốn không một ai bị hủy diệt mà tất thảy đều đạt đến sự ăn năn hối cải, thì nhất định Cha Mẹ sẽ giúp đỡ. Đức Chúa Trời luôn luôn giúp đỡ và mở đường cho khi con cái cầu xin và nỗ lực làm dù là việc nhỏ nhất để dâng niềm vui lên Cha Mẹ. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều này.

Giêhôva Đức Chúa Trời, Đấng giúp đỡ các tổ tiên đức tin

Tùy thuộc vào sự chúng ta cầu khẩn lên Đức Chúa Trời khẩn thiết biết bao mà việc khó khăn có thể được hoàn thành dễ dàng, việc dễ dàng có thể trở nên khó khăn. Chúng ta hãy tìm hiểu ví dụ đó thông qua lịch sử thời đại Môise Cựu Ước.

“Vả, khi Pharaôn đến gần, dân Ysơraên ngước mắt lên, thấy dân Êdíptô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giêhôva. Chúng lại nói cùng Môise rằng: Xứ Êdíptô há chẳng còn có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao?… vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng? Môise đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giêhôva sẽ làm cho các ngươi; vì người Êdíptô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giêhôva sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn.” Xuất Êdíptô Ký 14:10-16

Định làm việc dựa vào duy chỉ sức mạnh của mình, rồi thì khi gặp phải tình huống không thể làm nổi bằng sức mình, người dân Ysơraên đã thất vọng mà không ngừng tuôn ra khỏi miệng những lời lằm bằm. Đằng sau thì đạo binh Êdíptô đang đuổi theo, đằng trước thì Biển Đỏ đang chặn ngang, nên họ đã nghĩ rằng giờ sẽ bị chết bởi lưỡi gươm của đạo binh Êdíptô.

Họ đã có sức mạnh vẫn chưa hề dùng đến. Đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời, là Đấng đang ở cùng với họ. Quả nhiên, khi Môise kêu van lên Đức Chúa Trời thì Biển Đỏ đã bị phân rẽ ra chỉ bởi một cây gậy. Đây không phải sức mạnh của Môise, cũng chẳng phải sức mạnh của những người dân Ysơraên. Dù tất thảy người dân Ysơraên bấu víu thì cũng không thể phân rẽ nổi Biển Đỏ. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã nghe lời kêu van của Môise mà làm ra kỳ tích Biển Đỏ.

Đức Chúa Trời bày tỏ ra quyền năng của Ngài không chỉ thông qua lịch sử vào đương thời Môise, mà còn thông qua nhiều lịch sử của các tổ tiên đức tin như Giôsuê, Ghêđêôn, Sam sôn, Đavít v.v… Mỗi khi cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, mỗi khi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ thì tất thảy những việc trước kia không thành đã được chuyển hướng sang hoàn thành.

Đối với chúng ta ngày nay, chắc chắn cũng có lý do có thể hoàn thành công cuộc cứu rỗi thế giới. Đức Chúa Trời đã tạo sẵn mọi điều kiện để chúng ta có thể hoàn thành được công việc này, thế mà chúng ta vẫn chưa cầu xin giúp đỡ, chưa tìm kiếm, chưa xin, chưa gõ cửa, nên chưa thể hoàn thành được.

Chúng ta cần Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Bây giờ, chúng ta phải siêng năng tìm kiếm, cầu xin và gõ cửa. Như thế thì ở mỗi nơi chúng ta bước đi, tất thảy mọi chướng ngại vật trước chúng ta sẽ rẽ ra giống như Biển Đỏ bị phân rẽ, và vinh hiển của Mẹ Giêrusalem sẽ được bày tỏ ra khắp thế gian.

“Theo như đức tin ngươi, phải được thành vậy” – Hệ thống phép lạ của Đức Chúa Jêsus

Bên cạnh chúng ta có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Hơn nữa, bên cạnh Cha Mẹ lại có đạo binh trên trời luôn thi hành theo mệnh lệnh Cha Mẹ, và đang chuẩn bị sẵn sàng tất thảy để dấy lên hệ thống phép lạ. Họ đang dõi theo quá trình tiến hành của công việc Tin Lành. Mỗi khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ, Đức Chúa Trời của chúng ta nhất định sẽ giúp cho.

Hệ thống phép lạ mà Đức Chúa Jêsus cho thấy nhiều lần cũng bắt nguồn từ việc tìm kiếm, cầu xin, và gõ cửa bằng đức tin. Hãy tìm hiểu lịch sử đương thời thông qua Mathiơ chương 9.

“Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đavít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở…” Mathiơ 9:27-30

Những người mù dù có tự mình gắng sức mở mắt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể trông thấy thế giới đẹp đẽ và sáng láng. Thế nên, họ đã đến và cầu xin Đức Chúa Jêsus giúp đỡ. Đức Chúa Jêsus đã hỏi rằng “Hai ngươi tin Ta làm được điều hai ngươi ao ước sao?”. Những người mù đã trả lời rằng “Lạy Chúa, được.” Khi đã sáng tỏ rằng họ cầu khẩn bằng đức tin khẩn thiết chứ không phải vì bị cuốn theo tâm lý quần chúng như người ta hay nói “Lạy Chúa, lạy Chúa”, thì Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”, rồi thì mắt họ lập tức liền mở sáng. Kinh Thánh dạy dỗ như vậy.

Tất thảy mọi lịch sử Kinh Thánh này được ghi chép làm bài học cho chúng ta (Rôma 15:4). Trước mặt chúng ta, là những người đi ra để hoàn thành cứu rỗi thế giới, chắc có rất nhiều rào cản, hầm, bẫy và chướng ngại vật. Nếu khó khắc phục bởi sức của bản thân mình thì hãy dâng nhiều cầu nguyện và cầu khẩn lên Đức Chúa Trời. Giúp dù là một linh hồn trên khắp thế giới ăn năn hối cải và cứu rỗi hết thảy không chừa một ai, ấy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Ngươi tin Ta làm được điều ngươi ao ước sao? Thế thì theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”, đây chính là công thức của hệ thống phép lạ, dấy lên phép lạ. Cần có đức tin để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Mong tất thảy chúng ta hãy đảm đương sứ mệnh của Tin Lành với đức tin rằng chỉ cần chúng ta cầu xin là Đức Chúa Trời Êlôhim toàn năng luôn giúp đỡ.

Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi

Nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời với chúng ta, thì đại công cuộc cứu rỗi thế giới sẽ là công việc lớn lao không thể nào hoàn thành nổi, cũng không thể tưởng tượng đến nổi. Song vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, nên đây tuyệt đối không phải là việc vô mưu. Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo dựng nên trời đất, phân rẽ biển và đất liền, tạo ra nước ở trên khoảng không và nước ở dưới khoảng không, làm ra sự sáng, Ngài đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy xác minh thêm một lần nữa lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời rằng Ngài nhất định giúp đỡ chúng ta.

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” Êsai 41:10

Bằng năng lực của chúng ta thì không thể nâng nổi trái đất, cũng không thể làm trái đất nổi trên không trung, mà Đấng Toàn Năng làm cho trái đất nổi trên không trung giống như một quả bóng, cũng làm cho trái đất tự quay, chính là Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng giúp đỡ chúng ta, thì chẳng phải dù là bất cứ việc khó khăn nào cũng có thể được hoàn thành hay sao?

“… Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Ysơraên, Cứu Chúa ngươi… Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ… Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Êsai 43:1-7

Đức Chúa Trời phán rằng sẽ giúp đỡ chúng ta. Loài người dẫu hứa rằng sẽ giúp đỡ, nhưng thật ra nếu gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì cũng không thể giúp đỡ nổi. Song nếu là lời Đức Chúa Trời đã phán ra một lần thì nhất định Ngài sẽ hoàn thành.

“Hỡi các ngươi hết thảy ở nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề.” Êsai 45:22-23

“Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.” Êsai 46:10-11

Tất thảy mọi lời phán của Đức Chúa Trời đều là lời sẽ được hoàn thành. Kể cả trong suốt 40 năm đồng vắng, trong quá trình Đức Chúa Trời kinh doanh, dù rất nhiều người không đức tin đã lằm bằm, bất bình và tôn kính hình tượng v.v… bởi đã không tin nổi và nghi ngờ, nên đã bị chết, song Đức Chúa Trời đã ban cho người dân Ysơraên xứ Canaan đượm sữa và mật làm cơ nghiệp theo lời hứa của Ngài. Đấng đã kinh doanh thì nhất định sẽ hoàn thành chính là Đức Chúa Trời chúng ta.

Nếu thiếu năng lực thì hãy siêng năng cầu xin bằng cầu nguyện. Đức Chúa Trời làm ra con đường cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời đã mở đường cho cả Môise, người không có tài ăn nói, để ông có thể đường đường chính chính đối đầu với Pharaôn, vua của Êdíptô, và lại cũng hoàn thành lịch sử phục hưng Tin Lành lớn lao vào thời Hội Thánh Sơ Khai, thông qua các sứ đồ trông có vẻ thiếu thốn và yếu đuối.

Đức Chúa Trời đã phán rằng khi chúng ta ra tới xứ Samari cho đến cùng trái đất và truyền bá Tin Lành, dạy họ giữ hết thảy mọi điều Đấng Christ đã truyền thì “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Vì Cha Mẹ luôn ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, nên chúng ta có thể làm tất thảy mọi sự. Mong tất thảy các anh chị em Siôn hãy tin vào công cuộc quyền năng của Đức Chúa Trời, tìm kiếm và cầu khẩn lên Đức Chúa Trời Êlôhim luôn ở bên cạnh chúng ta, để hoàn thành công việc cứu rỗi thế giới.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS