WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

9/11/2020

Gia đình

46 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đảo Sardegna nằm trên biển phía Tây của bán đảo Ý, là khu vực được biết đến là làng trường thọ trên thế giới. Giữa 1 triệu 600 nghìn dân số, người hơn 100 tuổi đạt đến 250 người.

Theo báo cáo của đội nghiên cứu tiến hành từ lâu dự án về bí quyết trường thọ của những người ở đảo Sardegna, thì đối với họ, có gen riêng làm cho trường thọ. Cùng với sự ấy, họ có điểm chung là đều sống cùng với gia đình. Văn hóa gia đình hai hay ba thế hệ sống chung trong một nhà, đối thoại nhiều, sinh hoạt vui vẻ, trở nên sinh lực của cuộc sống.

Gia đình trở nên động lực giúp chúng ta có thể sống trên thế gian. Đối với chúng ta, có một gia đình khác. Đó là gia đình trên trời, những người nhận gen sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và cùng nhau bước đi trên con đường đức tin trong lẽ thật. Những người nhà Siôn sinh hoạt cùng nhau trong khi đối thoại hiền lành với sự trông cậy trên trời, sẽ trở nên dũng khí, hy vọng, và an ủi lớn cho nhau trên con đường đời sống nhân sinh mỏi mệt.

Đôi khi cũng có lúc mệt nhọc vì gia đình. Tuy nhiên, giây phút vui mừng và hạnh phúc nhờ họ nhiều hơn rất nhiều so với giây phút mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, hãy yêu thương nhiều hơn nữa những người làm cho mình khỏe mạnh và hạnh phúc.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS