WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự Huỷ Báng của Quỉ Satan và Thắng Lợi của Đức Chúa Trời

7703 Xem

Giờ đây Tin Lành đang được rao giảng từ phương Đông đến tận phương Tây. Công việc của Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng được hoàn thành trong kỳ định của Đức Chúa Trời. Thời kỳ và ngày giờ càng gấp gáp và đến gần thì sự huỷ báng của ma quỉ càng mãnh liệt hơn, nên có lẽ các thánh đồ của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu nhiều khó khăn đau đớn bởi bắt bớ và thử thách kịch liệt hơn bây giờ.

Thông qua Kinh Thánh hãy tìm hiểu xem ma quỉ huỷ báng lẽ thật như thế nào. Khải Huyền chương 18 chép rằng Đấng chiến thắng được ma quỉ là Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng hãy tìm hiểu về sự thắng lợi của Đức Chúa Trời để có được niềm vui cùng sự xác tín hơn nữa, và có đức tin thắng lợi và chiến thắng hơn nữa trên con đường đức tin.

Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng và chiến thắng hơn nữa sự huỷ báng của ma quỉ. Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu sẽ liên tiếp có những giây phút căng thẳng và thật sự nguy hiểm. Tôi và các anh chị em đang sống trong thời đại cuối cùng như vậy nên chúng ta cần phải có tín ngưỡng, niềm tin vững chắc hơn, có đức tin lớn hơn nữa và phải cầu nguyện nhiều hơn nữa trong ân điển của Đức Chúa Trời, cũng cần phải dành hết sức mình trong cuộc chạy đua đức tin cho tới tận giây phút cánh cửa Nước Thiên Đàng được mở ra.

Đức Chúa Trời đã hứa rằng “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” (Khải Huyền 2:10). Chúng ta hãy trông cậy vào lời phán này của Đức Chúa Trời và trở thành các con cái cùng với Đức Chúa Trời chiến thắng sự huỷ báng của ma quỉ.

Sứ đồ của Đấng Christ và kẻ làm công lừa dối

Ngày nay, trên thế gian có rất nhiều hội thánh. Trong các hội thánh tưởng chừng như được xây dựng để hầu việc Đức Chúa Trời, người ta treo thập tự giá và kêu gọi nhiều người đến hội thánh ấy để nghe Tin Lành của Đấng Christ. Tuy nhiên, thông qua lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, chúng ta nhất thiết phải tìm hiểu xem liệu hành vi và lời dạy của họ có theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không.

Từ thời sáng thế cho tới giờ, ma quỉ Satan không từ mọi phương pháp và thủ đoạn để dụ dỗ toàn nhân loại và các con cái của Đức Chúa Trời trên trái đất này. Chúng ta hãy tìm hiểu xem ma quỉ huỷ báng các con cái của Đức Chúa Trời trên lập trường nào, và nó đang nỗ lực gì để làm vấp ngã đức tin của các con cái Đức Chúa Trời.

“Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” II Côrinhtô 11:13-15

Kinh Thánh nói rằng những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Vậy khi ma quỉ Satan và những kẻ giúp việc của nó mạo làm thiên sứ sáng láng và kẻ giúp việc công bình, và đi cạnh chúng ta, thì chúng ta cần phải phân biệt xem hành vi, lời dạy dỗ và suy nghĩ của họ đúng hay sai bằng cách nào. Đây thật là vấn đề hết sức quan trọng.

Trước tiên, vì lý do gì mà những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo là kẻ giúp việc công bình? Đối với họ không có mục đích nào khác ngoài việc lừa dối để lôi kéo loài người xuống địa ngục. Họ còn lừa dối để lôi kéo ngay cả người dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời xuống địa ngục. Tuy nhiên, nếu bày tỏ ra y nguyên chính thể của ma quỉ Satan thì chẳng có ai tin, nên họ cũng rất hay dùng những biểu hiện như là “Chúng tôi yêu Đức Chúa Trời.” “Phải yêu mến người lân cận.” “Chúng tôi làm theo lời dạy dỗ của Đấng Christ.” v.v…. Bởi vì phải làm như vậy thì trông họ mới giống kẻ giúp việc công bình.

Thông qua lời phán của Đức Chúa Jêsus, chúng ta hãy cùng xem quang cảnh những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo làm kẻ giúp việc công bình để lôi kéo các linh hồn vào đường sự chết.

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” Mathiơ 23:13

Những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan, mạo làm kẻ giúp việc công bình, đang làm vai trò đóng Nước Thiên Đàng trước mặt người ta, chúng cũng không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Vì việc hướng dẫn loài người đi vào Nước Thiên Đàng là việc làm của những người giúp việc của Đức Chúa Trời chứ không phải là việc làm của những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan, thế nên câu này có nghĩa là những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo làm kẻ giúp việc công bình để phá hoại, đóng cửa Nước Thiên Đàng khiến cho chính chúng không vào đó bao giờ, và lại ngăn trở kể cả những người muốn vào nữa.

Khi biết rõ về sự thật này, chúng ta mới có thể nhanh chóng dẫn dắt các anh chị em đang bị mê hoặc bởi quỉ kế của ma quỉ Satan, được đi vào trong lẽ thật. Để làm được điều đó thì chúng ta nhất thiết phải có năng lực phân biệt chính xác, đức tin xác thực và tín ngưỡng quan kiên định. Chỉ khi đức tin của chúng ta được vững chắc hơn thì cho dù những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan có mạo làm kẻ giúp việc công bình như thế nào đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mở mắt, tai, và tấm lòng của các anh chị em chúng ta để có thể nhìn, nghe và hiểu ra sự thật.

Vậy, thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm hiểu xem những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan dùng cách gì để đóng Nước Thiên Đàng.

“Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Êsai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta, Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” Mác 7:6-7

Những kẻ giúp việc của Satan đã lựa chọn điều răn của loài người làm phương pháp để đóng Nước Thiên Đàng, và khiến lòng của loài người cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Vì thông qua điều răn của loài người, chúng khiến cho những người tự xưng là tin Đức Chúa Trời coi thường mạng lịnh của Đức Chúa Trời, thờ lạy thần mặt trời mà Đức Chúa Trời coi là gớm ghiếc nhất, cho nên Nước Thiên Đàng bị đóng, và tự nhiên tấm lòng họ không thể không cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Giá như họ đã nhận lời dạy dỗ từ những người giúp việc của Đức Chúa Trời thì họ đã giữ được điều răn của Đức Chúa Trời, tiến đến gần Đức Chúa Trời và đã có thể chạy hướng về Nước Thiên Đàng.

Có rất nhiều linh hồn bị mê hoặc bởi kẻ tiên tri giả và những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan. Chúng ta không nên bỏ rơi những linh hồn này. Chúng ta cần phải cho những linh hồn đó biết về bộ mặt thật của những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mà mạo làm kẻ giúp việc công bình, cùng cho họ biết rõ về âm mưu và quỉ kế của bọn chúng. Những người đã bị mê hoặc, chỉ nhìn vẻ bề ngoài giả tạo của bọn chúng, thấy bọn chúng cũng nói chuyện về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, nên phán đoán rằng bọn chúng tin vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chỉ cần chú ý một chút thì có thể dễ dàng nhận ra rằng lời dạy của bọn chúng là giả dối và tuyệt đối không đúng với lời Kinh Thánh.

Những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan chỉ lấy môi miếng mà giả bộ tôn kính Đức Chúa Trời, nhưng thực ra bọn chúng dụ dỗ người ta bởi điều răn của loài người khiến họ thờ lạy Đức Chúa Trời một cách vô ích. Hãy mở to mắt và nhìn xung quanh chúng ta. Thật rất nhiều người đang rơi vào tình trạng như vậy. Chúng ta không nên bàng quan làm ngơ, mà nhất định phải có dũng khí và sự khôn ngoan biết cái gì là giả dối thì nói được đó là giả dối, nhìn cái gì là sự thật thì nói rằng đó là sự thật.

Sứ mệnh của chúng ta là giúp người khác phân biệt được sự thật và giả dối

Giờ chúng ta phải dạy cho những người không biết phân biệt sự thật và giả dối, biết về chính thể của Satan, là kẻ mạo làm người giúp việc công bình. Vì bị dụ dỗ giữ điều răn của loài người, nên rất nhiều người cứ lầm tưởng rằng điều răn của loài người chính là phương pháp để hầu việc Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, và là đường đi dến Nước Thiên Đàng. Chúng phải dẫn dắt những người này, kéo họ trở về với Đức Chúa Trời.

“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. Đức Giêhôva từ trên trời ngó xuống các con loài người, Đặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.” Thi Thiên 14:1-3

Vì bị những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan dạy dỗ bởi điều răn của loài người, nên chẳng có ai làm điều lành, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, dầu một người cũng không. Vậy thì ai sẽ có thể được đi vào Nước Thiên Đàng đây? Những người bị mê hoặc dù có nằm mơ cũng tuyệt đối không hề nghĩ rằng những người lấy môi miệng nói rằng tôn kính Đức Chúa Trời lại là những người đóng Nước Thiên Đàng. Thế nên, trải qua hơn một nghìn năm, những người bị những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan dạy dỗ bởi điều răn của loài người, đều tin chắc rằng phải giữ lễ Nôen thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng, phải dâng thờ phượng Chủ nhật thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng, phải dựng nên thập tự giá thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng.

Thật khó khăn để đánh thức tâm linh của những người đã bị tê dại do bị buộc vào xiềng xích sắt của ma quỉ Satan trong suốt khoảng thời gian quá dài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khích lệ rằng vì Đức Chúa Trời ở cùng, nên lẽ thật nhất định thắng lợi, chính nghĩa nhất định được hoàn thành. Chúng ta hãy trông cậy vào lời khích lệ ấy của Đức Chúa Trời và siêng năng làm thức tỉnh những người đó.

Tuy toàn nhân loại đã bị vấp phải quỉ kế của ma quỉ Satan, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã để lại một bầy nhỏ.

“Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước… Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.” Rôma 11:2-5

Đức Chúa Trời đã phán rằng trong số rất nhiều người như cát của biển, Đức Chúa Trời đã để lại một số người công bình, không hề quì gối không hề khuất phục trước ma quỉ Satan. Đó là số người rất nhỏ để đối địch lại những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo làm kẻ giúp việc công bình, mà đang cản trở đường đến Nước Thiên Đàng bởi điều răn của loài người, tuy nhiên ấy là bầy mà Đức Chúa Trời đã để dành lại.

Để đối kháng với thế lực của ma quỉ Satan thì bầy nhỏ này phải có đức tin kiên quyết chỉ trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời. Nếu không có tinh thần giống những người tử vì đạo của Hội Thánh Sơ Khai như “Dù phải bỏ cả mạng sống này tôi cũng chỉ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.” thì liệu bầy nhỏ còn sót lại vào thời đại cuối cùng này sao có thể đối kháng được với rất nhiều người như cát của biển đây?

Khi xem lịch sử của Ghêđêôn thời xưa, chúng ta thấy rằng sở dĩ 300 quân lính có thể đẩy lùi mười ba vạn năm nghìn quân địch là vì họ có đức tin tuyệt đối vào duy nhất Đức Chúa Trời. Vì có đức tin kiên cường cầm đuốc và kèn thổi mà chạy tới trại của quân địch, nên họ đã chiến thắng được.

Ngày sau rốt càng đến gần chúng ta càng phải có đức tin kiên cường hơn nữa giống như các dũng sĩ Ghêđêôn. Vì có đức tin và tinh thần như vậy, nên bầy nhỏ mới có thể đẩy lùi được nhiều kẻ giúp việc của ma quỉ Satan mạo làm kẻ giúp việc của Đức Chúa Trời.

