WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hiệu ứng Benjamin Franklin

293 Xem

Vào thế kỷ 18, Benjamin Franklin, nhà khoa học và chính trị gia người Mỹ, đã cố gắng tìm ra cách đối phó với nghị sĩ đối thủ, người luôn nỗ lực tìm ra thiếu sót của ông trong mọi việc. Ông ấy muốn cải thiện mối quan hệ với nghị sĩ đối thủ, nhưng không muốn tặng quà hoặc tâng bốc. Sau khi cân nhắc kỹ, ông đã lịch sự hỏi mượn cuốn sách quý mà nghị sĩ ấy sở hữu. Sau đó, ông trả lại sách kèm theo lá thư cảm ơn, bầy tỏ sự cảm kích của ông. Khi họ gặp lại nhau tại tòa nhà Quốc hội, nghị sĩ đối lập đã nói chuyện với Franklin trước và tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ ông.

Đề cập đến điều này trong cuốn tự truyện, Franklin đã viết: “Người từng giúp ta một lần sẽ sẵn sàng giúp ta lần nữa.” Đây là nguồn gốc của Hiệu ứng Benjamin Franklin, chỉ ra rằng: Người làm ơn cho người yêu cầu giúp đỡ sẽ cảm thấy thân thiện với người đó.

Kết quả một thí nghiệm do Giáo sư Ed O’Brien, nhà tâm lý học tại trường đại học Chicago, và nhóm của ông tiến hành cũng cho thấy rằng: Người giúp đỡ cảm thấy hạnh phúc hơn người được giúp đỡ. Yêu cầu giúp đỡ với thái độ tôn trọng theo cách mà người kia không cảm thấy đó là gánh nặng là cách khôn ngoan để cải thiện mối quan hệ của bạn với người đó.