WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Làm sạch mọi nơi

Hội Thánh Delaware, OH, Mỹ

515 Xem

Vào ngày Chủ nhật cuối tháng 1, các anh chị em Siôn Delaware đã làm sạch các sân chơi ở Newark. Vì là các sân chơi nằm ở nơi có điều kiện cuộc sống tốt nên đã tưởng rằng không có gì để làm sạch nhưng trạng thái vệ sinh rất nghiêm trọng.

Một số thiết bị sân chơi bao phủ đầy cát bụi và vết bẩn đến mức không thể nhận ra màu vốn có.

Chúng tôi lau bụi và khử trùng mỗi ngóc ngách của sân chơi ngay.

Chẳng bao lâu thì các thiết bị sân chơi lộ ra màu vốn có và tìm lại hình dánh vốn có.

Khi nghĩ đến các trẻ em chạy một cách vui vẻ ở sân chơi thì tự dưng nở nụ cười.

Khi làm sạch sân chơi tôi đã cảm thấy dù thiết bị rất tốt nhưng nếu không quản lý thì mục đích xây dựng sân chơi có thể bị lu mờ.

Chúng ta phải quảy lý tốt linh hồn mà Đức Chúa Trời sáng tạo. Phải nhìn lại hình ảnh của chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời hàng ngày và lau thói quen và suy nghĩ không tốt thì mới có thể đảm đương sứ mệnh Tin Lành được ban cho chúng ta một cách ân huệ.