Đương thời Êli, Đức Chúa Trời đã để dành lại bảy ngàn người không quì gối xuống trước mặt Baanh. Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời phán rằng cũng có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.” Khải Huyền 12:17-18

Bầy người đánh nhau với con rồng, tức là ma quỉ, chắc chắn là bầy người công bình. Được chép rằng những người này, là con cái khác của người đàn bà, giữ vững điều răn của Đức Chúa Trời.

Sự mặc thị này là cảnh cuối cùng sẽ xảy ra vào thời đại cuối cùng này. Ma quỉ Satan đang cai trị trên bầy người nhiều như cát của biển. Những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan, của những kẻ ngăn chặn đường đến Nước Thiên Đàng đã lấy điều răn của loài người làm vũ khí. Tuy nhiên, những người đứng về phía Đức Chúa Trời vẫn luôn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus, đối nghịch với ma quỉ Satan.

Bọn chúng như là cát của biển, còn chúng ta là bầy nhỏ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban sự thắng lợi cho bầy nhỏ chúng ta.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự thắng lợi thông qua đức tin không bị bẻ gãy. Vì các con cái khác của người đàn bà đều giữ điều răn của Đức Chúa Trời và thảy đều có đức tin tuyệt đối không hề lung lay, nên cho dù ma quỉ Satan có gắng sức làm họ vấp ngã thế nào đi chăng nữa, thì rốt cục ma quỉ Satan cũng sẽ bại trận.

“Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Babylôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi… Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài… chịu đau đớn trước lửa và diêm… Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.” Khải Huyền 14:8-12

Được chép rằng những người say sưa với thế giới tinh thần và hình tượng mang tính giáo lý của con thú, sẽ phải uống rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời, còn các thánh đồ cần phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus, nhịn nhục để đối địch lại ma quỉ Satan. Bởi không có sự nhịn nhục thì không thể thắng lợi được.

Thắng lợi được hứa dành cho những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời

Ngày nay, chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều người giúp việc đang làm việc cho ma quỉ Satan xung quanh chúng ta. Vì nhìn thấy rất nhiều nên giờ đã thành mãn tính đến nỗi có lúc chúng ta không thể phân biệt nổi đâu là kẻ giúp việc của ma quỉ Satan, đâu là người giúp việc của Đức Chúa Trời.

Những kẻ giúp việc của Satan mạo làm kẻ giúp việc công bình, đang thử thách, nhạo báng, bắt bớ những con cái của Đức Chúa Trời đang giữ điều răn của Đức Chúa Trời, tức là những người giúp việc của Đức Chúa Trời. Chúng còn mạo làm thiên sứ sáng láng mà tẩy não của loài người thế gian trong suốt khoảng thời gian dài là một nghìn năm, nên những tinh thần bị mê hoặc bởi chúng, không thể được thay đổi một sớm một chiều. Chỉ thông qua đức tin dạn dĩ và mạnh mẽ của các con cái của Đức Chúa Trời, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì những tinh thần như vậy mới được thay đổi. Chỉ sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ mới có thể chiến thắng được ma quỉ Satan và biến đổi được thế gian.

Dù kẻ thù ma quỉ Satan có huỷ báng, phá hoại lẽ thật đến thế nào chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng không hề lung lay, và coi những điều ấy thảy đều như không.

“Nào Ngài đã bàn luận với ai?… Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ… Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giêhôva thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy.” Êsai 40:14-17

Dù ma quỉ và những kẻ giúp việc của chúng cùng với thế lực nhiều như cát của biển, đối nghịch với Đức Chúa Trời và làm hao mòn các con cái của Đức Chúa Trời như thế nào chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng coi chúng thảy đều như không, như trống không và hư vô vậy.

Khi nhìn bằng đôi mắt đức tin nhỏ bé và yếu đuối của chúng ta, thì có thể cảm thấy rằng lũ ma quỉ Satan là tồn tại lớn lao và đáng sợ. Tuy nhiên, thông qua lịch sử của thời đại Hội Thánh Sơ Khai, Đức Chúa Trời đã chẳng cho chúng ta biết trước rằng chúng thảy đều như không rồi sao? Chúng ta đều biết rõ rằng rất nhiều hoàng đế, những nhà chính trị, những người lãnh đạo tôn giáo đã đi tiên phong bắt bớ, nhạo báng các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai, làm họ đau đớn và sợ hãi, tuy nhiên, chúng càng làm như vậy thì đức tin của các thánh đồ càng trở nên vững chắc hơn, và hội thánh cũng được phục hưng. Đó là bởi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là Đấng coi quyền lực mạnh mẽ của thế gian này thảy đều như không.

