WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người nhà (食口 – thực khẩu)

309 Xem

Vài năm trước, một giáo viên chủ nhiệm tại trường trung học phổ thông nọ ở Bucheon, Hàn Quốc, hàng ngày dọn bữa cơm sáng cho các học sinh trong lớp mình, nên trở thành chủ đề lớn. Gần đây, tại một trường trung học phổ thông ở Seoul, các học sinh vắng mặt từ đầu học kỳ, đã bắt đầu đi học bởi đề nghị của giáo viên tư vấn rằng “Hãy cùng ăn sáng.” Một bữa cơm chứa đựng tấm lòng thương yêu của giáo viên không chỉ làm cho tình cảm giữa giáo viên với học sinh trở nên sâu sắc, mà còn trở thành dụng cụ giao tiếp tuyệt vời. Các học sinh nói rằng họ có thể sinh hoạt trường học một cách vui mừng bằng cách thổ lộ sự khổ tâm, nghe lời yên ủi và khuyên bảo tại nơi dùng bữa cơm với giáo viên.

Có nhiều tình huống làm cho mối quan hệ giữa con người với con người trở nên gần gũi, mà một trong số những sự ấy là cùng nhau ăn cơm. Người Hàn Quốc thường gọi người cùng nhóm lại và ăn cơm bao gồm gia đình là người nhà (食口 – thực khẩu). Nếu ai đó trở nên người nhà mình thì có thể chăm sóc thêm và biểu hiện tấm lòng nhiều hơn nữa.

Chúng ta là những người được trở nên người nhà Siôn nhờ ăn lương thực của sự sống mà Đức Chúa Trời – Giáo Viên của linh hồn hàng ngày dọn cho, nên chúng ta cũng luôn yêu mến lẫn nhau. Sức khỏe và hạnh phúc cũng tràn đầy nhờ lương thực của tấm lòng chứa đầy tình yêu của Đức Chúa Trời. Càng nhiều người nhà càng tốt. Chỉ mỗi chúng ta tận hưởng thì chẳng đáng tiếc hay sao? Giờ hãy rao truyền tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho. Hãy truyền lương thực của Đức Chúa Trời cho những linh hồn mình muốn lấy làm người nhà và chăm sóc cho.