Cho nên, chúng ta, là những người đang sống trong thời đại cuối cùng ngày nay, không phải sợ hãi bất cứ điều gì cả. Và chúng ta phải rao truyền trọn vẹn Tin Lành của lẽ thật để bày tỏ rõ ràng chính thể của Satan và những kẻ giúp việc của nó, là những kẻ đang phá hoại Tin Lành của Đức Chúa Trời và nuốt linh hồn loài người.

Dù ma quỉ huyễn hoặc loài người rằng lẽ thật mà người dân của Đức Chúa Trời đang giữ không phải là lẽ thật, và chúng phá hoại Tin Lành đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ nhịn nhục trong khi giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus, cùng trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời.

Những kẻ tiên tri giả và ma quỉ Satan xúi giục cả thế gian và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Thế lực của ma quỉ càng trở nên mạnh thì chúng ta càng phải có tầm nhìn giống Đức Chúa Trời rằng chúng thảy đều như không, hơn nữa phải có đức tin vững chắc vào Đức Chúa Trời. Sứ mệnh của chúng ta là nhanh chóng đi tìm anh chị em đã bị lạc mất và dẫn dắt họ vào Siôn. Chúng ta không nên quên điều này bất kể một giây một phút nào.

“Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch cùng Đức Giêhôva, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài… Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó… ta đã lập Vua ta Trên Siôn là núi thánh ta… Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.” Thi Thiên 2:1-9

Vì Đức Chúa Trời ở cùng nên những người dân của Đức Chúa Trời chúng ta có được sức mạnh mãnh liệt nhất. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ cười và nhạo báng những kẻ giúp việc của Satan, những kẻ phản đối Đức Chúa Trời và đối nghịch với người dân của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán rằng chúng ta hãy nhịn nhục và bền lòng cho tới ngày dự định mà Đức Chúa Trời đã hứa, nên chúng ta phải có đức tin luôn trông cậy vào Nước Thiên Đàng, thực tiễn tình yêu thương cứu sống những linh hồn đang chết dần, và phải bền lòng cho đến cuối cùng. Bởi dù sự huỷ báng của ma quỉ Satan có mãnh liệt đến thế nào chăng nữa thì rốt cuộc sự thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta.

Trong quá trình ấy, đôi khi có đồng vắng, cũng có con đường chông gai, cũng có lúc phải vác thập tự giá mình mà đi theo Đức Chúa Trời, nhưng con đường ấy là con đường thắng lợi. Nên thắng lợi mà chúng ta giành giật được lại càng quí báu và có giá trị hơn nữa.

Đức Chúa Trời đang sắm sẵn nơi ở mà chúng ta sẽ trở về trên Nước Thiên Đàng. Ngày gặp gỡ Đức Chúa Trời không còn bao xa nữa. Trong suốt quãng đời đức tin còn lại, chúng ta phải làm sáng tỏ toàn bộ chính thể của những kẻ tiên tri giả cùng những kẻ giúp việc của ma quỉ Satan, và phải hết sức tìm kiếm các anh chị em linh hồn bị lạc mất. Hơn nữa, tôi cũng mong tất thảy các anh chị em luôn tỉnh thức, gắng hết sức dù là ít ỏi để kết nhiều trái đặng làm cho Cha Mẹ vui lòng.

Tôi khẩn thiết mong tất thảy các anh chị em có đức tin vững chắc và tầm nhìn khôn ngoan xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, những người có thể thắng được sự huỷ báng của ma quỉ Satan, cùng đồng hành với Đức Chúa Trời và luôn luôn chiến thắng.